asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


ПІДГАЙЦІВСЬКИЙ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»

Луцького району Волинської областіШкільний вісник
7 травень 2013 рікТалант співати і талант творити,

Це для людини — божий дар!

Талант безмежно світ любити

Й життєвий витримать удар...

Комусь дається він відразу,

Не треба й ритися в собі.

Із розумом й красою разом,

Комусь — у довгій боротьбі.

Але з талантом світло жити,

І легко по землі іти.

Талант нічим не замінити

Без болю і без гіркоти.


Притча про талант
Один чоловік віддав своє добро рабам своїм.Одному рабові він дав п’ять талантів, другому – два таланти, третьому – один талант. Талант – це велика сума грошей, бо один талант важив 34 кг чистого золота.

Той, хто взяв п’ять талантів, вклав їх у бізнесову справу, з п’яти талантів отримав 10 талантів.

Другий раб, що отримав два таланти, теж примножив їх, з двох талантів отримав 4 таланти.

Третій раб, отримавши одного таланта, негайно закопав цього срібного таланта у землю для зберігання.

Минув деякий час. Повернувся господар – пан цих рабів і зажадав рахунку грошей.Прийшов перший раб і каже:

– Пане мій, ти мені дав 5 талантів, вклавши їх у справу, я заробив ще 5 талантів.

Пан похвалив його:

  • Поставлю тебе над рабами.

Підійшов до пана другий раб і говорить:

– Пане, я взяв у тебе два таланти і за цей час я здобув ще два таланти.

Сказав йому пан як і першому:

– Гаразд,. поставлю тебе над рабами.!

Підійшов третій раб і проказує:

– Пане, я знав тебе як тверду людину. Ти жнеш там, де не сіяв. Ти збираєш там, де не розсипав. Отож я побоявся тебе і таланта твого заховав у землю. І ось віддаю тобі цього твого таланта.

Пан відповів йому:

– Рабе лукавий і лінивий! Ти знав, що я жну там, де не сіяв, і збираю там, де не розсипав? Треба було тобі віддати гроші мої у добру справу і, повернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть від нього цього таланта, – продовжив пан, – і віддайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, буде ще дано йому, а хто немає, то в нього забереться й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви – і буде плач там і скрегіт зубів – завершив розмову пан

(Мт. 25, 28 – 30).

Ця притча, таким чином, навчає людей шукати свої таланти, розвивати їх, використовуючи їх допомагати людям.

Шукайте своїталанти,можливо, саме завдяки вам світ стане кращим, а ви відчуєте себе щасливими!

^ КАТЕРИНА ШКЛЯРУК

Обдарованість…У новій політичній ситуації, яка склалася в Україні, простежуються дві домінуючі тенденції: по-перше, відродження національної самосвідомості, української культури і мови, виховання громадянина України; по-друге, прагнення до інтеграції у світове, європейське співтовариство. Процеси перебудови в Україні обумовили нові тенденції в розвитку освіти.

^ Потреба суспільства у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально розвинених громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності викликали необхідність появи нових концепцій шкіл. Загальна розумова обдарованість викликає найбільший і цілком зрозумілий інтерес у нашій країні. Іноді цих дітей ми називаємо коротко — обдаровані діти.

^ Обдаровані діти — це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе найбільш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і руховій сфері.

Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства.

Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Пошук обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку — це комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, учителів, керівників гуртків, шкільного психолога.

Для того, щоб якомога раніше виявити обдаровану дитину, батькам та вчителям варто пам’ятати, що така дитина потребує до себе підвищеної уваги, тому що їй властиві особливі риси характеру, особливості у сфері мислення і в навчальній діяльності. Обдаровані діти мають добру пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. В обдарованих дітей гарно розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. Вони, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті. Прагнуть працювати більше за інших.

^ Діти боляче сприймають суспільну несправедливість, вони хочуть учитися і досягають у навчанні успіхів, навчання приносить їм задоволення, вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, спостережень.

Обдаровані діти вміють критично оцінювати навколишню дійсність і прагнуть проникнути в суть речей і явищ. Вони задають багато питань і зацікавлені в позитивних відповідях на них. Обдаровані діти із задоволенням виконують складні і довготривалі завдання, проявляють великий інтерес до читання, мають великий словниковий запас. Завдяки частому звертанню до засобів масової інформації вони в більшості випадків уміють швидко виділяти найбільш значимі відомості, самостійно знайти важливі джерела інформації. Порівняно зі своїми ровесниками вони краще вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, систематизувати, класифікувати й узагальнювати. Чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких вимагає багато часу. Для обдарованих дітей характерне почуття гумору. Вони мають добре здоров’я, у них перебільшені почуття страху, емоційна залежність, емоційна незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.

^ Як і батькам, вчителю для навчання обдарованих дітей необхідно знати їхні психологічні особливості, перейматися проблемами й інтересами; володіти здатністю їх розпізнавати, активізувати і розвивати, мати віру в учня, бути доброзичливим в оцінці дій учня, вміти поставити себе на місце дитини; бути фахівцем вищого ґатунку — володіти предметними психолого-педагогічними і методичними знаннями; мати високий рівень інтелекту, широку ерудицію. Він також має постійно самовдосконалюватись, вчити і вчитись сам: бути ентузіастом, цілеспрямованим,наполегливим, впевненим у своїх силах, принциповим у важливих питаннях і водночас гнучким, коли йдеться про другорядне. Як відомо, лише особистість може виховати особистість і тільки талант може виростити талант.

І на закінчення хочеться звернутися до батьків та учителів: придивіться уважніше до своїх дітей та учнів, може поруч з вами живуть та навчаються справжні таланти та обдаровані особистості, які в майбутньому зможуть розв’язати проблему формування творчого потенціалу суспільства, забезпечать інтенсивний соціальний розвиток та науковий прогрес, дальший розвиток науки і культури, всіх областей виробництва і соціального життя України.

img_1715.jpg

^ ВІКТОР БАРАН,

заступник директора


ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ
ЯК РОЗВИВАТИ ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість .

2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріантні способи.

7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

9. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

10. Розсіюй страх у талановитих дітей.

11. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

12. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

13. Вчи доводити починання до логічного завершення.

14. Впливай особистим прикладом.

15. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

16. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

17. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

18. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

19. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

20. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

21. Пам'ятай, що учень ''...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити''.

(К.Д.Ушинський)
^ ВІКТОР БАРАН

Ми можемо пишатись тим, чого досягли. В нашій школі чимало учнів, які отримали призові місця на олімпіадах, та конкурсах-захистах науково-дослідницьких роботі. Варто сказати, що це дуже нелегка праця перш за все над самим собою. Доволі часто, задля хорошого результату в одній сфері, ми змушені жертвувати іншим. Та приємно те, що ця жертва завжди виправдана.


ДОСЯГНЕННЯ
Своїми досягненнями та здобутками ми завдячуємо нашим наставникам, вчителям, які частенько не сплять вночі, хвилюючись перед олімпіадою чи конкурсом не менш за учня, хоч і не зізнаються у цьому. Ми кажемо вам: «Велике спасибі, рідні! Спасибі за терпіння, за те, що навчили ніколи не здаватись, крок за кроком іти до своєї мети, завжди підтримували і давали поради, за вашу посмішку і добре слово, які як ніщо краще зігрівають і лікують у важку хвилину».^ Учні Підгайцівського НВК, які стали призерами

ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук у 2012-2013 н.р

№ з/п

Предмет

Учень

Клас

Результати

1

Географія

Левчук Андрій

10-А

І місце

2

Укр.мова і література

Литвинюк Денис

10-А

ІІ місце

3

Російська мова і літ.

Бажул Вікторія

9-А

ІІ місце

4

Трудове навчання

Демчук Володимир

9-Б

ІІ місце

5

Англійська мова

Кілюшик Ілона

10-А

ІІІ місце

6

Історія України

Литвинюк Денис

10-А

ІІІ місце

7

Математика

Скороход Орест

8-Б

ІІІ місце

8

Трудове навчання

Грудік Назар

10-Б

ІІІ місце

9

Фізична культура

Рудинець Антоніна

11-Б

ІІІ місце

10

МАН

Шклярук Катерина

11-А

ІІ місце^ КАТЕРИНА ШКЛЯРУК


Інтерв’ю з

учителями


Галина Євстахіївна Баран,

вчитель географії
- Галино Євстахіївно, що ви можете розповісти про переможця обласної олімпіади, учасника Всеукраїнської олімпіади з географії – Андрія Левчука?

- Андрій прийшов у нашу школу в 7-му класі, відразу зарекомендував себе з позитивної сторони, показав,що володіє чималими знаннями з предмету, він дуже наполеглива людина, тому неодноразово займав призові місця на районних і обласних олімпіадах.В нього добре розвинена зорова пам’ять, логічне мислення, є система у засвоєнні навчального матеріалу.
- Важкими були цьогорічні завдання на олімпіадах?

- На обласній олімпіаді Андрій добре себе зарекомендував, показавши високий результат, та й завдання були очікуваними. А ось на Всеукраїнській олімпіаді потрібно було працювати з колекціями мінералів, а цього ми при підготовці не розглядали.следующая страница >>