asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 10 11

32 ПОЛІТИКА

8.

321

М 75

Молода нація : альманах. № 4 / гол. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2001. – 224с.


1

9.

327(031)

К 43

Киридон, А. М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство. Частина 1 / А.М. Киридон, В.О. Мартинюк, С.С. Троян. – Х. : Основа, 2011. – 127с. – (б-ка журн. " Історія та правознавство"; вип.04(88))


1

10.

327.7

Ф 78

Фонтейн, П. Європа у 12 уроках / П. Фонтейн. – К. : Віва-Принт, 2008. – 56с.

2

33 ЕКОНОМІКА

11.

330.1(075.8)

Л 68

Лобанова, А. Основи економічної теорії : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ВНЗ / А. Лобанова, О. Славіна, Л. Пустовіт. – 2-е вид., перероб., доп. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 160с.


5

12.

338.24(477)

П 61

Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") / уклад. А.В. Єрмолаєв. – К. : НІСД, 2010. – 128с.


1
^

34 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

13.

34(07)

К 78

Кращі уроки. Правознавство. Практичний курс. 9 клас / упоряд. Н.Л. Клясен. – Х. : Основа, 2011. – 128с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип.02(86))


1

14.

34(07)

С 92

Сценарії позакласних заходів. Правознавство / упоряд. Н.Л. Клясен. – Х. : Основа, 2011. – 125с. – (б-ка журн."Історія та правознавство"; вип.3(87))


1

15.

341.176(4)

М 15

Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Д. Макбрайд. – К. : К.І.С., 2010. – 576с.


1

16.

341.176(4)

М 25

Мардох, Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Д. Мардох. – К. : К.І.С., 2010. – 108с.


1

17.

341.176(4)

С 24

Сванідзе, Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження. Керівні принципи застосування європейських стандартів /  Е. Сванідзе. – К. : К.І.С., 2009. – 144с.


1

18.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 3 лютого - 4 березня 2009 року: стенографічний звіт. т. 9 / редкол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 820с.


1

19.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. Четверта сесія. 5 березня - 14 квітня 2009 року: стенографічний звіт. т. 10 / ред. кол.: В.О. Зайчук, Ю.С. Ганжуров, Ю.Ю. Гундарєв та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 848с.

1


37 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ20.

37(09)(540) + 94(540)

Г 19

Махатма Ганди / сост. В.А. Василенко. – М. : Изд. дом Ш. Амонашвили, 1998. – 224с. – (Антология гуманной педагогики)

1<< предыдущая страница   следующая страница >>