asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 10 11
Нові надходження

[за період з 1 квітня по 31 червня 2011 року]

      1. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

      2. 0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
001 НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ

1.

001.89(075.8)

Ш 39

Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-є вид., стер. – К. : Знання, 2003. – 295с.

1

03 ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

2.

03(477)

Е 68

Енциклопедія Сучасної України : редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.– К. : НАН України, 2009

т.9 : Е-Ж. . – 711с.

2


1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ЛОГІКА

159.9 ПСИХОЛОГІЯ

3.

159.922.7

П 42

Пов'якель, Н. Психологія дитячих страхів / Н. Пов'якель, О. Скляренко. – К. : Шк. світ, 2011. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

4.

159.947.5(07)

Д 43

Дзюбко, Л. Діагностика навчальної мотивації : збірник методик /  Л. Дзюбко, Л. Гриценюк. – К. : Шк. світ, 2011. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")

1


2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

5.

26(059)

Т 78

Труди Київської Духовної Академії № 13 / гол. ред. архієпископ Бориспольський Антоній. – К. : Українська Православна Церква, 2010. – 391с.

1

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
316 СОЦІОЛОГІЯ


6.

316.2(07)

Х 91

Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку / наук. ред.-упоряд.: С.П. Юдіна. – К. : Фоліант, 2004. – 387с.


5

7.

316.334.2(07)

С 24

Світ і Україна: динаміка основних показників : навч.-метод. посіб. / В.Л. Мокряк, А.С. Лобанова, Е.В. Мокряк, О.С. Славіна ; за ред. А.С. Лобанової. – 2-е вид., перероб., доп. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2011. – 548с.


4следующая страница >>