asyan.org
добавить свой файл
1

Набори векторних та растрових даних. ГІС IDRISI Лабораторна робота №2


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Набори векторних та растрових даних.

Векторні (*.vct) та растрові (*.rst) дані.

 a)          Відкрийте векторний файл Sierraforest, застосувавши символьний шар Forest. Це шар лісу Сієра де Гранде в Іспанії.

b)         Перегляньте інформацію про піксели та зверніть увагу на порожні місця.

c)          Додайте растровий шар SierraNDVI з палітрою NDVI. Це зображення нормалізованого диференційованого вегетаційного індексу рослинності на дану територію. Цей індекс показує біомассу та активність рослин. Жовто-коричневий колір та індекс нижче 0.3-0.4 свідчать про нестачу вологи або захворювання рослин, а також про можливе забруднення території.

d)         Перенесіть шар лісів поверх NDVI, тоді в пустотах видно шар NDVI. Щоб бачити одночасно два шари, зайдіть у властивості шару Sierraforest – Laeyr Propertiess – Display Parametrs – Advanced Palette та оберіть голубу кольорову логіку з штриховкою (X stripe).

e)         Закрийте все.

 Векторні набори шарів (*.vlx)

 f)            Відкрийте Display Launcher та знайдіть векторний набір файлів +Masstowns – штат Массачусетс, той що розкривається на шари. Це набір табличних даних, що спираютьсz на один просторовий векторний файл. Виберіть з набору шарів masstowns.vct .

g)         Відкрити файл masstowns – pop 2000 населення за 2000 рік. Кожне місто зображено своїм кольором в залежності від кількості населення. Але карта виглядає не дуже гарно, оскільки кількість населення в Бостоні є значно більшою ніж в інших містах. Щоб виправити цей недолік необхідно змінити властивості шару Layer Properties/ Autoscaling Options/ Quantiles, тобто ми змінили розподіл даних на карті, тепер дані діляться не на рівні проміжки, а квантилями, тобто таким чином, щоб в кожен проміжок даних попала однакова кількість міст.

h)          Відкрити вікно роботи з базами даних Database Workshop. Відкрити masstown.vlx. Це розширення означає, що таблиця прив’язана до карти. Можна відкрити також таблиці з розширенням Microsoft Acсess - *.mbd, для прив’язки їх до векторної карти необхідно створити файл з розширенням *.vlx., в якому вказуються файли веккторної та табличної інформації. Зверніть увагу на назву карти:  

 

   massachusetts: census 2000: POP 2000

Можна зобразити на карті дані з будь-якої колонки. Для цього використовують кнопку Display Current Field, попередньо розмістивши курсор в потрібній колонці. Зверніть увагу як зміниться назва карти. 

Яким чином створюються набори векторних даних:

 для цього існує модуль Collection Editor – редактор колекції або набору. Відкрити файл – тип файлу vector files link (*.vlx)masstowns.vlx. Як Ви бачите – цей файл складається з 4-х колонок: назва векторної структури, файл бази даних, табличний файл, поле – town.ID, яке пов’язує векторні дані з базою даних.

 Налаштування баз даних 

i)             Відкрити файл у вікні роботи з базами даних Database Workshop massachussetts.mdb. Це таблиця створена в Microsoft Acсess. Іконка виводу на дісплей не активна.Спробуємо прив’язати таблицю до векторного шару. На панелі інструментів оберіть Establish Display Link – створення файлу *.vlx. Вкажіть необхідні параметри (див. попередній пункт).

j) Можна здійснювати експорт – імпорт даних в таблиці. Спробуємо імпортувати дані до вже існуючих. Відкрийте через Display Launcher растр Stateenvregions – поділ штату на екологічні зони. Спочатку створимо новий стовбець в таблиці Census 2000 - EkoZon. Відкрийте Database Workshop/ Edit/ Add Field. Далі імпортуємо Import/ Field/ from rastr image.

 Feature definition image:  towns

Image to be processed: stateenvregions

Sumary type: max

Update field name: ekoZon

 Растрові групи файлів (*.rgf)

 В растрових наборах логіка зовсім інша. Але для їх створення також використовується модуль Collection Editor , але тип файлу raster groups files (*.rgf).

 

Результати :

Представити файл Census2000_Area