asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

приватизації (корпоратизації), та акт приймання-передавання

нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий

засновником чи державним органом приватизації. ( Пункт 15 додатку

1 в редакції Наказу Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )
16. Дублікати правовстановлювальних документів, видані

державними та приватними нотаріусами, місцевими органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами

приватизації, копії архівних документів, видані державними

архівами. ( Пункт 16 додатку 1 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )
17. Свідоцтва про право власності на нерухоме майно

загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, які видаються

Фондом державного майна.
18. Свідоцтва про право власності, видані Державним

управлінням справами, на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам,

що беруть участь разом з Державним управлінням справами в

будівництві нового житла.

Примітка. Реєстрація договорів (контрактів) купівлі-продажу

споруд (приміщень) для розміщення дипломатичних представництв,

консульських установ та міжнародних міжурядових організацій,

видача свідоцтв про власність проводиться лише за наявності

відповідної ноти Міністерства закордонних справ України, а для

розміщення міжнародних неурядових та іноземних організацій - листа

відповідно Генеральної дирекції з обслуговування іноземних

представництв, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

обласної, Севастопольської міської державних адміністрацій.


Додаток 2

до пункту 2.2 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно
____________________________

(назва Реєстратора Єдиного

реєстру заборон відчуження

об'єктів нерухомого майна)

____________________________

____________________________

(назва БТІ)

____________________________


ЗАПИТ

про надання довідки з Єдиного реєстру заборон

відчуження об'єктів нерухомого майна


У зв'язку із зверненням _____________________________________

(указати П.І.Б. для громадян(-ина)

чи найменування юридичної особи)
про реєстрацію прав власності на нерухоме майно та відповідно до

пункту 2.2 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав

власності на нерухоме майно просимо надати довідку про відсутність

або наявність арештів на відчуження об'єктів нерухомого майна з

Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(найменування нерухомого майна, його місцезнаходження /адреса/)
попередній власник якого є _______________________________________

(указати П.І.Б. для громадян(-ина)

чи найменування юридичної особи)


Реєстратор _________________________ ________________

(П.І.Б.) (підпис)
Керівник БТІ

або уповноважена особа ___________________ ________________

(П.І.Б.) (підпис)
"___"____________ 200__ р.
М.П.


Додаток 3

до пункту 2.3 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно

____________________________

(назва БТІ)

____________________________

(П.І.Б. заявника, що

проживає за адресою, або

назва юридичної особи, її

місцезнаходження)

____________________________

____________________________

(документ, що посвідчує

особу)


ЗАЯВА

про реєстрацію прав власності на нерухоме майно


Відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації

прав власності на нерухоме майно прошу зареєструвати

_________________________________________________________________,

(право власності, вид спільної власності, розмір часток

(якщо майно належить на праві спільної часткової власності)
на об'єкт нерухомого майна _______________________________________

(характеристика об'єкта, адреса)

_________________________________________________________________,
що належить ______________________________________________________

(указати П.І.Б. фізичної особи чи найменування юридичної

особи, підстави виникнення права власності)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
До заяви додаються: ______________________________________________

(перелік документів, які додаються до заяви)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
"___"____________ 200__ р. Заявник ____________________________

(підпис)

Заяву прийняв: __________________ ______________

(П.І.Б.) (підпис)
"___"____________ 200__ р.


Додаток 4

до пункту 2.10 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно


КЛОПОТАННЯ

про відкликання заяви про реєстрацію прав

на нерухоме майно


Відповідно до пункту 2.10 Тимчасового положення про порядок

реєстрації прав власності на нерухоме майно прошу ЗАЯВУ про

реєстрацію прав власності на нерухоме майно, подану

"___" ____________ 200_ р. до ____________________________________

(бюро технічної інвентаризації)
повернути без розгляду.
__________________________

(П.І.Б. заявника)
"___"____________ 200__ р.
__________________________________________________________________

(П.І.Б. особи, яка прийняла клопотання)


Додаток 5

до пункту 2.11 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно


РОЗПИСКА


Мною, ___________________________________________________________,

(П.І.Б. особи, яка прийняла заяву та документи)
прийнято в гр-на(-ки) ____________________________________________

(П.І.Б. заявника)
заяву про реєстрацію права власності на нерухоме майно.
До заяви додається: ______________________________________________

(перелік документів, що додаються до заяви)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________

(П.І.Б. особи, що прийняла заяву)
-------------------------------------------------------------

Документи згідно з переліком отримано:
_____________________ ____________________________

(підпис заявника) (П.І.Б. заявника)


Додаток 6

до пункту 3.2 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно


^ РІШЕННЯ РЕЄСТРАТОРА ПРО ВІДМОВУ В РЕЄСТРАЦІЇ


"___"____________ 200__ р. м. ______________


Реєстратором _____________________________________________________

(П.І.Б., назва БТІ)

__________________________________________________________________
розглянуто заяву _________________________________________________

__________________________________________________________________
Прийнято рішення про відмову в реєстрації ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
______________________ ______________________

(П.І.Б. реєстратора) (підпис реєстратора)


Начальник БТІ або

уповноважена особа ________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 7

до пункту 3.8 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно
(зразок штампа)


ЗАРЕЄСТРОВАНО в електронному Реєстрі прав власності на

нерухоме майно
"___" ____________ 20__ р.


Додаток 8

до пункту 5.2 Тимчасового

положення про порядок

реєстрації прав власності

на нерухоме майно
____________________________

(назва БТІ)

____________________________

____________________________

(П.І.Б. заявника,

що проживає за адресою, або

назва юридичної особи,

її місцезнаходження)

____________________________

____________________________

____________________________

(документ, що посвідчує

особу)


ЗАЯВА


Відповідно до пункту 5.2 Тимчасового положення про порядок

реєстрації прав власності на нерухоме майно прошу надати мені

інформацію з Реєстру прав власності на нерухоме майно

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(реєстраційний номера та(або) адреса об'єкта нерухомого майна)
для ______________________________________________________________

(указати мету (інтерес) запиту)

__________________________________________________________________
Заявник _________________________ _______________________

(П.І.Б.) (підпис)
"___" ____________ 20__ р.


<< предыдущая страница