asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7/5 від 07.02.2002 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2002 р.

за N 157/6445


Про затвердження Тимчасового положення про порядок

реєстрації прав власності на нерухоме майно
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства юстиції

N 45/5 від 03.06.2002

N 6/5 від 28.01.2003

N 20/5 від 03.03.2004

N 36/5 від 17.05.2004

N 49/5 від 19.05.2005 )


Відповідно до підпунктів 23 та 30-1 пункту 4 Положення про

Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента

України від 30 грудня 1997 року N 1396 ( 1396/97 ) (із змінами і

доповненнями), на виконання постанов Кабінету Міністрів України

від 18 лютого 1998 року N 192 ( 192-98-п ) "Про заходи щодо

створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно" та

від 16 травня 2002 року N 661 ( 661-2002-п ) "Про заходи щодо

створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно", з

метою належного забезпечення захисту права власності на нерухоме

майно фізичних та юридичних осіб до запровадження єдиної системи

державної реєстрації прав власності на нерухоме майно та введення

в дію Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх

обмежень Н А К А З У Ю:

( Преамбула в редакції Наказу Міністерства юстиції N 45/5

( z0468-02 ) від 03.06.2002, із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства юстиції N 49/5 ( z0532-05 ) від 19.05.2005 )
1. Установити, що до прийняття Верховною Радою України та

набрання чинності законом України про державну реєстрацію прав на

об'єкти нерухомого майна бюро технічної інвентаризації (далі -

БТІ) здійснюють реєстрацію прав власності на нерухоме майно.
2. Затвердити Тимчасове положення про порядок реєстрації прав

власності на нерухоме майно (додається).
3. Установити, що держателем Реєстру прав власності на

нерухоме майно є Мін'юст, який забезпечує функціонування Реєстру.
4. Визначити адміністратором Реєстру прав власності на

нерухоме майно державне підприємство "Інформаційний центр"

Мін'юсту, що здійснює програмно-інформаційне забезпечення Реєстру

прав власності на нерухоме майно, відповідає за його

функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, має

повний доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру

прав власності на нерухоме майно.
5. Покласти на державне підприємство "Інформаційний центр"

Міністерства юстиції України:

здійснення заходів з розробки та встановлення програмного

забезпечення БТІ для ведення електронного Реєстру прав власності

на нерухоме майно до 30 серпня 2002 року; ( Абзац другий пункту 5

в редакції Наказу Міністерства юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від

03.06.2002 )

запровадження в обіг спеціальних бланків (виготовлення та

постачання) для видачі витягів з Реєстру прав власності на

нерухоме майно та свідоцтв про право власності з 1 жовтня 2002

року; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від 03.06.2002 )

підготовку та подання на затвердження тарифів за надання

витягів з Реєстру прав на нерухоме майно, за користування

інформацією та інші послуги, які надаються адміністратором

Реєстру.
6. Установити, що видача витягів з Реєстру прав власності на

нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на

нерухоме майно з 1 жовтня 2002 року БТІ здійснюються тільки на

спеціальних бланках установленої форми.

Витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно та

свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виконані з 1

жовтня 2002 року не на спеціальному бланку, є недійсними.

Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам

місцевого самоврядування проводити видачу свідоцтв про право

власності на об'єкти нерухомого майна на спеціальних бланках,

зразок та опис яких затверджується Міністерством юстиції України.

( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від 03.06.2002 )
7. Установити, що до створення електронної версії Реєстру

прав власності на нерухоме майно реєстрація прав власності на

нерухоме майно здійснюється на паперових носіях.
8. Департаменту цивільного законодавства разом із Державним

підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України

до 20 вересня 2002 року розробити та подати на затвердження:

Порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно;

Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та

звітності витрачання спеціальних бланків для видачі витягів з

Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право

власності;

Зразок та опис спеціальних бланків для видачі витягів з

Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтв про право

власності.

( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від 03.06.2002 )


( Пункт 9 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції N 20/5 ( z0283-04 ) від 03.03.2004 )


10. Унести зміни до Положення про Єдиний реєстр заборон

відчуження об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом

Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 року N 31/5

( z0364-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від

10 червня 1999 року за N 364/3657 (із змінами і доповненнями),

доповнивши пункт 4.1 підпунктом 4.1.3 такого змісту:

"4.1.3 за письмовим запитом бюро технічної інвентаризації - у

зв'язку із здійсненням ними реєстрації прав власності на нерухоме

майно - довідки про відсутність арештів об'єктів нерухомого

майна".

Ці зміни набирають чинності з 20 червня 2002 року. ( Абзац

третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від 03.06.2002 )
11. Департаменту цивільного законодавства (І.І.Завальна):

розробити до 6 травня 2002 року Методичні рекомендації із

застосування в практичній діяльності бюро технічної інвентаризації

Тимчасового положення про порядок і реєстрації прав власності на

нерухоме майно; ( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними

згідно з Наказом Міністерства юстиції N 45/5 ( z0468-02 ) від

03.06.2002 )

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу

Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших

органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести

його до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції

України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та

Севастопольського міських управлінь юстиції.
12. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства

юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського

та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ

до відома районних, міських управлінь юстиції, нотаріусів та бюро

технічної інвентаризації.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Державного секретаря А.П.Зайця.
В.о. Міністра О.В.Лавринович
Затверджено

Наказ Міністерства

юстиції України

07.02.2002 р. N 7/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 лютого 2002 р.

за N 157/6445
Тимчасове положення

про порядок державної реєстрації прав

власності на нерухоме майно
( Назва в редакції Наказу Мін'юсту

N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 )
1. Загальні положення
1.1. Це Тимчасове положення про порядок реєстрації прав

власності на нерухоме майно (далі - Положення) визначає порядок

реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні і спрямоване

на забезпечення визнання та захисту цих прав, створення умов для

функціонування ринку нерухомого майна, активізації інвестиційної

діяльності.
1.2. Положення діє на всій території України і є обов'язковим

для виконання громадянами, міністерствами, іншими центральними і

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами й організаціями

незалежно від форм власності.
1.3. Державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно

здійснюють підприємства бюро технічної інвентаризації (далі - БТІ)

у межах визначених адміністративно-територіальних одиниць.

Здійснення державної реєстрації прав власності на нерухоме

майно в межах одного населеного пункту кількома БТІ не

допускається.

( Пункт 1.3 в редакції Наказу Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від

17.05.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції N 49/5 ( z0532-05 ) від 19.05.2005 )
1.4. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно

(далі - реєстрація прав) - це внесення запису до Реєстру прав

власності на нерухоме майно у зв'язку з виникненням, існуванням

або припиненням права власності на нерухоме майно, що здійснюється

БТІ за місцезнаходженням об'єктів нерухомого майна на підставі

правовстановлювальних документів коштом особи, що звернулася до

БТІ. ( Пункт 1.4 в редакції Наказу Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 )

від 17.05.2004 )
1.5. Обов'язковій реєстрації прав підлягає право власності на

нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземців

та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних

організацій, іноземних держав, а також територіальних громад в

особі органів місцевого самоврядування та держави в особі органів,

уповноважених управляти державним майном.
1.6. Реєстрації підлягають права власності тільки на об'єкти

нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в

експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів

технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, яке проводить

реєстрацію права власності на ці об'єкти.
Не підлягають реєстрації тимчасові споруди, а також споруди,

не пов'язані фундаментом із землею.
1.7. Реєстр прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр

прав) є інформаційною системою, яка містить відомості про

зареєстровані права власності, суб'єктів прав, об'єкти нерухомого

майна, правовстановлювальні документи, на підставі яких здійснено

реєстрацію прав власності.
1.8. Технологічні та технічні засоби ведення Реєстру прав

забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її

захист від несанкціонованого доступу та внесення недокументованих

записів, можливість оновлення, архівування та відновлення даних,

їх оперативного пошуку та документального відтворення процедури

реєстрації, контроль реєстраційних записів і запитів до Реєстру

прав, оперативне надання витягів із Реєстру прав.
1.9. Держателем Реєстру прав є Мін'юст, який забезпечує

функціонування Реєстру.

БТІ, які уклали відповідні договори з Адміністратором Реєстру

прав, мають прямий доступ до електронного Реєстру прав, вносять

відповідні дані до Реєстру прав, надають витяги з Реєстру прав та

виконують інші функції, передбачені цим Положенням
1.10. Адміністратором Реєстру прав є державне підприємство

"Інформаційний центр" Мін'юсту, що здійснює програмно-інформаційне

забезпечення Реєстру прав, відповідає за його функціонування,

збереження даних і захист їх від руйнування, має повний доступ до

структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру прав.
1.11. У разі виявлення невідповідності запису Реєстру прав на

електронних носіях запису на паперових носіях пріоритет має запис

на паперових носіях.
1.12. Рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації прав

приймає реєстратор прав власності на нерухоме майно (далі -

реєстратор), що є працівником БТІ, який безпосередньо здійснює

реєстрацію прав власності на нерухоме майно.

Реєстраторами можуть бути призначені особи з вищою юридичною

освітою.

Відмова в реєстрації прав власності на нерухоме майно може

бути оскаржена відповідно до чинного законодавства.
1.13. Реєстрація прав проводиться в такому порядку:

приймання й перевірка документів, поданих для реєстрації прав

власності на нерухоме майно;

установлення відсутності підстав для відмови в реєстрації

прав;

прийняття рішення про реєстрацію прав власності або про

відмову в реєстрації прав;

унесення записів до Реєстру прав;

учинення написів на правовстановлювальних документах;

видача витягів із Реєстру прав про реєстрацію прав.
2. Подання документів на реєстрацію прав
2.1. Для реєстрації виникнення, існування, припинення прав

власності на нерухоме майно та оформлення прав власності на

нерухоме майно до БТІ разом із заявою про реєстрацію прав

власності подаються правовстановлювальні документи (додаток 1), їх

копії (нотаріально засвідчені), а також інші документи, що

визначені цим Положенням.

Відповідальність за достовірність та повноту інформації у

документах несе власник (власники) нерухомого майна.

Правовстановлювальні документи, які відповідно до закону

підлягають обов'язковій державній реєстрації, приймаються за умови

проведення їх державної реєстрації. ( Пункт 2.1 доповнено абзацом

згідно з Наказом Мін'юсту N 36/5 ( z0617-04 ) від 17.05.2004 -

набирає чинності після введення в дію Державного реєстру

правочинів )
2.2. При реєстрації прав власності на нерухоме майно, які

виникли відповідно до договорів про відчуження нерухомого майна,

що не посвідчені в нотаріальному порядку, подається також довідка

про відсутність або наявність арештів з Єдиного реєстру заборон

відчуження об'єктів нерухомого майна ( z0364-99 ), яка видається

на підставі відповідного запиту БТІ (додаток 2), та витяг з

Реєстру застав рухомого майна про наявність чи відсутність

податкової застави на об'єкт нерухомого майна.
2.3. Для здійснення реєстрації права власності на нерухоме

майно власник (власники) або належним чином уповноважена ним

(ними) особа подає заяву встановленої форми (додаток 3).
2.4. Під час подання заяви про реєстрацію прав власності

фізична особа повинна пред'явити документ, що посвідчує її особу,

а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи -

документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих осіб,

при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента України,

пред'являє документи, які в разі необхідності легалізовані вследующая страница >>