asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2005 N 330
Про запровадження ведення електронного

варіанту облікових статистичних форм

в лікувально-профілактичних закладах
Загальновідомо, що кожний медичний працівник лікувально-профілактичного закладу переобтяжений необхідністю заповнення протягом робочого дня великої кількості облікових статистичних форм. Реальним шляхом зменшення такого навантаження може бути впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність лікувально-профілактичних закладів. На сьогодні програмні продукти типу "Поліклініка" та "Стаціонар" досить широко використовуються лікувально-профілактичними закладами. Разом з тим, процес розробки та впровадження прикладних програмних продуктів у діяльність закладів охорони здоров'я здійснюється повільно та неузгоджено, що заважає створенню потужних інформаційних систем в охороні здоров'я. Основний принцип впровадження інформаційних систем має полягати в тому, що автоматизація на рівні закладу не повинна суперечити автоматизації на рівні країни. Створення єдиного медичного інформаційного простору не можливе без уніфікації програмного забезпечення. В лікувально-профілактичних закладах, які вже запровадили прикладні програмні продукти типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші виникає необхідність переходу на безпаперові носії інформації. З метою впорядкування запровадження електронного варіанту облікових статистичних форм в діяльність лікувально-профілактичних закладів

Н А К А З У Ю:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій:

1.1. Активно впроваджувати в діяльність закладів охорони здоров'я прикладні програмні продукти типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші тільки тих виробників, які можуть підтвердити власність авторськими свідоцтвами встановленого зразку, сертифікатами відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО (для серійного тиражування) та здатні технічно їх підтримувати і супроводжувати. При виборі виробників програмних продуктів перевагу слід надавати тим, які здатні поставляти та супроводжувати комплекси програмних продуктів.

1.2. Дозволити вести електронні варіанти облікових форм, які використовуються в лікувально-профілактичних закладах, за винятком форм сурової звітності, екстрених повідомлень та деяких інших (перелік додається) за умови впровадження відповідних прикладних програмних продуктів типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші.

1.3. Забезпечити обсяг інформації в електронних варіантах облікових форм не меншим, ніж в паперових зразках, затверджених відповідними наказами МОЗ України.

1.4. Покласти контроль за технічним супроводом прикладних програмних продуктів та впровадженням електронного варіанту ведення облікових статистичних форм на територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики.

2. Координаційній раді з впровадження уніфікованих програмних продуктів типу "Поліклініка" та "Стаціонар", затвердженій наказом МОЗ України від 05.05.03 N 147-Адм, надавати консультативну допомогу керівникам закладів охорони здоров'я щодо придбання та супроводу прикладних програмних продуктів.

3. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М.В. своєчасно забезпечувати зразками нових облікових та звітних статистичних форм Міністерство охорони здоров'я

Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій.

4. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л.І. передбачати кошти в бюджеті Міністерства охорони здоров'я України на проведення тендеру щодо закупівлі комплексу уніфікованих сертифікованих програмних продуктів типу "Поліклініка" та "Стаціонар".

5. Контроль за виконання наказу покласти на Першого заступника Міністра С.М.Ханенка.


Міністр М.Є.Поліщук