asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти

Анкета для опитування учнів 9 класів

загальноосвітніх навчальних закладів
Шановні друзі! Сьогодні Ви берете участь у всеукраїнському дослідженні стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Це опитування є анонімним, тому вказувати своє прізвище та ім’я не потрібно. Результати опитування будуть використані в узагальненому вигляді.

Заповнити анкету нескладно. Просимо Вас відповісти на всі запитання. Уважно прочитайте запитання і позначте ту відповідь, яка найбільше відповідає Вашій думці. Якщо відповіді на запитання позначені «О», вибираєте тільки один варіант відповіді, якщо «» – можете вибрати кілька варіантів відповідей. Заповнюйте анкету ручкою.

Місце проживання: О село О місто

 1. Ваша стать?

  1. О жіноча;

  2. О чоловіча.

 2. Які заходи загальношкільного характеру, проведені в 2012-13 навчальних роках, Вам запам’ятались? _____________________________
 1. В яких заходах Ви хотіли би брати участь____________________________ 1. Як часто у вашому класі проводяться класні години?

 1. О один раз на тиждень;

 2. О один раз на місяць;

 3. О дуже рідко;

 4. О не знаю.

 1. Пригадайте тему класної години, яка Вам найбільше запам’яталась. ____________________________________________________________________
 1. Чи є у вашій школі гуртки (секції , студії, клуби)?

  1. О так;

  2. О ні.

 2. Чи відвідуєте Ви шкільні гуртки (секції , студії, клуби)?

  1. О відвідую;

  2. О маю можливість, але не відвідую;

  3. О не відвідую.

 3. Які гуртки (секції, студії, клуби) Ви хотіли б відвідувати, але за певних обставин не відвідуєте?

______________________________________________________________________

 1. Скільки шкільних гуртків (секцій, клубів) відвідуєте?

 1. О один;

 2. О два;

 3. О три;

 4. О більше;

 1. Чи пов'язані Ваші інтереси у навчанні та відвідуванні шкільних гуртків (секцій, студій, клубів) із вибором майбутньої професії?

 1. О так, пов'язані;

 2. О зовсім не пов'язані;

 3. О можливо, я не маю чіткого плану дій, тому займаюся то одним, то іншим.

 1. Творчі навички, нахили, вміння, отримані під час заняття в шкільних гуртках (секціях, студіях, клубах) допомагають Вам:

 1.  спланувати майбутнє;

 2.  обрати профіль навчання;

 3.  обрати професію;

 4.  знайти друзів-однодумців.

 1. Чи берете Ви участь в учнівських олімпіадах, конкурсах тощо?

 1. О так;

 2. О ні (перейдіть до питання №18).

 1. Ви берете участь в учнівських олімпіадах, конкурсах тощо:

 1. О за власним бажанням;

 2. О тому що зобов’язує школа;

 3. О без особливого бажання;

 4. О інше, а саме: _________________________________________________

 1. З якою метою Ви берете участь в учнівських олімпіадах конкурсах тощо:

 1.  перевірка знань;

 2.  самоствердження;

 3.  престижність;

 4.  прохання вчителя;

 5.  інше, а саме: ________________________________________________

 1. Скільки разів упродовж навчального року Ви були учасником олімпіад, конкурсів тощо?

 1. О 1 раз;

 2. О до 3 разів;

 3. О до 5 разів;

 4. О більше 5 разів.

 1. Чи були Ви впродовж трьох останніх років учасником олімпіад, конкурсів тощо:

 1.  шкільних;

 2.  районних (міських);

 3. обласних;

 4.  всеукраїнських;

 5.  міжнародних.

 1. Який вид діяльності для Вас є найбільш цікавим?

 1. О суспільно корисна праця;

 2. О творча діяльність;

 3. О інтелектуальна діяльність;

 4. О фізична діяльність;

 5. О інше, а саме: __________________________________________________.

 1. Як Ви справляєтеся із поставленими завданнями?

 1. О завжди самостійно доводжу справу до кінця;

 2. О завжди доводжу справу до кінця за допомогою вчителя;

 3. О завжди доводжу справу до кінця за допомогою друзів;

 4. О мені важко працювати самостійно.

 1. Що Вас спонукає до виконання конкретного завдання?

 1. О творчий процес;

 2. О суспільна праця з ровесниками;

 3. О бажання побачити результати спільної праці;

 4. О бажання проявити, показати себе;

 5. О відповідальність за доручену справу;

 6. О бажання отримати додаткові знання, уміння, навички;

 7. О інтерес тільки до конкретної справи/виду діяльності.

 8. О інше, а саме: __________________________________________________

 1. Чи обрали Ви профіль подальшого навчання?

 1. О так;

 2. О ні. (Перейдіть до питання № 24)

 1. Який профіль навчання Ви обрали?

 1. О суспільно-гуманітарний;

 2. О природничо-математичний;

 3. О технологічний;

 4. О художньо-естетичний;

 5. О спортивний.

 1. Чому Ви обрали саме цей профіль навчання?

 1. О мені цікаві предмети обраного профілю;

 2. О у мене є певні досягнення з предметів цього профілю (перемоги в учнівських олімпіадах, конкурсах тощо);

 3. О планую продовжити навчання у ПТНЗ, ВНЗ за обраним профілем;

 4. О цей профіль обрали мої друзі;

 5. О обрав профіль із тих предметів, із яких хотів поліпшити свої результати;

 6. О порада батьків;

 7. О порада вчителів;

 8. О порада психолога.

 1. Які можливості, на ваш погляд, надає введення профільного навчання?

 1.  глибше вивчати цікаві предмети;

 2.  підготуватися до вступу у ПТНЗ, ВНЗ;

 3.  вибудувати індивідуальну програму навчання;

 4.  відвідувати різні курси;

 5.  розвивати здібності з тих предметів, із яких є вже певні успіхи;

 6.  визначення у виборі майбутньої професії.

 1. Що спричиняє труднощі у виборі профілю навчання?

 1. О не готовий зробити вибір, який вплине на мою подальшу долю;

 2. О важко зробити вибір;

 3. О не вистачає інформації про зміст професій;

 4. О важко визначити, які предмети для мене найбільш цікаві;

 5. О не визначився з планами на майбутнє;

 6. О мені цікаві предмети одного профілю, але я планую вступати до ПТНЗ, ВНЗ, де необхідні знання предметів іншого профілю;

 7. О батьки (учителі, друзі) не погоджуються зі мною у виборі профілю.

 1. Які з наведених далі чинників, на Вашу думку, найбільше впливають на досягнення успіху в житті? (Позначте не більше трьох варіантів відповідей)

  1.  матеріальна забезпеченість та зв’язки батьків;

  2.  високий рівень освіти, професіоналізм;

  3.  гнучкість, вміння пристосовуватись до змін;

  4.  віра в себе, прагнення досягти якомога більшого в житті;

  5.  уміння «грати без правил», використовувати всі засоби для досягнення особистого успіху;

  6.  чіткі життєві орієнтири, усвідомлені цілі;

  7.  почуття відповідальності та вимогливості до себе;

  8.  вольові якості, уміння підпорядковувати собі обставини.

 1. Як Ви думаєте, від чого залежатиме Ваше майбутнє?

  1. О насамперед, від власних здібностей, волі, умінь;

  2. О від того, чи зможу скористатися наявними обставинами для здійснення своїх життєвих прагнень;

  3. О від сприятливої чи несприятливої ситуації в суспільстві;

  4. О від зв’язків та фінансової підтримки батьків;

  5. О від друзів.

 2. Перешкодами у досягненні Ваших цілей можуть стати власні риси характеру. Спробуйте зазначити, які саме риси заважатимуть їх здійсненню:________________________________________________________.
 1. Чи легко Ви відмовитесь від свої намірів, у разі виникнення певних труднощів?

  1. О так;

  2. О ні.


Дякуємо за співпрацю!