asyan.org
добавить свой файл
1
Модулі.
Модуль І

Тема 1. Ознайомлення з сучасним станом розвитку телекоммунікації, макроекономічними законами що забеспечують розвиток телекомунікацій у всіх країнах., станом розвитку телекомкнікацій України. Побудови первинної мережі ЕНЦЗУ. Напрямки розвитку, схеми розбудови відповідно до генплану.
(Вступ, 10 розділ, додаток 1 з книжки)

Тема 2. Загальні положення системи технічної експлуатації мережі, в складі технічного обслуговування і оперативного управління. Основні завдення технічного обслуговування (ТО), методи ТО , вибір методу ТО.
(Розділ 1)
Тема 3. Зв’язок методів техніки обслуговування з методами контролю. Структурне резервування, оцінка ефективності мережі зв’язку, оптимізація розвитку мереж.
(Розділ 2)
Модуль ІІ

Тема 4. Поняття та аналіз ОТЕ(об’єкт технічної експлуатації) (відноситься до SDH) , КО (об’єкт що контролюється), МВ (мережевий вузол), ЛП (лінія передачі), ЛТ (лінійний тракт), МТ (мережевий тракт), ОЕК (точка виміру), КП (канал пережачі) первинної (транспортної) мережі. Оцінка їх стану, приклади оцінки. Структурні схеми КО-МВ(МТ), КО(ЛТ), КО(МН), КО(ЛМ) та їх елементи. Аналіз структурної схеми ТО і ОТО (оперативно технічне обслуговування).
(Розділ 1, 3, 3.4 , 3.5 , 3.6)
Тема 5. Технічна експлуатація системи передачі та апаратури каналів СЦІ (синхронно цифрової іерархії SDH)
(Розділ 5)
Модуль ІІІ

Тема 6. Стан управління первинними мережами України.
(Розділ 4: 4.1, 4.2, 4.3)
Тема 7. Система управління DWDM. Системи xDM
(Розділ 4: 4.4)
Тема 8. Сучасні поняття про надійність первинної мережі КССЗУ, або ТТМУ.
(Розділ 12: 12.1 , 12.2)
Оформлення закголовків конспекту, наприклад: Модуль 3. Тема 8