asyan.org
добавить свой файл
1
Молитва до мови

Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі і місяця народжена.

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Мово! Велична молитво наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог Любов, Бог Віра, Бог Надія!

Мово наша! Звонкова криниця на середохресній дорозі нашої долі! Твої джерела б’ють десь малим, тому й вогненна така .А вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й ласкава така.

Мово наша! Пресвятая незаймана Діво! Яничарами в степ у впіймана, в дикий кривавий ясир ординцем погнана, в рабство за безцінь на торжищі продана.

Мово наша! Передчасно постаріла, на хресті мук розп’ята, на палю посаджена дітьми – покручами. Стражденнице, великомученице Матір Божа наша …

Прости! Воскресни! Повернися! Розродися! Забуяй вічним і віщим Словом. Освіти від мороку і освяти свято – руську землю, Русь – Україну, возвелич, порятуй народ її навіки!

Катерина Мотрич


^ Культура мовлення

Культура мовлення – це система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій діяльності ( усній і писемній ).

Належна культура мовлення – це свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної культури особистості.

Культура мовлення має велике національне і соціальне значення: вона забезпечує високий рівень мовного спілкування, ефективне здійснення всіх функцій мови, ошляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в цілому. Через культуру мовлення відбувається культивування самої мови, її вдосконалення.

Проблема культури мовлення проявляється в таких основних аспектах: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність мовлення.

Нормативність – це дотримання правил усного і писемного мовлення: правильне наголошування, інтонування слововживання, будова речень, діалогу, тексту тощо.

Адекватність мовлення – це точність вираження думок, почуттів, волевиявлень засобами мови, ясність і зрозумілість вислову для адресата. Отже, адекватність мовлення стосується як повноти самовираження, так і забезпечення повноти сприймання.

Естетичність мовлення – це реалізація естетичних уподобань мовця шляхом використання естетичних потенцій мови. Оптимально дібраний темп і звучність мовлення, уникнення нагромадження приголосних та голосних, різноманітність синтаксичних конструкцій, доречність цитати чи фразеологізму, прислів’я чи приказки, тропів чи фігур, взагалі нестандартність мовлення – усі ці та інші резерви мови і засоби неструктурної естетики роблять мовлення естетично привабливим.

Полі функціональність мовлення – це забезпечення застосування мови в усіх перелічених аспектах у кожній сфері спілкування.

Культура мовлення – не мета, а засіб в утвердженні правди життя. “Господь домагається від кожної людини трьох речей: від душі – щирої віри, від мови – правди, від тіла – стриманості ”

Плекання культури мовлення – обов’язок кожного.

^ Мовні обов’язки громадян
Мова – запорука існування народу. Захищаючи рідну мову, ти захищаєш свій народ, його гідність, його право на існування, право на майбутнє. Не ухиляйся від цієї боротьби!

Захист рідної мови – найприродніший і найпростіший, найлегший і водночас найнеобхідніший спосіб національного самоутвердження і діяльності в ім я народу .Маєш нагоду бути борцем за свій народ – будь ним!

Володіння рідною мовою – не заслуга, а обов язок патріота.

Розмовляй рідною мовою – своєю і свого народу: скрізь., де її розуміють, з усіма, хто її розуміє. Не поступайся своїми мовними правами заради вигоди, привілеїв, лукавої похвали – це зрада свого народу.

Ставлення до рідної мови має бути таким, як до рідної матері: її люблять не за якісь принади чи вигоди, а за те, що вона – мати.

Сім я – первинна клітина нації. Щоб вона не мертвіла і не відпала від національного організму, її має живити культ рідної мови. Тому розмовляй у сім ї мовою своєї нації. Не вмієш – учись. Прищеплюй дітям ставлення до мови, як до святині, найдорожчого скарбу.

Допомагай кожному, хто хоче вивчити українську мову.

Ніколи не зупиняйся у вивченні рідної мови, адже «Усі головні європейські мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити все життя» (Вольтер).

У твоїй хаті завжди мають бути українські книжки, газети, журнали. Не забудь і про дитячі видання. Хай звучить у твоїй хаті українське слово з теле- і радіоприймачів.

Підтримуй усі починання окремих осіб і громадськості, спрямовані на утвердження української мови.

Не будь байдужим до найменших виявів обмежень чи зневаги української мови. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до твоєї рідної мови.


^ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ
Намагайтеся, щоб спілкування з вами було для людей корисним і змістовним.Учіться допомагати людям словом і ділом.

Будьте завжди уважними, ввічливими і доброзичливими при спілкуванні, поважайте співрозмовника.

Уважно слухайте інших.

Пам ятайте: неввічливо багато говорити про себе, перебивати співрозмовника.

Говоріть про те, що може бути цікавим адресатові мовлення. Враховуйте його вік, характер, інтереси.

Не розмовляйте без потреби голосно, не вживайте грубих слів.

Учіться відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до ваших слів. Намагайтесь не виявляти свого поганого настрою.


^ Молитва до Пресвятої Діви!
Діво Пресвятає- Матір матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Освіти їх душі світло лом золотим.

Виповни любов’ю неспокійний дім.
Научи, як землю в берегти від зла.

Розумом, діянням і крилом тепла.

Зоряна Богине, сонце доброти,

Землю України щастям освіти!
Молитва абеткова
^ Аз молюся словом сим до Тебе,

Боже мій, що створив на світі

Видимі й невидимі істоти,

Господи, пошли Свого на мене

Духа, щоб зарадив у серці Слово,

Єже буде для добра всім сущим

^ Животворне Мудрістю Твоєю.

Затверди Закон- ясний світильник

І дорогу праведного Слова,

Й рід слов’янський сподоби хрещений,

Кротких тих, котрі людьми Твоїми

Ласкою Твоєю нареклися,

^ Милості вони Твоєї просять.

Нам дай, Боже, всемогутнє Слово,

Отче, Сину й Найсвятіший Духу,-

Прагнучи од Тебе допомоги,

Руки піднесу свої до неба:

Силу й мудрість дай Твою черпати,

Тільки ж Ти даєш снагу достойним,

Упаси нас, Боже, од спокуси,

Фараонської важкої злоби,

Херувимську мисль подай і розум,

Царю наш Небесний, хочу славить

Чудеса Твої предивні, вічні,

Шестикрильної снаги спізнати,

Щедре діло, Вчителем твориме,

Юному й похилому доступне;

Язиком новим хвалу воздати

і Отцю, і Сину, і Святому Духу,

і нині, і прісно, і на віки вічні- амінь!