asyan.org
добавить свой файл
1
МИТРОПОЛИТ ВАСИЛЬ ЛИПКІВСЬКИЙ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

(Дипломна робота, 2007), 92 ст.

План

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія роботи

1.2. Джерельна база дослідження

1.3. Методологія та методи дослідження

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

2.1. Суспільно-політична та релігійна ситуація в Російській імперії 1900-1917 рр.

2.2. Формування світогляду Василя Липківського

РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ В. ЛИПКІВСЬКОГО В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЯХ 1917-1919 рр.

3.1. Взаємовідносини В. Липківського з діячами Центральної Ради

3.2. Рух за автокефалію 1918-1919 рр.

РОЗДІЛ 4. ПРОГОЛОШЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

4.1. Змагання Директорії за проголошення УПЦ

4.2. В. Липківський – митрополит УАПЦ

4.3. Автокефальне духовенство 1920-30-х років: трагедія долі Липківського

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ