asyan.org
добавить свой файл
1
Наради класних керівників

Вересень

 1. Методичні рекомендації щодо планування ро­боти класного керівника.

 2. Планування виховної роботи з класним колек­тивом.

Жовтень

 1. Психолого-педагогічна компетентність класно­го керівника.

 1. Оформлення класних куточків, літописів.

 2. Про порядок проведення навчальних екскурсій.

Листопад

 1. Організація роботи класного керівника з учи­телями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження.

 2. Взаємодія класного керівника з батьками класу.

Грудень

 1. Практикум для класних керівників щодо визна­чення способу розв'язання пропонованої проблемної ситуації.

 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб.

 3. Методи виховання молодших школярів. Основ­ні напрями, завдання й орієнтовні форми.


Січень

 1. Самоаналіз виховної діяльності.

 2. Робота класного керівника з активом класу.

 3. План – циклограма виховної роботи.

Лютий

 1. Система роботи класного керівника в сучасній школі.

 2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів.

 3. Методика підготовки та проведення класних виховних заходів.

Березень

 1. Виховання: взаємодія з родиною школяра.

 2. Нові форми групової роботи з дітьми.

 3. Модель діяльності класного керівника.


Квітень

 1. Створення умов для фізичного розвитку шко­лярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я.

 2. Використання новітніх технологій у виховній роботі.

Травень

 1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрі­лості особистості.

 2. Творча програма класного керівника.