asyan.org
добавить свой файл
1
Методичні рекомендації вчителям фізичної культури
Рекомендуємо викладачам предмета „Фізична культура” звернути увагу на:


 • сучасний напрямок предмета „Фізична культура”, що заохочує до формування в учнів ключових компетентностей;

 • фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи;

 • державну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів;

 • формування мотивації щодо здорового способу життя та занять фізичними вправами;

 • дозування фізичних навантажень;

 • забезпечення диференційованого підходу до учнів у організації навчально-виховного процесу з урахуванням вікових, психофізіологічних, індивідуальних особливостей, особливостей фізичного розвитку та статі;

 • здійснення диференційного та індивідуального підходів до навчання учнів за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку;

 • забезпечення підручниками 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури;

 • формування в учнів правил страховки та само страховки, контролю фізичного стану організму;

 • повторення правил техніки безпеки на уроках фізичної культури під час виконання різноманітних фізичних вправ;

 • проведення інструктажів під час організації фізкультурно-масових заходів, змагань тощо;

 • спеціальну підготовку перед кожною заліковою вправою (не менше як на двох заняттях);

 • безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час складання нормативів;

 • проведення розминки перед складанням нормативу, а після – відновлювальних вправ.