asyan.org
добавить свой файл
1

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ


ДОПОВІДЬ

на тему:

«Ситуація успіху в роботі з вихованцями вокального колективу «Консонанс»»


Укладач: Богуслав Н.В.


2013 рік

Народження педагогічної технології «Створення ситуації успіху» було зумовлено самим життям і вже широко застосовується в сьогоднішніх школах та позашкільній освіті.

Педагогічне сьогодення характеризується інтенсивними пошуками нових технологій, які спираються на гуманістичні основи: формування культури бажань, культури почуттів, створення для дитини «радості буття», почуття власної гідності, створення атмосфери успіху, перевага позитивних стимулів і реакцій на поведінку дитини над негативними; взаємодія школи, сім’ї тощо. Створення «ситуації успіху» я застосовую також в своїй роботі з вихованцями вокального колективу. Одне з найважливіших і водночас найскладніших завдань полягає у тому, щоб представити маленьку людину самій собі, допомогти розвиткові у ній внутрішнього бачення і на цій основі сприяти становленню її рефлексивних здатностей. Найцінніше у дитини - її індивідуальність, неповторність внутрішнього світу, своєрідність здібностей. І лише через розмаїття індивідуальностей полягає шлях до зростання та об’єднання особистостей.

Моя задача, як педагога, створити всі умови для самоствердження, самовираження, самореалізації під час занять. І основне місце в цьому належить створенню ситуації успіху. Це проблема за останні роки визначилася як одна з найважливіших і перспективних у педагогічній науці і практиці. «Ситуація успіху» - це переживання стану радості, задоволення від того, що результат, до якого прагне дитина у своїй діяльності, або збігся з її очікуванням, або перевершив їх. На основі цього стану формуються нові, сильніші мотиви діяльності, змінюючи рівні самооцінки. «Ситуація успіху» - це цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється спроможність досягти значних результатів діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. На кожному занятті і для кожного вихованця індивідуально на занятті я створюю «ситуацію успіху», стараюсь зрозуміти внутрішній світ дитини, стараюсь вплинути на неї, поважаючи при цьому її особистість.

Я також згодна з педагогом A.C. Бєлкіним, який говорив, що «ситуація успіху має» певний алгоритм:

 1. Зняття страху (допомагає долати невпевненість)

 2. Авансування успішного результату (допомагає вчителеві висловлювати переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається із завданням)

 3. Прихований інструктаж про способи і форми здійснення діяльності (допомагає дитині уникнути поразки)

 4. Внесення мотиву (заради чого здійснюється діяльність)

 5. Мобілізація активності; педагогічне переконання

 6. Висока оцінка деталі

Моя мета створити «ситуацію успіху» для розвитку особистості, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібності, віри у власні сили. Тобто, моя задача створити на заняттях умови для особистісного індивідуальності розвитку дитини. Для цього використовую різні методи, прийоми, а саме:

 • в роботі стараюсь використовувати тільки позитивні фрази;

 • завжди домагаюсь, щоб дитина почувала себе успішною на занятті;

 • заохочую дитину радіти своїм успіхам. А ще привчаю радіти успіхам друзів. Забороняю приниження;

 • вчу дітей пояснювати погляди інших людей;

 • навчаю бути організованими.

Основна моя задача - це щоб вихованець відчував задоволення від процесу оволодіння знаннями (і від результату теж).

Для цього на своїх уроках я часто використовую такі висловлювання:

 • Я впевнена, що ти це зробиш...

 • У тебе це неодмінно вийде...

 • Ось ця фраза чи фрагмент пісні у тебе вийшов дуже гарно!

 • Якщо не вийде зараз - вийде трохи згодом і т.д.

Тобто, я хочу сказати, що «створення ситуації успіху» включає створення різноманітних видів радості, та використання прийомів, при допомозі яких розгортається робота.

Досить часто я користуюсь прийомами «Даю шанс», «Сходи», «Неочікувана радість», «Загальна радість». Іноді застосовую прийом «Емоційне поглажування», який дуже потрібен для роботи з невпевненою в собі дитиною. Ефективний прийом «Анонсування» суть якого в репетиції майбутньої події, створити психологічну установу на можливий успіх.

І, по прийом «Радість пізнання» - це також дуже важливий прийом в роботі, коли педагог розділяє радість з учнем.

І ще хочеться сказати, що в роботі треба будувати стосунки з вихованцями так, щоб ми могли розкрити їх найкращі якості, і головне в роботі по «створенню ситуації успіху» ми повинні створити оптимістичну установку дитині, забути на деякий час про її «недоліки», побачити тільки перспективні лінії її розвитку.