asyan.org
добавить свой файл
1
Методичне обʹєднання вчителів хімії охоплює 27 вчителів району. З них:

 • 3 вчителів мають кваліфікаційну категорію - «спеціаліст вищої категорії» (11 %),

 • 12 вчителів - «спеціаліст першої категорії» (44 %),

 • 5 вчителів - «спеціаліст другої категорії» (19 %),

 • 6 вчителів – категорію «спеціаліст» (22%)

 • 1 вчитель має незакінчену вищу освіту (навчається в МДПУ) (4 %)

2 вчителів (7 %) мають педагогічне звання «Старший вчитель» -

Галак Р.С. (Якимівська ЗОШ № 1) та Сокол Л.Г. (Радивонівська ЗОШ).

Кількісно – якісний склад вчителів хімії

У 2010-2011 навчальному році методичне обʹєднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемною темою «Формування творчих компетентностей на уроках методами інтерактивного навчання як умова підвищення інтересу до предмета», яка випливає з проблемної теми району «Науково – методичне та психолого – педагогічне забезпечення впровадження ІКТ як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення учнів».

Основні напрямки роботи РМО були сформульовані з урахуванням рекомендацій РМК, ЗОІППО та з метою реалізації методичної теми району:

 • забезпечувати виконання державних вимог щодо рівня хімічної освіти учнів;

 • підвищувати творчу, інформаційну компетентності вчителів за рахунок впровадження компетентнісного підходу в процес викладання хімії ;

 • підвищувати освітню, професійну компетентністі вчителів хімії району;

 • організовувати навчальний процес, впроваджуючи ІКТ та інтерактивні форми і методи навчання;

 • забезпечувати диференційований, допрофільний та профільний підходи до навчання;

 • організовувати експериментальну діяльність з предмету;

 • вивчати, узагальнювати та втілювати в практику роботи ППД вчителів району;

 • організовувати роботу з обдарованими учнями;

 • організовувати семінари з відвідуванням уроків, наступним аналізом і самоаналізом;

 • впровадити звіти вчителів про самоосвіту та їх роботу на курсах підвищення кваліфікації;

 • вдосконалювати рівень викладання предмету.

З метою реалізації задач, поставлених РМО на навчальний рік було проведено чотири засідання методичного обʹєднання з наступних тем:

 1. Аналіз роботи вчителів хімії за 2009-2010 н.р. та завдання на 2010-2011 н.р..

2. Формування компетенції самоосвіти й саморозвитку учнів на уроках хімії.

 1. Використання методу проектів на уроках хімії.

 2. Формування компетентностей на уроках хімії методами інтерактивного навчання, як умова підвищення індивідуального розвитку учня.

30 серпня 2010 року на базі Якимівської ЗОШ № 1 відбувся теоретичний семінар для вчителів хімії. На семінарі розглянуто програсно – методичне забезпечення викладання курсу хімії у 2010-2011 н.р. та особливості викладання предмета у 10 класі. Розглядалось питання роботи з обдарованими учнями. Надано методичні рекомендації до технології розвитку креативного мислення при вивченні хімії. Розглядалось питання щодо забезпечення хімічними реактивами кабінетів хімії. Під час підведення підсумків роботи семінару були визначені конкретні рекомендації щодо опрацювання науково – методичної літератури, збільшення практичної спрямованості навчання хімії, удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів шляхом систематичного використання тестів у навчальному процесі, розробки індивідуальних програм роботи з обдарованими учнями.

Активну участь у роботі семінару прийняли Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ), Поліник Т.Л. (Вовчанська ЗОШ), Полякова Н.М., Галак Р.С. (Якимівська ЗОШ № 1), Ушакова Т.Д. (Великотернівська ЗОШ), методист РМК Коваленко Л.І..

Поставивши за мету розширити знання вчителів про формування компетенції самоосвіти та саморозвитку учнів на уроках хімії на засіданні РМО (10 листопада 2010 р. на базі Розівської ЗОШ І-ІІІ ст..) були розглянуті такі актуальні питання:

1. Формування компетенції самоосвіти й саморозвитку учнів на уроках хімії. Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ І-ІІІ ст..)

2. Педагогічні методи та прийоми. які сприяють формуванню компетенції самоосвіти й саморозвитку учнів. Любайкіна О.О. (Якимівська гімназія)

В обговоренні питань за «Круглим столом» вчителі поділилися досвідом з питань :

 • «Як я формую компетенцію самоосвіти й саморозвитку на уроках хімії» - Леонтьєва О.В. (Охримівська ЗОш І-ІІІ ст..), Простак О.В. (Шелюгівська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Метою засідання вчителів хімії стало ознайомлення з методичними підходами формування компетенції самоосвіти й саморозвитку учнів на уроках хімії.

19 січня 2011 року проведено засідання для вчителів хімії на базі Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Метою семінару було показати роботу вчителів щодо організації та впровадження методу проектів у викладанні хімії. Вчителі ознайомилися з наступними питаннями:

  1. Проектна технологія. Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ І-ІІІ ст..)

  2. Методичні підходи до організації проектної діяльності на уроках хімії . Зубков С.В. (Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст).

  3. Метод проектів у підготовці та проведенні тижня хімії в школі. Гладка О.М. (Атманайська ЗОШ І-ІІІ ст)

  4. Проектний підхід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення хімії. Поліник Т.Л. (Вовчанська ЗОШ І-ІІІ ст).

  5. Обговорили питання «Моя власна практика використання методу проектів під час проведення уроків та в позаурочний час» - вчителі Алімкін С.В. (Розівська ЗОШ І-ІІІ ст), Толмачова Л.Є (Азовська ЗОШ І-ІІІ ст.), Федорова Н.В. (Давидівська ЗОШ І-ІІІ ст..)

27 квітня 2011 р. на базі Якимівської ЗОШ № 1 вчителі хімії працювали над питанням формування компетентностей на уроках хімії методами інтерактивного навчання, як умови підвищення індивідуального розвитку учня.

Вчителі ознайомилися з питаннями:

  1. Технологія інтерактивного навчання. Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ І-ІІІ ст..)

  2. Формування основних груп компетентностей на уроках хімії. Толмачова Л.Є. (Азовська ЗОШ І-ІІІ ст..)

  3. Колективна діяльність учнів в процесі пізнання, як важлива умова інтерактивного навчання. Наумова О.В. (Якимівська ЗОш № 1)

  4. Інтерактивні методи навчання на уроках хімії. Тести і семінарські заняття. Полякова Н.М. (Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст)

  5. Хімічний експеримент у школі - елемент формуання дослідницької компетентності учнів. Галак Р.С. (Якимівська ЗОШ № 1)

У 2010-2011 н.р. вчителі відвідали та обговорили відкриті уроки:

 1. «Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння реакцій» - 9 клас, Алімкін С.В. (Розівська ЗОШ І-ІІІ ст.),

 2. «Масова частка елемента в речовині» - 7 клас, Макаров Д.Ю. (Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ст.),

 3. «Хімія і екологія» - 11 клас, Сімченко С.А., (Якимівська ЗОШ І-ІІІ ст.)

Систематичне підвищення професійного рівня є найважливішою умовою успішної роботи кожного вчителя, яке здійснюється через самоосвіту, курси підвищення кваліфікації, вивчення та впровадження в практику своєї роботи передового педагогічного досвіду.

Всі члени РМО регулярно проходять курсову перепідготовку. Одержані знання і досвід уміло адаптують до практичної діяльності, що знаходить відображення на відкритих уроках, позакласних заходах, конкурсах. Згідно плану в цьому навчальному році курсову перепідготовку пройшли дев'ять вчителів: Толмачова Л.Є. (Азовська ЗОШ), Гладка О.М. (Атманайська ЗОШ), Лєонтьєва О.О. (Охримівська ЗОШ), Любайкіна О.О. (Якимівська гімназія), Євсюкова Т.В. (Новоданилівська ЗОШ), Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ), Сокол Л.Г. (Радивонівська ЗОШ), Романенко Л.Г. (Якимівська ЗОШ № 2), Простак О.В. (Шелюгівська ЗОШ)

В 2010-2011 навчальному році атестовано п’ять вчителів. За результатами атестації підтвердили кваліфікаційну категорію два вчителі: Ушакова Т.Д. - спеціаліст вищої категорії; Романенко Л.Г. – спеціаліст першої категорії. Підвищіли - три вчителі: Поліник Т.Л. – спеціаліст першої категорії, Копайло І.В., Переверзєва О.В. – спеціаліст другої категорії.

Професійному росту вчителів сприяє участь у різноманітних конкурсах, роботі творчих груп, обласних семінарах.

В обласному семінарі «Педагогічна підтримка розвитку творчих здібностей і обдарованості школярів в процесі навчання хімії» на базі Запорізького НВК № 20 екологічного профілю взяла участь Пахнич С.В. (Новоданилівська ЗОШ).

В період між засіданнями РМО вчителі організовували роботу з підготовки учнів до участі у районному конкурсі – захисті реферативних робіт ( додаток № 1).

Переможцем конкурсу – захисту реферативних робіт визнано Березінську Вікторію (І місце) ученицю 9 класу Якимівської гімназії керівник Любайкіна О.О..

До конкурсу – захисту реферативних робіт в цьому навчальному році підготували учнів лише вчителі Любайкіна О.О. (Якимівська гімназія), та Зубков С.В. (Переможненська ЗОШ). Решта шкіл (19 шкіл, 90 % ) участі в цьому конкурсі не брали.

У районному етапі учнівських олімпіад з хімії змагались 16 учнів із 15 шкіл району (76 %) (додаток № 2) .

Це нижчий показник порівняно з 2009-2010 н.р. (16 учнів проти 20, з 15 шкіл (76 %) проти 16 (79 %), зменшення на 3 %).

Учениця 10 класу Якимівської ЗОШ № 2 Гришнюк Ольга (вчитель лапіна Г.Ф.) посіла ІІІ місце за результатами ІІ етапу олімпіади.

Не підготували учнів до участі у районному етапі предметної олімпіади вчителі: Макаров Д.Ю. (Володимирівська ЗОШ ), Козлов М.О. (Горьківська ЗОШ та Петрівська ЗОШ ), Переверзєва О.В. (Ленінська ЗОШ ), Алімкін С.В. (Розівська ЗОШ).

Результативність участі школярів в інтелектуальних змаганнях залишається низькою, що пояснюється низкою недоліків, які мають місце у викладанні предмету та підготовці учнів до інтелектуальних змагань. А саме:

 • відсутні індивідуальні програми для підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах І-ІІІ етапів,

 • знизилась активність учителів як керівників щодо участі в конкурсі-захисту реферативних та наукових робіт МАН, районних, обласних інтелектуальних конкурсах, олімпіадах,

 • вчителі вищої категорії і з педагогічним званням проявляють пасивність та не спонукають учнів до дослідницької та проектної діяльності,

 • інтерес до предмету знижується також через відсутність належної матеріальної бази діючих кабінетів хімії,

 • недостатньо використовується комп’ютерне програмне забезпечення та інноваційні технології,

 • недостатньо використовуються інтерактивні методи навчання та ІКТ на уроках хімії.


В наступному навчальному році (2011-2012 н.р.) РМО вчителів хімії продовжить роботу над реалізацією методичної теми району «Науково – методичне та психолого – педагогічне забезпечення впровадження ІКТ як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення учнів», та зосередить увагу на вирішенні таких завдань:

 • продовжити роботу щодо впровадження інтерактивних та ІКТ технологій в систему роботи вчителів,

 • розробити програми роботи з обдарованими учнями, з урахуванням особистості учнів, залучати вчителів до організації науково – дослідницької діяльності,

 • поширювати передовий педагогічний досвід вчителів області та району, відвідувати заняття, виховні заходи вчителів вищої категорії , вчителів І категорії, для підвищення професійної майстерності,

 • організовувати консультації щодо профільного та допрофільного навчання,

 • проводити семінари з відвідуванням уроків, наступним аналізом і самоаналізом,

 • підвищувати освітню, професійну, творчу компетентністі вчителів хімії району через участь в роботі РМО та самоосвіту,

 • вивчати зміст, технології та методи педагогічної діяльності з предмету, використовувати різноманітні форми проведення РМО для забезпечення підвищення професійного, творчого, культурного рівня вчителя,

 • впровадити звіти вчителів про самоосвіту та їх роботу на курсах підвищення кваліфікації.


Додаток № 1.

^ РЕФЕРАТИВНІ РОБОТИ

Учень

клас


ЗНЗ


Назва роботи


Керівник

1

Березінська

Вікторія

9

Якимівська гімназія

Що ховається за Е - числами

Любайкіна О.О.

2

Гербич

Таміла

9

Якимівська гімназія

Спадкові захворювання людини

Любайкіна О.О.

3

Торба Віталій

10

Переможнен

ська ЗОШ

Вплив сухариків на організм людини

Зубков С.В.Додаток № 2.

з/п

ЗНЗ

ПІБ вчителя

клас

Кількість учнів

1

Якимівська гімназія

Любайкіна О.О.

8

1

2

Якимівська ЗОШ № 1

Полякова Н.М.

8

1

3

Якимівська ЗОШ № 2

Лапіна Г.Ф.

10

1

4

Якимівська ЗОШ № 3

Костандова О.О.

11

1

5

Азовська ЗОШ

Толмачова Л.Є.

9, 11

2

6

Атманайська ЗОШ

Гладка О.М.

10

1

7

Великотернівська ЗОШ

Ушакова Т.Д.

8

1

8

Вовчанська ЗОШ

Поліник Т.Л.

9

1

9

Новоданилівська ЗОШ

Пахнич С.В.

8

1

10

Охрімівська ЗОШ

Леонтьєва О. В.

10

1

11

Переможненська ЗОШ

Зубков С.В.

11

1

12

Радивонівська ЗОШ

Сокол Л.Г.

10

1

13

Червоноармійська ЗОШ

Кенц Л.В.

8

1

14

Чорноземненська ЗОШ

Герасименко Л.М.

8

1

15

Шелюгівська ЗОШ

Простак А.В.

9

1
всього
16