asyan.org
добавить свой файл
1
Маловисківське комунальне підприємство “Мала Виска Водоканал” є комунальною властністю Маловисківської міської ради, створене на базі ДП “Мала Виска Водоканал” обласного комунального виробничого підприємства “Дніпро-Кіровоград”, на підставі рішення сесії Маловисківської міської ради № 210 від 30 червня 2004 року.

У своїй діяльності “Підприємство” керується чинним законодавством України та статутом. Власником підприємства виступає Маловисківська міська рада.

Підприємство є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки в установах банків, ідентифікаційний код, печатку із своїм найменуванням.

Метою діяльності "Пiдприємства" централізоване водопостачання та водовiдведення стічних вод з наступним їх очищенням, надання послуг підприємствам, організаціям і устано­вам , усіх форм власностi, а також фізичним особам, i реалізація на цiй основі одержаного чистого прибутку для соціальних, економічних і інших потреб членів трудового колективу "Пiдприємства", створення нових робочих місць.

Згідно рішення тридцятої сесії Маловисківської міської ради № 450 від 30 жовтня 2009 року затвердили тарифи по наданню послуг з водопостачання та водовідведення

Водопостачання Водовідведення

Населення – 5,51 грн./м3 Населення – 5,51 грн./м3

Бюджетні організації – 7,60 грн./м3 Бюджетні організації – 13,43 грн./м3

Інші споживачі – 8,59 грн. Інші споживачі – 8,59 грн.

Згідно рішення сесії №63 від 24 березня 2011 року затвердили базову розцінку на техумови підключення до міського водопроводу в сумі 547,20 грн., та перевірка правильності встановлення водолічильників його опломбування вартістю 10,18 грн.

Надання послуг автотранспортом (асенізатором, бортовою, спец автомашиною, автокраном та надання послуг екскаватором)

Предметом діяльності "Пiдприємства" є правильна експлvатація систем водопостачання i водовiдведення, якi перебувають на балансі "Пдприємства", а саме :

- забезпечення споживачів водою питної якості у відповідності з вимогами ДСТУ 2874-82 для господарсько-питних і комунальних потреб населення на підставі укладених з абонентами договорів, гасіння пожеж, а також технологiчних пpоцeciв промислових підприємств:

- забезпечення прийому і вiдведення побутових стiчних вод в комунальні каналiзацiї згідно з вимогами "Правил прийому виробничих стiчних вод в системи каналiзацiї населених міст";

- очищення стiчних вод до вимог, встановлених природоохороними органами;

- попередження передчасного зносу трубопроводiв споруд і обладнання та додержання надiйності їх роботи;

забезпечення надiйності і безперебiйності роботи спо­руд з заданими технологiчними режимами роботи, а ,також технологічних засобiв i автотранспорту згідно сесії Маловисківської міської ради № 338 від 29 жовтня 2008 року

Вартість послуг по розрахунку тарифу на екскаватор ЕО-2621 за одну годину роботи становить для фізичних осіб 106 грн.90 коп.для юридичних осіб – 138,97 грн.

Вартість послуг на автомашину ГАЗ-53, /асанізатор/ ємкістю 3,6 м3 за одну годину роботи становить для фізичних осіб 160 грн.08 коп.для юридичних осіб – 208 грн. 10 коп.

Вартість послуг на спецавтомашину автокран СМК – 7М вантажопідйомністю 7,5 тонн за одну годину роботи становить для фізичних осіб 120 грн.61 коп.для юридичних осіб – 144 грн.73 коп. Кожний кілометр подачі - 5 грн. 00 коп.

Вартість послуг по розрахунку тарифу на автомашину ГАЗ – 52 бортова вантажопідйомністю 4 тонни за одну годину роботи становить для фізичних осіб 70 грн.20 коп.для юридичних осіб – 91 грн.32 коп

- усунення аварій та ушкоджень, вивчення причин їх виникнення з метою попередження в майбvтньому;

- ліквідацiя витокiв води, боротьба з втратами i нерацiональним використанням води;

- виконання природоохороних засобiв, якi спрямованi на охорону повiтряного та водного середовища від забруднень шкiдливими скидами стiчних вод та вiдходами виробництва;

- виконання ремонтних та бvдiвельно-монтажних робiт споруд i мереж господарським способом або на договiрних умовах зі сторонніми органiзацiями; ­

- експлуатацiя джерел підземних вод з підстав, визначених законодавством.

Діяльність "Підприємства" включає:
Виконання ремонтно-відновлювальних робiт на спорудах водопровiдних та каналiзацiйних мереж.

^ Виробництво, заготівля, закупка, переробка та реалізація продукції.

Трудові вiдношення робiтникiв "Пiдприємства" регулюються дiючим законодавством про працю.

Умови оплати пpaцi, надання вiдпусток, пенсiйне забезпечення iншi coціальнi гapантiї робiтникiв, що працюють на виробництвi вирiшуються у договорi найму, який заключається начальником "Пiдприємства" з кожним iз робiтникiв

Трудовий колектив приймає участь у вирiшеннi таких питань:

  • Здійснення роздрібної, комісійно-комерційної торгівлі, виробничо-будівельними і продовольчими товарами вітчизняного та імпортного виробництва шляхом створення власної торгової мережі з оплатою в українській валюті та валюті інших держав згідно діючого законодавства України.

  • визначає та затверджує перелік надання працівникам підприємства соціальних пільг;

  • бере участь у моральному та матеріальному стимулюванню праці, заохочує винахідниці та раціоналізаторську діяльність;

  • розглядає разом з власником зміни та доповнення до Статуту.


Місце знаходження підприємства: вул.Кірова, 26,. м.Мала Виска, Кіровоградська обл., 26200,

тел. 5-29-45, 5-32-32

Начальник комунального підприємства КП «Мала Виска Водоканал» Аврунов Володимир Анатолійович проживає за адресою вул.Коротченко, 61, тел. 5-28-16. Головний бухгалтер Кудря Тетяна Миколаївна проживає вул. Берегова, 28, тел. 5-33-52. Прийом громадян проводиться щоденно. Розклад роботи підприємства з 7.30 год. до 16.15 год. обідня перерва з 12.00 до 12.45год