asyan.org
добавить свой файл
1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА

СИМВОЛІКА”

Вчитель ЯЗШ№1 Єжова О.В.

Девіз: Прочитайте знову тую славу

Та читайте од слова до слова,

Не минайте ані титли,

Ніже тії коми...

Все розберіть... та спитайте

Тоді себе: що ми?..

Чиї сини? яких батьків?

Ким? за що закуті?..

Т.Г.Шевченко „І мертвим, і живим...”

Мета: ознайомити учнів із національними символами України – прапорами, гербами, гімнами,

народнопоетичними символами; сприяти формуванню національної свідомості школярів,

вихованню почуття патріотизму.

Обладнання: державний і національний прапори України, малюнки різних гербів України,

прапорів різних часів, плакати „Казак Мамай”, „Тарас Бульба”, грамзаписи „Заповіту”

Т.Г.Шевченка, гімну „Ще не вмерла Україна”, „Козацького маршу”; рушники, сорочки,

Кетяги калини;

Хід журналу

Звучить „Козацький марш”, жюрі – вчителя української мови та літератури, історії та музики –

сидить на сцені за столом, на якому – вишита скатертина чи рушник, ваза з колосками та кетягами

калини.

^ Вступне слово:

Сьогодні зустріч учителів та учнів нашої школи пройде у формі усного літера-

турного журналу, тема якого „Українська національна символіка”. Девізом його є слова генія укра-

їнського народу Т.Г.Шевченка, який через століття шле до нас своє послання-заповіт „І мертвим, і живим...” (Читає девіз журналу.)

Останнім часом погляди мільйонів людей спрямовані до своєї історії, словесності, куль-

тури. Ми обличчям повертаємося до замулених криниць своєї духовності. Такою невивченою цариною нашої історії є символіка – державна, національна, народна. Нині з’являється багато матеріалів, присвячених цій надзвичайно важливій проблемі.

Усний журнал має чотири сторінки:

І. Герб-тризубець.

ІІ. Національні прапори України.

ІІІ. Гімн України.

ІV. Народнопоетичні символи України.

І. „Герб-тризубець”

Відкриваємо першу сторінку нашого журналу. Як свідчать історичні джерела, східні слов’я-

ни використовували символічні знаки ще в період родоплемінного ладу на теріторії України. Ними

могли бути хрест, квадрат, ромб, коло, пізніше – зірки, квіти, зброя, звіри, птахи тощо. Перша згадка

про знаки в літописах належить до Х століття. Посли київського князя Ігора (912 – 945 рр.) при укладенні договору з візантійцями мали свої печатки, що служило символом їхніх повноважень.

Існує багато версій походження тризуба. Ось зараз ви нам і розповісте деякі з них, які

ви знаєте. (Команди по черзі розповідають по 1 версії, хто знає більше версій, відповідно більше балів.)

Далі вчитель запитує:

 1. На монетах якого князя вперше зустрічається цей герб?

(Володимира Святославовича 980 – 1015 рр.)

2. Закордонні українознавці знайшли цей символ на гербі французької королеви – доньки вели-

кого київського князя. Назвіть цього князя та його доньку.

(Ганна – донька Ярослава Мудрого)

3. 22 січня 1919 року золотий тризубець на синьому тлі став державним гербом Соборної Ук-

раїни. Які дві частини України стали одним цілим?

( УНР і ЗУНР )
ІІ. „Національні прапори України”

Прапор, як символ чи засіб сигналізації виник за античних часів і поширився в Європі в

добу середньовіччя.

 1. Якими були найдавніші прапорні полотнища на Україні?

( Трикутно-клинові, чотирикутні з клиновими полотнищами; найвживанішим кольором

був червоний, вживали також білий, блакитний, жовтий кольори.)

 1. Яким був основний колір прапора запорізьких козаків?

( Малиновий.)

 1. Роз’ясніть кольори нашого державного прапора.

( Жовтий – поле пшениці, синій – небо.)
Конкурс для глядачів.

На дошці – плакати з намальованими гербом та прапором, але з помилками. Завдання: знайти

помилки.
ІІІ. „Гімн України”

 1. Якого походження слово „гімн” і що воно означає?

( Грецького – „похвальна, урочиста пісня”)

 1. Коли був написан гімн України?

( 60-ті роки – написан, 1863 – надрукован.)

 1. Назвіть відомого українського поета, котрий написав слова національного гімна.

( Павло Чубинський )

 1. Назвіть композитора, котрий написав музику до гімну.

( Михайло Вербицький )

 1. Які три річки згадуються в гімні? Покажіть на карті.

( Сян, Дон, Днепр )

 1. Які гори прославив цей гімн? Покажіть на карті.

( Карпати )

 1. Які захисники України згадуються в цьому гімні?

( Козаки )

 1. Виконання гімну. В результаті жеребйовки визначається куплет, котрий команда буде вико-

нувати.
ІV. „Народно-поетичні символи України”

 • Які ще символи України ви знаєте? ( пісні, казки, вишиванки, рушники, калина, хата, національ-

ний одяг, обряди )

 1. Українські прислів’я.

Як ви сказали вже, прислів’я теж є національним символом України. В них відображаються

традиції, звичаї, характер українського народу. Зараз ми подивимось, як ви знаєте прислів’я.

Команди по черзі називають. Та команда, у якій затримка протягом 5 секунд, вибуває з гри.

Переможцем буде та команда, котра останньою назве прислів’я.

 1. Скоромовка.

Сів Карпо на колоду

Та й упав у воду.

Кис, кис, мок, мок,

Викис, вимок, виліз – висох,

Знов сів на колоду

Та й упав у воду.

Кис, кис, мок, мок...

і так далі, доки не зіб’ється, яка команда більше разів повторила,

та й виграла.

 1. Загадки.

 1. І не дівка,а червоні стрічки носить ( калина ).

 2. Лежить мужичок в золотім піджаці, підперезаний, та не поясом, не підіймеш – сам

не встане ( сніп ).

3. Десь у гаї родилася, в хаті опинилася, була німа і нежива, тепер говорить і співа

( сопілка ).

4. Вдень - з ногами, а вночі - без ніг (чоботи ).

5. Два братики-вусатики,

В обох жовтенькі сорочки,

Стоять у кутку два братики,

Повисували язички ( черевики ).

6. У вінку зеленолистім,

У червоному намисті,

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду (калина ).

7. Співала, заливалася, як називалася? ( сопілка )

8. Хто в дальню путь без нього йде,

Либонь, голодний той буде.

А як узяв його з собою, -

Будеш ти запивать водою ( хліб ).

9. Круглий, мов сонечко,

Щедрий, мов сонечко,

На черінь посунеться –

І стоїть красується.

З печі – та на блюдо:

Їжте мене, люди,

На здоров’ячко!? ( хліб ).
Конкурс для глядачів.

Справжнє людське щастя: мало бути щасливим, а крихке сімейне щастя складалось із суми бага-

тьох факторів і стосунків. Традиційна українська родина була великою: під одним дахом мешкало

декілька сімей різних поколінь. Мир в домі панував лише тоді, коли стосунки всіх її членів – бать-

ків і дітей, дідів й онуків, свекрухи й невістки, тещі і зятя – були гармонійними. А чи ви знаєте всіх,

кого я назвала? Зараз ви витягнете назви родичів і ви повинні будете роз’яснити, хто вони такі.

Дівер – брат чоловіка.

Шурин – брат жінки.

Свояк – чоловік сестри жінки.

Зовиця (рос.-золовка) – сестра чоловіка.

Теща – мати жінки.

Тесть – батько жінки.

Зять – чоловік доньки.

Невістка – жінка сина.

Свекор – батько чоловіка.

Свекруха – мати чоловіка.

Кузен – двоюрідний брат.

Свати – батьки чоловіка і дружини між собою.
4. Домашнє завдання ( інсценізація українського народного обряду ).