asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7


Мережа (логічна) – сукупність вузлів мережі, що мають єдину систему адресації третього рівня моделі OSI. Прикладами можуть бути IPX-мережа, IP-мережа. Кожна мережа має свою власну адресу, цими адресами оперують маршрутизатори для передачі пакетів між мережами. Мережа може бути розбита на підмережі (subnet) з адресацією на тому ж третьому рівні. Мережа може складатися з множини сегментів.

Хмара (cloud) – комунікаційна інфраструктура з однорідними зовнішніми інтерфейсами, подробицями організації якої не цікавляться. Приклад хмари: міська-міжміська-міжнародна телефонна мережа: у будь-якому її місці можна підключити телефонний апарат і зв'язатися з будь-яким абонентом.

За способом використання кабельних сегментів розрізняють:

^ Двопунктові з'єднання (point-to-point connection) – між двома вузлами, сполученими симетричними електричними (скрученими парами) і оптичними кабелями.

Багатопунктові з'єднання (multi point connection) – до одного кабельного сегменту підключається більше двох вузлів. Типове середовище передачі – несиметричний електричний кабель (коаксіальний кабель), можливе застосування і оптичних кабелів. З'єднання пристроїв ділянками кабелю один за одним називається ланцюговим (daisy chaining).

^ Проміжні системи (IS). Ці пристрої класифікуються за рівнями моделі OSI таким чином:

Повторювач (repeater) – пристрій фізичного рівня, що дозволяє долати топологічні обмеження кабельних сегментів. Інформація з одного сегменту в інший передається побітно, аналіз інформації не проводиться.

Міст (bridge) – засіб об'єднання сегментів мереж. Рішення про просування (передачі в іншій сегмент, forvarding) або фільтрацію (ігнорування, (filtering) кадру ухвалюється на базі інформації 2-го рівня. Міст МАС-підрівня об'єднує сегменти мережі в межах однієї технології. Міст LLC-підрівня, він же транслюючий міст (translating bridge), з'єднує сегменти мереж із різними технологіями (наприклад, Ethernet–Fast Ethernet, Ethernet–Token Ring, Ethernet -FDDI).

Міст може бути «прозорим» (transparent bridge), присутність такого моста ніяк не відбивається на діях вузлів; він сам визначає, чи потрібна передача кадру з одного сегменту в іншій і в якій саме( Ethernet). В протилежність прозорим існують і мости з маршрутизацією від джерела (SRB – Source Routing Bridge): джерело кадру повинне вказати трасу його передачі, характерні для Token Ring.

Міст може бути локальним, віддаленим або розподіленим. Локальний містпристрій з двома або більш інтерфейсами, до яких підключаються сегменти локальних мереж, що сполучаються. Віддалені мости сполучають сегменти мереж, значно віддалені один від одного, через лінію зв'язку. Розподіленим мостом є сукупність інтерфейсів якоїсь комунікаційної хмари, до яких підключаються сегменти мереж, що з'єднуються.

У кадрі, що пересилається, міст може модифікувати інформацію тільки другого рівню. Міст може виконувати фільтрацію за правилами, що задані адміністративно.

Комутатор (switch) другого рівня виконує функції мостів, але використовується для сегментації розбиття мереж на дрібні сегменти з метою підвищення пропускної спроможності. Інтелектуальні комутатори використовуються для побудови ВЛМ (Virtual LAN, віртуальні локальні мережі). Комутатор третього рівня (L3 switch) виконує завдання, близькі завданням маршрутизаторів, і ряд інших (побудова віртуальних локальних мереж) з високою продуктивністю. В даний час комутатори почали «забиратися» і на четвертий (транспортний) рівень.

Маршрутизатор (router) працює на третьому рівні і використовується для передачі пакетів між мережами. Маршрутизатор в пакетах, що пересилаються, модифікує деякі поля заголовка третього рівня, виконує фільтрацію на основі інформації мережного рівня (і вище). На відміну від повторювачів і мостів/комутаторів, присутність маршрутизатора відома вузлам мереж, підключених до його інтерфейсів. Кожний порт маршрутизатора має свою мережну адресу, на цю адресу вузли надсилають пакети, призначені вузлам інших мереж.
следующая страница >>