asyan.org
добавить свой файл
1
“Молода родина та її проблеми в сучасній Україні”

Зміст.


Вступ

Повышенный интерес к семье, как ученых, так и широких масс связан в большей мере с тем, что негативные процессы в семейной сфере отражаются на процессах качественного и количественного воспроизводства населения. Сегодня научная разработка семейной проблжливості дати моральну оцінку своїм проблемам. Однією з найважливіших молодіжних проблем є проблема молодої родини.

Підвищений інтерес до родини, як учених, так і широких мас зв'язаний у більшій мірі з тим, що негативні процеси в сімейній сфері відбиваються на процесах якісного і кількісного відтворення населення. Сьогодні наукова розробка сімейної проблематики відстає від потреб практики. Недостатньо вивчені динаміка кількості і складу родин, процеси відновлення сімейної структури населення, характер зміни батьківських родин поколінням їхніх дітей, механізми і шляхи трансформації родини в процесі її життєдіяльності.

У сучасній соціологічній літературі в Україні відсутні фундаментальні емпіричні чи теоретичні дослідження з проблем життєдіяльності родини в стані кризи нашого суспільства. Тема лише фрагментарно висвітлюється в окремих роботах без системної розробки. Мало вивчається досвід закордонних дослідників. На цьому тлі досягли значних успіхів демографи у вивченні шлюбів, розлучень, народжень. Свій внесок у дослідження проблем родини і шлюбу внесли українські етнографи. Вони першими почали конкретними методами вивчати зміни національних і культурних традицій у сімейному побуті. При цьому шлюб і родина, домашній побут розглядалися в зв'язку з конкретною соціальною сферою в системі різних національних і соціальних груп.

Емпіричну базу дипломної роботи склали результати соціологічного дослідження, проведеного по програмі. Як метод збору даних соціологічного дослідження було використане анкетне опитування.

Об'єктом соціологічного дослідження виступили молоді подружні пари, а також пари, що ведуть спільне господарство, але не складаються в офіційно зареєстрованому шлюбі.

Предметом дослідження виступили фактори, що впливають на стійкість молодої родини.

^ Мети дослідження:

1) Виявити основні проблеми і фактори, що впливають на життєдіяльність молодих родин у сучасному українському суспільства.

2) Визначити основні причини розпаду молодих родин.

^ Задачі дослідження:

1) Аналіз молодих родин різних типів.

2) Порівняти і проаналізувати проблеми, потреби, цінності молодих людей вступивших у шлюб, і молодих пар не складаються в офіційно зареєстрованому шлюбі.

^ Гіпотези дослідження:

1) Однієї з особливостей молодої родини є висока матеріальна залежність від батьківської родини, а саме: спільне проживання, потреба в грошах.

2) Матеріальна залежність дітей від батьків підсилює їхню психологічну залежність і підвищує можливість батьківського втручання на сімейне життя молодих людей.

3) Стабільність шлюбу й основні характеристики його розвитку на перших етапах існування залежать в основному від готовності молодих людей до створення родини.

4) Державна політика у відношенні інституту родини в сучасних умовах не є чинником, що стабілізує родину.

5) Формується тенденція до більш чіткої диференціації молодих родин з низьким і високим рівнем матеріальної забезпеченості при перевазі категорії малозабезпечених.

6) Криза в економічній системі суспільства провокує кризу інституту родини, що сприяє поширенню і популярності офіційно не зареєстрованих відносин у молодіжному середовищі.