asyan.org
добавить свой файл
1


Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 38-а факс: 8-263-5-31-50На № від

ХАРАКТЕРИСТИКАстудента 2 курсу 2 потоку

3 групи Інституту прокуратури

та слідства Національного

Університету «Одеська юридична академія»
^

Леписієнка Ігоря ВіталійовичаУ період з 11 червня по 7 липня 2012 року Леписієнко Ігор Віталійович проходив практику в прокуратурі м. Біла Церква Київської області.

Під час проходження практики Леписієнко І.В. зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, ініціативний, ерудований і дисциплінований практикант, сумлінно виконував доручену роботу, з відповідальністю ставився до поставлених завдань.

За час проходження практики закріпив знання з таких напрямків прокурорської діяльності: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами дізнання, досудового слідства; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Був присутній у залі судових засідань при підтриманні прокурором державного обвинувачення у кримінальних справах та при розгляді цивільних справ за участю прокурора, виконував окремі доручення прокурора.

Брав участь у проведенні перевірок додержання вимог чинного законодавства на підприємствах, установах, організаціях, складав проекти процесуальних документів згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів. За дорученням слідчого прокуратури вивчав кримінальні справи, які перебували у його провадженні.

У ході проходження практики успішно використовував набуті теоретичні знання. Порушень трудової дисципліни не допускав.

До виконання доручень ставився сумлінно, відповідально, виявляв ініціативу.

Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції Г.І. МельникПрокуратура України

^ ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 38-а факс: 8-263-5-31-50На № від
ВМОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК

^

Шаль Віти Віталіївни,


студентки 12 групи 5 курсу

Інституту підготовки кадрів

для органів прокуратури України

Національної юридичної академії

України імені Ярослава Мудрого
У період з 30 березня по 13 травня 2009 року Шаль Віта Віталіївна проходила практику в прокуратурі м. Біла Церква Київської області.

Під час проходження практики Шаль В.В. зарекомендувала себе позитивно, як старанна і дисциплінована, сумлінно виконувала доручену роботу, з відповідальністю ставилася до поставлених завдань.

За час проходження практики закріпила знання з таких напрямків прокурорської діяльності, а саме: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Здобула навики складання довідок про вивчення матеріалів кримінальної справи, складання конспекту матеріалів кримінальної справи. Ознайомилася з наглядовими провадженнями у кримінальних справах, із позовами прокурора, зверненнями громадян.

Брала участь у розгляді звернень громадян, а також була присутня при проведенні перевірок за заявами про злочини, складала проекти позовних заяв.

За дорученням помічника прокурора вивчала закриті та зупинені слідством справи, матеріали про відмову в порушенні кримінальних справ, складала проекти висновків про обґрунтованість закриття кримінальної справи, проекти постанов про скасування постанов про зупинення досудового слідства та проекти постанов про скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи. Вивчила практику складання прокурором письмових вказівок про розслідування злочинів та практику прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства при розслідування кримінальних справ. Брала участь у перевірці прокурором додержання встановлених законом вимог про строки проведення досудового слідства, готувала проекти постанов про продовження строку досудового слідства.

Була присутня у залі судових засідань при підтриманні державного обвинувачення прокурором у кримінальних справах та при розгляді цивільних справ за участю прокурора.

За дорученням слідчого прокуратури вивчала конкретні кримінальні справи, які перебували у його провадженні.

Шаль В.В. при проходженні практики проявила себе уважною, ввічливою, ініціативною, ерудованою. У ході проходження практики успішно використовувала набуті теоретичні знання. Доручені завдання Шаль Віта Віталіївна виконала у повному обсязі та на належному рівні. Порушень трудової дисципліни не допускала.

За своїми діловими та моральними якостями, теоретичною підготовкою Шаль Віта Віталіївна, студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого рекомендується для призначення на посаду помічника прокурора.

^ Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції Г.І. Мельник

Начальник відділу роботи

з кадрами прокуратури

Київської області Д.У. ЛукшаПрокуратура України

^ ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 38-а факс: 8-263-5-31-50
ХАРАКТЕРИСТИКА

^

Коваль Ольги Іванівни,


студентки 3 групи 5 курсу

Інституту підготовки кадрів

для органів прокуратури України

Національної юридичної академії

України імені Ярослава Мудрого

У період з 30 березня по 13 травня 2009 року Коваль О.І. проходила практику в прокуратурі м. Біла Церква Київської області.

Під час проходження практики Коваль О.І. зарекомендувала себе позитивно, як старанний, ініціативний і дисциплінований працівник, cумлінно виконувала доручену роботу, з відповідальністю ставилася до поставлених завдань.

За час проходження практики закріпила знання з таких напрямків прокурорської діяльності, а саме: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Була присутня у залі судових засідань при підтриманні державного обвинувачення прокурором у кримінальних справах та при розгляді цивільних справ за участю прокурора, при прийомі громадян; перевіряла скарги, складала проекти відповідей, виконувала окремі доручення прокурора.

Брала участь у проведенні перевірок додержання вимог чинного законодавства на підприємствах, установах, організаціях, складала проекти процесуальних документів згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів. У ході проходження практики успішно використовувала набуті теоретичні знання. Порушень трудової дисципліни не допускала.
Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції Г.І. МельникПрокуратура України

^ ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 38-а факс: 8-263-5-31-50На № від
ВМОТИВОВАНИЙ ВИСНОВОК

^

Коваль Ольги Іванівни,


студентки 3 групи 5 курсу

Інституту підготовки кадрів

для органів прокуратури України

Національної юридичної академії

України імені Ярослава Мудрого
У період з 30 березня по 13 травня 2009 року Коваль О.І. проходила практику в прокуратурі м. Біла Церква Київської області.

Під час проходження практики Коваль О.І. зарекомендувала себе позитивно, як старанний і дисциплінований працівник, сумлінно, у повному обсязі й на належному рівні виконувала доручену роботу, з відповідальністю ставилася до поставлених завдань.

За час проходження практики закріпила знання з таких напрямків прокурорської діяльності, а саме: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

За дорученням помічника прокурора вивчала закриті та зупинені слідством справи, матеріали про відмову в порушенні кримінальних справ, складала проекти висновків про обґрунтованість закриття кримінальної справи, проекти постанов про скасування постанов про зупинення досудового слідства та проекти постанов про скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи. Була присутня у залі судових засідань при підтриманні державного обвинувачення прокурором у кримінальних справах та при розгляді цивільних справ за участю прокурора.

Коваль О.І. при проходженні практики проявила себе уважною, ввічливою та ініціативною. У ході проходження практики успішно використовувала набуті теоретичні знання. Порушень трудової дисципліни не допускала.

За своїми діловими та моральними якостями, теоретичною підготовкою Коваль Ольга Іванівна, студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого рекомендується для призначення на посаду помічника прокурора.

^ Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції Г.І. Мельник

Начальник відділу роботи

з кадрами прокуратури

Київської області Д.У. ЛукшаПрокуратура України

^ ПРОКУРАТУРА М. БІЛА ЦЕРКВА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

09117, м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 38-а факс: 8-263-5-31-50
ХАРАКТЕРИСТИКА
Шевченко Вадим Олександрович, народився 5 липня 1977 року в м. Біла Церква, Київської області в сім’ї робітників.

З 12 лютого 1996 року працює водієм в системі прокуратури Київської області.

За цей час працював в прокуратурі Білоцерківського району та прокуратурі м. Біла Церква.

Шевченко В.О. зарекомендував себе як відповідальний, дисциплінований працівник, сумлінно ставиться до виконання своїх обов’язків, працює не рахуючись з вільним часом, відданий роботі системі органів прокуратури.

Шевченко В.О. в 2003 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю « правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, яку успішно закінчив в 2009році , постійно працює над собою.

Одружений, має двох неповнолітніх дітей син: Ярослав 1997р.н., донька 2005р.н.,має добрий стан здоров’я , проживає в м. Біла Церква Київської області по вул. Чапаєва 188,кв.2. В колективі та побуті поводиться ввічливо та доброзичливо, за характером врівноважений, наполегливий, ініціативний. На критичні зауваження реагує правильно.

^ Прокурор м. Біла Церква

старший радник юстиції Мельник Г.І.

Шевченко Вадим Олександрович, народився 5 липня 1977 року в м. Білій Церкві Київській області в сім’ї робітників.

З 12 лютого 1996 року працює водієм в системі прокуратури Київської області.

За цей час працював в прокуратурі Білоцерківського району та прокуратурі м. Біла Церква.

Шевченко В.О. зарекомендував себе як сумлінний, відповідальний, дисциплінований працівник. Працює не рахуючись з вільним часом, відданий роботі системі органів прокуратури.

Шевченко В.О. вступив 2003 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю « правознавство» та здобув кваліфікацію юриста, яку успішно закінчив в 2009році , постійно працює над собою.

Одружений, має двох неповнолітніх дітей хлопчик 1997р.н., дівчинка 2005р.н.,має добрий стан здоров’я , проживає в м. Біла Церква Київської області по вул.. Чапаєва 188,кв.2. В колективі та побуті поводиться ввічливо та доброзичливо, за характером врівноважений, наполегливий, ініціативний. На критичні зауваження реагує правильно.