asyan.org
добавить свой файл
1
Вересеньп/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін

Відповідаль

ний

Очікувані

результати

I Організаційна діяльність

1

Спланувати роботу педколективу на місяць
02.09.13-заступник директора з НВР
2

Організувати роботу «школи молодих вчителів»

Навчання оформлення журналів, особистих справ учнів, складання конспекту уроку, формування мети уроку

^ 02.09.13-заступник директора з НВР, учителі-наставники

Удосконалення умінь і навичок здобутих у навчальних закладах, формування професійної компетентності

3

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару «Психолого-педагогічні основи »

Лекція з елементами бесіди

^ 05.09.13 - заступник директора з НВР,

Поглибити знання педпрацівників з психології контингенту учнів ушколи

^ II Інформаційно-пропагандистська діяльність

1

Вивчати нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, Управління освіти і науки облдержадміністрації, районного відділу освіти та районного методичного кабінету

^ Шляхом самоосвіти

Протягом місяця - вчителі

Обізнаність педпрацівників з

нормативними документами

2

Опрацювати положення про методичну роботу, про організацію навчально-виховного процесу

Інструктивно-методична нарада

^ 12.09.13-заступник директора з НВР

Обізнаність педпрацівників з начально-виховним

процессом

3

Проводити роботу по ознайомленню з сучасними технологіями та ідеями

В ході індивідуальних бесід

^ Протягом місяця - заступник директора з НВР, голови МО

Використання педпрацівниками сучасних технологій при

викладанні

предметів

4

Проведення консультації по питаннях навчально-виховного процесу

В ході індивідуальних бесід

^ Протягм місяця - заступник директора з НВР, голови МО
IІІ Пізнавальна діяльність

1

Заняття з головами методичних об’єднань по плануванню роботи на новий навчальний рік та ведення методичної документації

Заняття голів методичних об’єднань

^ 03.09.13 - заступник директора з НВР

Формування професійної компетентності голів МО

2

Організація роботи методичних об’єднань протягом 2013-2014 навчального

Засідання методичних

об’єднань

^ 25.09.13 – заступник

директора з НВР

Забезпечити теоретичні знання

ІV Тематична діяльність

1

Вивчення потреби вчителів у підвищенні фахового рівня, мотивації участі у навчально-методичній роботі

Проведення співбесід

^ Протягом місяця -заступник директор з НВР, голови МО
2

Складання та ознайомлення всіх вчителів з графіком проведення відкритих уроків

Засідання голів

методичних

об’єднань

Протягом місяця -голови МО
3

Індивідуальні методичні консультації з питань самоосвіти

Індивідуальні бесіди

Протягом

місяця -

заступник

директора з

НВР
4

Допомога педпрацівникам у складанні плануючої документації,

Індивідуальні консультації

^ Протягом місяця-заступник директора з НВРнавчально-виховної роботи, обліку навчальної документації5

^ У методичному кабінеті зосередити матеріали: плани роботи методичних комісій, плануючу документацію вчителя, інформаційні матеріали з проблем шкошли

Папки з

друкованим

матеріалом

Протягом місяця-заступник директора з НВР, голови МО

^ Використання даних матеріалів у роботі вчителів


Жовтеньп/п

Зміст роботи

Форма проведення

Термін

Відповідаль

ний

Очікувані

результати

I Організаційна діяльність

1

Планування роботи педколективу на місяць (потижневе)

^ 01.10.13-заступник директора з НВР
Організоване проведення навчально-методичної роботи школи на місяць

2

Інформаційно-консультативне обслуговування педпрацівників

співбесіди

^ Протягом місяця-заступник

директора
3

Засідання творчої групи, голів методичних об’єднань

Бесіда, творча робота

23.10.13-

заступник директора НВР

Методичне забезпечення проведення засідань методичних об’єднань

4

Науково-методичне засідання МО з питань підвищення фахової та педагогічної майстерності вчителів (кожне об’єднання за окремим планом)

Засідання методичних об’єднань

^ 30.10.13-заступник директора з НВР, голови МО

Поглиблення знань вчителів з фахової майстерності

II Інформаційно-пропагандистська діяльність

1

Опрацювання Положення про атестацію педпрацівників

Інструктивно-методична нарада при директорі

^ 03.10.13-заступник директора з НВР

Розширити обізнаність педпрацівників з атестацією

2

Проводити роботу по ознайомленню із сучасними інноваційними технологіями при викладанні навчальних предметів

Співбесіди,

консультації

Протягом місяця-заступник директора з НВР

Підвищувати ефективність роботи педпрацівників щодо нових базових стандартіів

3

Консультації по питаннях атестації педпрацівників

співбесіди

До 10.10.13-

заступник директора з НВР

Ефективне проведення атестації

^ IІІ Пізнавальна діяльність

1

Підготувати і провести лекцію з проблеми наукового аспекту нових базових стандартів

Лекція з елементами бесіди

^ 10.10.13. заступник директора з НВР

Забезпечити теоретичні знання з наукових інновацій, що покладені в основу нових базових стандартів

2

Підготовка до спільного

засідання методичних об’єднань

Протягом

місяця

заступник

директора з

НВР та голови

МО
Використання

сучасних

інноваційних

технологій

3

Підготувати і провести предметні

тижні

Відкриті уроки,

позакласні виховні

заходи

Протягом

місяця

Заступники дирек-

тора НВР

Втілення в роботу

індивідуальної

методичної

проблеми

ІV Тематична діяльність

1

Методична оперативна нарада:

«Місячник педагогічної

майстерності і реалізація завдань

творчого потенціалу

педагогічного колективу»

Методична

нарада

17.10.13.

Заступник

директора з

НВР
2

Панорама відкритих уроків з

використанням інноваційних

технологій

(обмін досвідом)

Відкриті уроки з

колективним обговоренням

Протягом

місяця

Заступник

директора з

НВР

Голови МО,

педпрацівники

Виявити

ефективність

роботи

педпрацівників,

щодо реалізації нових базових стандартів,

індивідуальної

методичної

проблеми,

пропагувати

позитивні

досягнення

окремих

вчителів


3

Організувати наставництво над

молодими вчителями

Співбесіди,

відвідування

уроків

Протягом

місяця

заступник

директора з

НВР, голови

МО

Допомога

молодим

викладачам у

поглиблені

фахової

майстерності

4

Забезпечувати тісний зв'язок

самостійної методичної роботи

педпрацівників з колективними

формами методичної роботи

Співбесіди,

консультації

Протягом

місяця

Заступник

директора з

НВР

Виявлення

самоосвітньої

діяльності та стану

професійної

компетентності

педпрацівників

5

Консультації по розробці та

написанню методичних розробок

уроків теоретичного і дидактичного матеріалу, дидактичної наочності


Співбесіди,

консультації

Протягом

місяця

Заступник

директора Голови

МО

Втілення в роботу нових базових стандартів

^ В методичному кабінеті зосередити розробки відкритих уроків, матеріали позаурочних заходів

Папки

Протягом місяця заступник директора з НВР, голови МО

3 метою обміну досвіду роботи

^ V Моніторингова діяльність

1

Відслідковувати проведення моніторингу у 5 класі

Відвідування уроків

З 14.10 по 25.10 заступник директора з НВР , голови МО

Виявлення ефективності роботи роботи вчителів

VII Узагальнююча діяльність
Оформити інформаційно-аналітичні документи:

Моніторинг у 5 класі

Заступники директора