asyan.org
добавить свой файл
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет
Кафедра <Екологія та безпека життєдіяльності>
Лекція
З дисципліни <ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ>

Для студентів всіх спеціальностей
Л.3. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС.

Укладачі:доц. Харамда Г М.,

доц. Сусло С. Т.

доц. Чуваєв П.І.

ст. вик Шестаков Є.АКиїв-2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет
Кафедра <Екологія та безпека життєдіяльності>
Лекція
^ З дисципліни <ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ>

Для студентів всіх спеціальностей
Лекція 3. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС.

Укладачі:доц. Харамда Г М.,

доц. Сусло С. Т.

доц. Чуваєв П. І.

ст. вик Шестаков Є.АРозглянуто і схвалено

На засіданні кафедри

Протокол № від 2011

Зав. кафедрою

Професор
В.П. Матейчик

Київ - 2011


Навчально-методичний план занять
Лекція 3. ^ Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС.
Мета: вивчити характеристики зон небезпечних геологічних явищ,

Термін-2 години.

Метод проведення-лекція.

Місце проведення аудиторія кафедри.
Перелік наочних посібників,

технічних засобів навчання і контролю
1.Проекційна апаратура

^

Рекомендована література

  1. Атаманюк В.Г. и др. “Гражданская оборона”, учебник., М.В.ш, 1986 г, ст. 80-98, 103-105.

  2. шубин Е.П. “Гражданская оборона”, учебник, м., Просвещение, 1991 г, с.134-141.

  3. СниП п-11-77 Защитные сооружения ГО, м., Стойиздат., 1985, с.3-15, 36-51.

4.Сусло С. Т., Харамда Г. М. і ін.” Цивільний Захист.” Посібник, К. Арістей 2007р , с.368.

Завдання на самостійну роботу
Вивчити як визначаються сейсмічно-небезпечні зони і зони затоплень при проривах гребель.
Форми і методи контролю знань студентів

1.Тестовий контроль.
План проведення занять.
Н а в ч а л ь н і п и т а н я.
1.Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ.
2.Характеристика зон затоплень ,які виникають під час руйнування підпірних споруд(гребель) водосховищ.
3.Заходи з мінімізації небезпечних наслідків ,які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення.
4.Заключення.

1.Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ.
До найбільш небезпечних геологічних процесів відносять землетруси.

Землетрусице сильні коливання земної кори ,які викликаються тектонічними або вулканічними причинами . Землетруси призводять до руйнування будинків ,споруд викликають пожежі і людські жертви .

Головними характеристиками землетрусів є : глибина осередку , магнітуда, і інтенсивність енергії на поверхні землі.

Глибина осередку землетрусу може бути в межах від 10 до30 км.

Магнітуда характеризує загальну енергію землетрусу і являє собою логарифм максимальної амплітуди зсуву землі в мікронах, виміряної по сейсмограмі на відстані 100 км від епіцентра. Магнітуда (М) по Ріхтеру міняється від 0 до 9 балів(найбільш сильний землетрус).збільшення магнітуди на одиницю визначає десятикратне збільшення амплітуди коливань в грунті (чи зсув грунту ) і збільшення енергії землетрусу в 30 разів .

Так амплітуда зсуву грунту при землетрусі з М=7 в 100 разів більше ,ніж з М=5,при цьому

загальна енергія землетрусу збільшується в 900 разів .

Інтенсивність енергії на поверхні землі виміряється в балах .Вона залежить від глибини осередка , магнітуди, відстані від епіцентра, геологічного складу грунтів і інших факторів .

Для виміру інтенсивності енергії землетрусів в Україні прийнята 12 бальна шкала

Ріхтера .

Землетруси призводять до великих матеріальних збитків і загибелі тисяч людей .

Так катастрофічний землетрус в Армєнії 7 грудня 1988р.призвів до руйнування

м. .Ленінокан, Спитак,Степанова і Кіровакан, 58 населених пунктів в сільський місцевості.

Загальна кількість загиблих склала 25 тис. людей. Найбільш небезпечний землетрус в цьому році стався в Японії ( Фукусіма ) силою 9 балів ,який супроводжувався руйнівним цунамі .

Землетруси викликають і інші стихійні лиха :зсуви, лавини ,селі, цунамі ,повені

(в результаті руйнування гребель ) ,пожежі (при руйнуванні нафтосховищ та розривів газопроводів) руйнування комунікацій ,мереж енерго та водопостачання, аварії на хімічно небезпечних підприємствах з розливом сильнодіючих отруйних речовин(СДОР),а також

на АЕС з витоком (викидом)радіаційних речовин (РР) в атмосферу та інше.

Сьогодні відсутні досить надійні методи прогнозування землетрусів і їх наслідків. Але по зміні характерних ознак поверхні землі, а також надзвичайної поведінки живих організмів і тварин перед землетрусом (їх називають передвісниками ) вченим іноді вдається скласти прогнози .Передвісниками землетрусів є: швидке зростання частоти слабких поштовхів ;деформація земної кори , яка визначається спостереженням зі супутників з космосу або зйомкою поверхні землі з допомогою лазерних джерел світла; зміна відношення швидкостей пересування вздовж і поперек хвиль перед землетрусами ,зміна електроопору гірських пород, рівня ґрунтових вод під землею ,кількість родону у воді та інше.

Незвичайна поведінка тварин перед землетрусом проявляється в тому ,що, наприклад, кішки покидають селища і переносять кошенят в поле, а птахи у клітках за 10-15 хв. до початку землетрусу починають літати ;перед поштовхами чуються незвичайні крики птахів ;домашні тварини на фермах нервують. Найбільш ймовірна причина такої поведінки тварин вважається наявність аномальних електромагнітних полів перед землетрусом.

Для захисту від наслідків землетрусів завчасно виявляються сейсмічнонебезпечні зони в різних регіонах держави, тоб-то проводиться сейсмічне районування .

На картах сейсмічного районування виділяються області(зони),яким загрожують землетруси інтенсивністю вище 7-8 балів по шкалі Ріхтера.

На території центральної України таких районів нема .

Ми розташовані на не сейсмічній “плиті“.До нас можливі землетруси йдуть від Румунії .Це в районах поблизу р. Дунай : м. Кілия ,Ізмаїл ,Одеса ,сюди доходять землетруси в 5-6 балів.

До м. Києва доходить всього 2-3 бали .Територію Кримського півострова можна вважати сейсмічною зоною Де можливі землетруси 7-8балів,тому там не дозволили добудовувати АЕС.

В сейсмічно небезпечних зонах передбачаються різні заходи захисту починаючи з виконання норм і правил при будуванні і реконструкції будівль ,споруд і інших об’єктів навіть припинення будівництва або роботи небезпечних виробництв (рдіаційно,хімічно,бактеріологічно небезпечних підприємств ).

^ 2Характеристика зон затоплень ,які виникають під час руйнування підпірних споруд (гребель)водосховищ .
Зони затоплення виникають під час повені .

Повеньце значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води у річці ,озері ,водосховищі викликане різними причинами (весіннє сніготанення ,випадіння ,дощів, заторів льоду на річках ,прорив греблі ,прорив огороджувальних дамб ,вітрового нагону води (приклад вітрового нагону води з річки Нева на набережну Сан Петербургу )

Повені приводять до великих матеріальних втрат і людським жертвам.

Фактичні матеріальні втрати від повені виявляються в псуванні і руйнуванні гребель, житлових і виробничих будівель ,автомобільних і залізничних доріг ,мереж електропередач і зв’язку ,систем меліорації ,загибелі тварин і врожаю сільсько-господрських культур ,псуванню продуктів харчування ,кормів ,добрив і т.п.

Майже кожен рік в Закарпатті від повеней зносить мости ,будинки не обходиться і без людських жертв .

Осередком ураження при повені називається територія, в межах якої виникли затоплення місцевості ,псування і руйнування будинків ,споруд та інших об’єктів ,з ураженням і загибелью людей, тварин і рослин ,псуванням продуктів харчування ,добрив

і т.п.

Масштаби затоплень залежать від висоти і терміну стояння небезпечних рівнів води ,площі затоплення, часу затоплення (весна ,літо ,зима) та ін.

Визначення розмірів зон затоплень при проривах гребель і затоплень при руйнуванні гідротехнічних споруд прослідкуємо на прикладі .
Хай об’єм водосховища W=70млн.м.куб.,ширина прорана (руйнування ) В=100м ,глибина води перед греблею (глибина прорана ) Н=50м., середня швидкість просування хвилі пропуску V=5м/с.

Визначити параметри хвилі пропуску на відстанях (зонах) 25,50 і 100 км. від греблі при її руйнуванні


Н=50м. В=100м W=70млн. м. куб.V=5м/c
Рішення 1.По формулі

T пр.=R/V г

Де R-задана відстань від греблі ,км

Визначаємо термін ( T) приходу хвилі пропуску на задану відстань:

T 25 =25/5*3,6=1,4г; T 50 =50/5*3,6=2,8г T100 =100/5*3,6=5,6г.
2.По таблиці №1.Визначимо висоту хвилі (h ) на заданих від греблі відстанях .

h 25 =0,2*Н=0,2*50=10м

h 50=0,15*Н=0,15*50,75=7.5м

h 100=0,75*Н=0,075*50=3,75м


Таблиця № 1.

_____________________________________________________________

Відстань від греблі ,км

------------------------------------------------------------------------------------------

Параметри 0 25 50 100 150 200 250

_________________________________________________________________________

Висота хвилі

h,м. 0,25*Н 0,2*Н 0,15*Н 0,075*Н 0,05*Н 0,03*Н 0,02*Н

_________________________________________________________________________

Термін

проходження

хвилі на зад.

відстань Т 1,7*Т 2,6*Т 4*Т 5*Т 6*Т 7*Т


3.Визначим термін проходження хвилі (Т ) на заданих відстанях по формулі :
Т= W /N *B *3600
Де W- об’єм водосховища, м куб.
B- ширина прорану або частки греблі переливу води через гребень не

зруйнованої греблі ,м.

N- максимальний вилив води на 1 м ширини прорану (частки греблі перелив води через гребень греблі ,) м.куб./c. м, орієнтовно рівний ,дивись таблицю №2 .
Таблиця № 2.

__________________________________________________________________
Н.(м.) 5 10 25 50

__________________________________________________________________

N, м куб./c.м 10 30 125 3504. Визначимо термін виливу всього об’єму води з водосховища.

Т=70000000/350 *100*3600= 0,55 г.
Тоді t 25= 1,7 Т =1,7 *0,55=1 г.
t 50= 2,6 Т =2,6 *0,55=1,5г.
t 100= 4 Т =4 * 0,55=2,2г.

^ 3. Заходи з мінімізації небезпечних наслідків , які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення.
Основний напрямок боротьби з затопленнями є зменшення максимальної витрати води в річках шляхом перерозподілу стоків у часі (посадка лісозахисних смуг, рихлення землі поперек схилів збереження вздовж берегів водоохоронних смуг рослинності і т.п.)

Деякий результат дає побудова озер і інших ємностей в балках і запрудах для затримки дощових вод і води від танення снігів. Для середніх і великих річок єдина ефективна можливість –це регулювання паводкових вод з допомогою водосховищ.

Крім того, для захисту від затоплення широко застосовується відомий спосіб –будівництво гребель.

Для запобігання небезпеки появи заторів запроваджується спрямування русел річок ,розчистка ,заглиблення окремих частин русла річок ,а також руйнування льоду вибухами за 10-15днів до льодоходу .Найбільший ефект досягається ,коли вибуховий заряд закладається під кригу на глибину ,в 2,5 рази більшу її товщини .Той же результат дає посипання криги молотим шлаком з додаванням солі за 10-15днів до кригоходу .

Затори з криг при їх накопиченні не більше 3-4 м можуть бути ліквідовані з допомогою річкових криголамів .