asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Лабораторна робота №2 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

Мета уроку:

 1. Навчити вимірювати ЕРС і внутрішній опір джерела струму.

 2. Закріпити в учнів знання про ЕРС.

 3. Формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, вміння оцінювати похибку експерименту.

 4. Створити умови для формування в учнів основних груп ключових компетентностей особистості.

 5. Забезпечити особистісний розвиток природних здібностей учнів шляхом розв′язання задач творчої дослідницької діяльності.

Тип уроку: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи (джерело струму (гальванічний елемент, батарейка або блок харчування), амперметр, вольтметр, реостат, ключ, сполучені проводи), зошит з друкованою основою для виконання лабораторних робіт [5], засоби ІКТ, інструкції з техники безпеки.

План-схема уроку

Етапи уроку

Час,хв

Методи навчання

Форми навчання

І. Організаційний етап

1

Метод емпатії.

Фронтальна

ІІ. Актуалізація й коригування опорних знань

4

Евристична бесіда

Фронтальна

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

2

Евристична бесіда

Фронтальна

ІV. Осмислення змісту й послідовності застосування практичних дій

5

Один з методів створення груп

Інструктивна лекція

V. Виконання лабораторної роботи

28


Експеримент


Групова

V. Узагальнення й систематизація результатів роботи

3

Рефлексія

Фронтальна

VI. Підбиття підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання

2

Евристична бесіда

Фронтальна


Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація й коригування опорних знань

Учитель оголошує тему роботи і пропонує учням самостійно визначити, які теоретичні запитання необхідно повторити до початку проведення лабораторної роботи, і за необхідності вносить корективи у відповіді учнів.

Запитання до классу

 1. Який зовнішній опір відповідає розімкнутому колу?

 2. Як пов'язана напруга на розімкнутих полюсах джерела з ЕРС джерела?

 3. Якому опору зовнішнього кола відповідає струм короткого замикання?

 4. Чому не можна за допомогою вольтметра магнітоелектричної системи безпосередньо виміряти ЕРС елемента?

 5. Як буде змінюватися напруга на затискачах джерела, якщо поступово вмикати дедалі більший опір у зовнішньому колі? До якого граничного значення буде наближатися зазначена напруга в цьому випадку?

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель повторює тему роботи, пропонує учням самостійно визначити мету даної роботи.

Запитання до классу

 1. Чи актуальна дана робота з точки зору її практичного спрямування? Чому?

 2. Що буде результатом вашої роботи? У який спосіб його можна досягти?

 3. Що в цій роботі може виявитися найскладнішим? Які шляхи подолання труднощів?

 4. Запропонуйте, як можна удосконалити спосіб виконання даної лабораторної роботи.

ІV. Осмислення змісту й послідовності застосування практичних дій

Учитель інструктує учнів щодо дотримання правил і вимог безпечної праці на уроці.

Проводиться групування за одним з методів створення групп [13, с.37].

За наведеним у зошиті для виконання лабораторних робіт [5] визначається хід проведення лабораторної роботи, способи обчислення похибок вимірювання.

V. Виконання лабораторної роботи

Учні самостійно виконують лабораторну роботу. Учитель за необхідності допомогає учням.

^ V. Узагальнення й систематизація результатів роботи

Запитання до класу

 1. Яких результатів ви досягли в цій лабораторній роботі?

 2. Чи є ці результати реальними?

 3. Чи винекли труднощі під час виконання даної роботи? Як вдалося їх подолати?

 4. За яких причин в лабораторній роботі могли виникнути похибки? Як можна було б їх зменшити?

 5. Як можна удосконалити спосіб виконання даної лабораторної роботи?

VI. Підбиття підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання

Підбивається підсумок уроку.

Домашнє завдання

 1. № 7.3, 7.13 або № 7.15, 7.22 [4].

 2. Назвіть різні дії електричного струму. Наведіть приклади.

 3. Де на практиці необхідно визначати роботу і потужність електричного струму?