asyan.org
добавить свой файл
1

Штанденко Сергій


Провідний інженер Інституту географії НАН України
Кути нахилу рельєфу земної поверхні у південно-східній частині

Придніпровської височини
Найважливішою морфометричною характеристикою, яка суттєво впливає на перебіг геоморфологічних процесів є крутизна схилів.

Для характеристики регіону нами складена карта кутів нахилу південно-східної частини Придніпровської височини масштабу 1:200000 (див. табл. 1). Ми застосували наступну шкалу градацій кутів нахилу – платоподібні ділянки від 0º до 0º30', схили – від 0º30' до 1º, від 1º до 2º, від 2º до 5º, від 5º до 10º та більше 10º.

Таблиця 1

Крутизна схилів в басейнах річок І та ІІ порядку
^ Басейни рік

Загальна площа території дослідження та ділянок в її межах з різними кутами нахилу

Басейни І порядку

Басейн р. Південний Буг

Площа 12633,5 км2 (78,62%)

Басейн р. Дніпро

Площа 3435,3 км2 (21,38%)

Басейни ІІ порядку

Інгул

Синюха

Мертво-вод

Гнилий Єланець

Велика Кора-бельна

Інгулець

Тясмин

Площі ділянок території дослідження

км2

6248

5849,1

244

176,4

116

3091

343,3

16068,8

%

38,88

36,40

1,52

1,10

0,72

19,24

2,14

100

Території з кутами нахилу поверхні

00-0030

км2

2304,26

1754,73

75

53

46

1058,67

96

5387,66

%

36,88

30

30,74

30,05

39,66

34,25

27,88

33,53

0030-10

км2

702,90

957,79

52

46

29

571,84

35

2394,53

%

11,25

16,375

21,31

26,08

25

18,50

10,17

14,90

10-20

км2

835,98

1433,03

72

44

30

479,11

53

2947,12

%

13,38

24,5

29,51

24,94

25,86

15,50

15,39

18,34

20-50

км2

1389,56

848,12

30

18

6

421,30

49

2761,98

%

22,24

14,5

12,30

10,20

5,17

13,63

14,23

17,19

50-100

км2

124,96

99,43

3

2

2

23,18

40

294,57

%

2

1,7

1,22

1,13

1,72

0,75

11,62

1,83

>100

км2

15,62

10,24

0

0

0,1

4,02

1

30,98

%

0,25

0,175

0

0

0,09

0,13

0,29

0,19

Днища річкових долин

км2

874,72

745,76

12

13,4

2,9

532,89

70,3

2251,97

%

14

12,75

4,92

7,60

2,5

17,24

20,42

14,02


Карта кутів нахилу земної поверхні досліджуваної території дозволяє отримати просторове уявлення про співвідношення на певній території схилів різної крутизни, полегшуючи кількісне порівняння і аналіз різних форм та геоморфологічних елементів рельєфу, а також вивчати лінійну та площинну ерозію.

Аналізуючи карту кутів нахилу ми бачимо наступну картину:

– на території дослідження в цілому переважають вирівняні ділянки з кутами нахилу від 0º до 0º,30'. Максимальну площу вони займають в басейні другого порядку р. Велика Корабельна – 39,66%, а мінімальну в басейні р. Тясмин – 27,88% від площі басейну. Ці поверхні є плоскими платоподібними і , як правило, лінійно витягнуті.

– поверхні з кутами нахилу від 0º,30' до 1º займають площі від 10,17% в басейні р. Тясмин до 26,08% в басейні р. Гнилий Єланець. Особливість їх полягає в тому, що вони прилягають до кутів нахилу від 0º до 0º,30'.

– ділянки з кутами нахилу 1º – 2º займають 18,34% від загальної площі досліджуваного регіону. Особливість їх полягає в тому, що вони розташовані мозаїчно по всій території дослідження.

– поверхні з кутами нахилу 2º – 5º займають 17,19% від загальної площі території дослідження. Особливість їх полягає в тому, що вони інколи розташовуються лінійно, а частіше – мозаїчно.

– ділянки з кутами нахилу 5º – 10º займають площу 1,83% від загальної площі території дослідження. Особливість їх полягає в тому, що вони розташовані лінійно вздовж річкових долин.

– поверхні з кутами нахилу більше 10º становлять 0,19% від загальної площі території дослідження. Ці поверхні, як і попередні, також розташовані мозаїчно.

– днища річкових долин займають 14,02% від загальної площі досліджуваного регіону. Ці поверхні, здебільшого, мають деревовидну форму.

Досліджувана територія в цілому сприятлива для сільського господарства, будівництва. Поверхні з сильною та дуже сильною тенденцією до руйнування становлять лише 2,02% загальної площі території дослідження і розташовані лінійно вздовж днищ річкових долин. Ці території раціонально використовувати під сіножаті та пасовища.