asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

КАФЕДРА КОНСТРУКЦІЙ ІЗ МЕТАЛУ, ДЕРЕВА ТА ПЛАСТМАСКУРСОВИЙ ПРОЕКТ
«ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРИТТЯ

ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ»
З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД»

06016 501-АБ КР Вик.студент.:

Руденко І.М.

Перевірив викладач:

Шкіренко С.В.

Полтава 2010

1 ЗМІСТ ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
1.1 Вихідні дані для проектування

Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання, яке має такі вихідні дані для проектування:

 1. балкова клітка складається із трьох прольотів ( =7,2 м.) і трьох кроків ( =4,5 м.);

 2. по зовнішньому контуру перекриття опирається на цегляну стіну товщиною 520 мм;

 3. настил балкової клітки виконаний із збірних плоских пустотних залізобетонних плит;

 4. плити опираються на монолітний залізобетонний ригель прямокутного поперечного перерізу;

 5. ригель у прольоті опирається на трубобетонні колони, база яких знаходиться на позначці - 0,5 м;

 6. на залізобетонних плитах улаштовується 1-й тип конструкції підлоги (табл. 2);

 7. позначка найвищої точки підлоги (=10,0);

 8. на перекриття діє рівномірно розподілене по площі корисне навантаження (короткочасне навантаження 0,6, довготривале 0,4);

 9. для виготовлення збірної панелі, ригеля та заповнення трубобетонної колони використовується бетон заданого класу(В20);

 10. труба-оболонка для стояка виконана із сталі заданого класу(АІІ);

 11. в якості робочої арматури ригеля та плити прийнята стержнева арматура із сталі класу А-II;

 12. в якості поперечної арматури - стрижнева арматура класу А-I;

 13. зварні сітки виконуються із дротин класу Вр-I.


Індивідуальне завдання

Проліт ригеля

L, м

Крок колон В, м

По-значка підлоги

Н, м

Корисне наванта-ження

Рn, кН/м2

Ши-рина плити, м

Клас бето-ну

Клас арма-тури

Клас сталі

Тип під-

логи
7,2

4,5

10,0

9,0

1,2

В-20

А-IІ

C285

1

2 Розрахунок основних несучих конструкцій з підбором перерізів і необхідними конструктивними розрахунками деталей.

3 Розробка креслень конструктивної схеми перекриття: опалубкове креслення пустотної плити, схеми армування плити та ригеля, окремі арматурні каркаси й сітки, розрахункові схеми всіх конструкцій, специфікація арматури, необхідні примітки. Усі креслення виконані на трьох аркушах формату А3 (420297) .
^ 2 Компонування конструктивної схеми перекриття
2.1 Конструктивна схема перекриття

Проектування перекриття у вигляді балкової клітки починається із компонування його конструктивної схеми. Вихідний матеріал – завдання до курсового проекту (табл.1).

Компонування конструктивної схеми складається з розроблення сітки колон, визначення габаритних розмірів основних несучих конструкцій.^ 2.2 Визначення складових перекриття
Складові типу підлоги приймаються відповідно до завдання згідно з [10, табл. 5.1] .
Таблиця 2–складові перекриття


Тип підлоги


Склад перекриття

Нормативне навантаження, кН/м2

n

[1,табл.1]

Розрахункові навантаження, кН/м2

1

2

3

4

5

1

1 Мозаїчне покриття

=21 кН/м3, =0,02 м

0,42

1,3

0,546
2 Цементна стяжка

=18 кН/м3, =0,02 м

0,36

1,3

0,468
3 Шар утеплювача (керамзитобетон)

=16 кН/м3, =0,06 м

0,96

1,3

1,248
4 З /б пустотна плита, =0,22 м

3,0

1,1

3,3

 = 4,74  = 5,562


^ 3 РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ЗБІРНОЇ ПУСТОТНОЇ ПАНЕЛІ ПЕРЕКРИТТЯ
3.1 Збір навантажень на плиту
Поряд із постійним навантаженням, яке враховує вагу елементів підлоги і плити перекриття, існує тимчасове навантаження, що складається з короткочасно та тривало діючого навантаження.
Таблиця 3 – Навантаження, що діє на перекриття


Вид навантаження

Нормативне

навантаження qn, кН/м2

f

[1, п.3.7]


Розрахункове

навантаження q, кН/м2

Постійне навантаження

(всього за табл. 2)

4,74
5,56

Тимчасове навантаження:


короткочасне (60% від призначеного)

5,4

1,2

6,48

тривале (40% від призначеного)

3,6

1,2

4,32

Усього:

9,0
10,8

Повне навантаження:


постійне та тривале

qn=8,34
q=9,88

короткочасне

pn=5,4
p=6,48

Усього:

13,74
16,36следующая страница >>