asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.

Мета: ознайомити із загальними ознаками круглих червів, їх місцем у системі органічною світу; показати особливості будови і життєдіяльності аскариди людської як представника типу круглих червів, риси пристосованості до паразитизму, негативну роль людської аскариди в житті людини, заходи профілактики аскаридозу; показати різноманітність первиннопорожнинних, їх роль в природі та житті людини.

Основні поняття і терміни: кутикула, гіподерма, первинна порожнина, личинка, міграція, фітонематоди, гострик, трихінела, сапробіонти.

^ ХІД УРОКУ

І. Перевірка знань про пристосованості деяких плоских червів до паразитичного способу життя.

Самостійна робота Тести

І варіант

І рівень. Формат А

1. Вкажіть, де відбувається статеве розмноження паразитичних плоских червів:

а) у зовнішньому середовищі;

б) в організмі проміжного хазяїна;

в) в організмі основного хазяїна.

2. Назвіть місце в організмі людини, де може паразитувати печінковий сисун:

а) тонкий кишечник; в) шлунок;

б) жовчні протоки; г) пряма кишка;

ґ) легені.

3. Вкажіть проміжного хазяїна бичачого ціп'яка:

а) собака; в) велика рогата худоба;

б) людину; г) риба;

г) малий ставковик.

4. Вкажіть, як називається міхурчаста стадія розвитку цестод, яка утворюється в м'язах проміжного хазяїна: а) присоска; б) шийка; в) фіна; г) головка; г) членик.

II рівень. Формат А

1. Поясніть, як саме людина може заразитись печінковим
сисуном:

а) вживаючи погано просмажене м'ясо великої
рогатої худоби;

б) вживаючи погано просмажену рибу;

в) не помивши руки перед їдою;

г) п'ючи некип'ячену воду з відкритих водойм;

д) випадково з'ївши малого ставковика.

2. Вкажіть, у кого з названих червів на голівці наявні гачки для прикріплення:

а) планарії; в) печінкового сисуна;

б) бичачого ціп'яка; г) свинячого ціп'яка.

Формат X

1. Визначте, які організми можуть бути основними хазяїнами печінкового сисуна:

а) собака; г) свиня;

б) людина; г) кріль;

в) кіт; д) корова.

2. Вкажіть організми, які можуть бути проміжними хазяїнами широкого стьожака.

а) людина; г) лисиця;

б) малий ставковик; г) риба;

в) біті ні я; д) кіт;

е) рачок-циклоп.
Формат N

1. Виберіть двох паразитів, проміжними хазяїнами яких є риба:

а) трипанозома; г) людська аскарида;

б) ехінокок; д) бичачий ціп'як;

в) дизентерійна амеба; е) широкий стьожак;

г) сисун котячий; є) молочно-біла планарія;

ж) актинія.

2. Виберіть три правильні твердження про ехінокока:

а) статевозріла форма паразитує в кишечнику людини;

б) статевозріла форма паразитує в кишечнику собаки;

в) проміжним хазяїном є бітінія;

г) проміжним хазяїном є малий ставковик;

г) проміжним хазяїном є риба;

д) проміжним хазяїном є велика рогата худоба;

е) належить до трематод;

є) кишечник у нього складається з переднього та середнього відділів;

ж) його фіни ростуть до загибелі хазяїна;

з) має два присоски — ротовний та черевний.

// варіант

І рівень. Формат А

1. Вкажіть, де відбувається партеногенетичне розмноження печінкового сисуна:

а) у зовнішньому середовищі;

б) в організмі проміжного хазяїна;

в) в організмі основного хазяїна.

2. Визначте, де в організмі людини може паразитувати бичачий ціп'як:

а) у кишечнику; в) у шлунку;

б) у печінці; г) у нирках;

г) у легенях.

3. Вкажіть паразита, для якого людина виступає в ролі проміжного хазяїна:

а)печінковий сисун; в) бичачий ціп'як;

б)людська аскарида; г) ехінокок;

г) котячий сисун.

4. З'ясуйте, як називається непочленована ділянка тіла стьожкових червів, на задньому кінці якої утворюються членики:

а)присоска; в) фіна;

б)шийка; г) головка;

г) членик.

II рівень. Формат А

1. Вкажіть, для кого з названих тварин характерна наявність двох присосків — ротового та черевного: а) трихінели; в) котячого сисуна;

б) молочно-білої планарії; г) бичачого ціп'яка; г) ехнінокока.

2. Вкажіть, який з названих стьожкових червів має найдовше тіло:

а)свинячий ціп'як; в) бичачий ціп'як;

б)широкий стьожак; г) ехінокок.
Формат X

1. Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяїнами котячого сисуна:

а)собака; в) кіт;

б)людина; г) кріль;

г) гусак.

2. Вкажіть організми, які можуть бути основними хазяями широкого стьожака:

а)людина; в) бітінія;

б)малий ставковик; г) лисиця;

г) риба; д) кіт.

Формат N

1. Виберіть двох паразитів, проміжними хазяями яких є молюски:

а) трипанозома; д) трихінела;

б) схінок; е) широкий стьожак;

в) дизентерійна амеба; є) молочно-біла планарія;

г) сисун котячий; ж) коренерот;

г) лямблія; з) печінковий сисун.

2. Відшукайте три правильні твердження про широкого стьожака:

а) статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках людини;

б) статевозріла форма паразитує в печінці та жовчних протоках риби;

в) проміжним хазяїном є рачок-циклоп;

г) проміжним хазяїном є бітінія;

ґ) проміжним хазяїном є малий ставковик;

д) проміжним хазяїном є риба;

е) проміжним хазяїном є людина;

є) основним хазяїном є велика рогата худоба;

ж) основним хазяїном є людина.

II. Мотивація навчальної діяльності. (Бесіда.)

  1. На які особливості вказують назви круглі черви або псрвиннопорожнинні?

  2. Яких переваг набувають круглі черви, які мають такі ускладнення організації:

а) рух їжі в одному напрямку (рот-кишечник — анальний отвір);

б) наявність порожнини тіла;

в) роздільностатевість (самка, самець).

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Місце круглих червів у системі живої природи, їх класифікація. (Розповідь учителя, складання схеми.)

Імперія Клітинні форми життя.
Надцарство Еукаріоти
Царство Тварини
Тип Круглі Черви

Клас Черевовійчасті

Клас Клас Клас

Нематоди Коловертки Волосатики
2. Особливості будови та життєдіяльності круглих червів (загальна характеристика типу). (Розповідь учителя з елементами бесіди)


Ознаки

Особливості будови та життєдіяльності

1

2

Тіло
Покрив

Порожнина тіла

Несегментоване, червоподібне, тришарове

Шкіра вкрита кутикулою, під нею — неклітинна гіподерма. Є шкірно-м'язовий мішок

Первинна, заповнена рідиною і не має епітеліальної вистелки




Травна система

Рот — передня кишка — середня кишка — задня кишка — анальний отвір

Видільна система

Два видільних канали, шкірні залози — видозмінені протонеф-ридії

Кровоносна та дихальна системи

Відсутні

Нервова система

Навкологлоткове нервове кільце, від якого відходять стовбури

Органи чуття

Органи дотику та хімічного чуття

Розмноження

Статеве. Роздільностатеве



3.Особливості будови і життєдіяльності аскариди людської, риси пристосованості до паразитизму, заходи профілактики аскаридозу. (Розповідь учителя з елементами бесіди та використанням таблиці «Міграція личинки аскариди у тілі людини»

Рот
Глотка При повторному ковтанні личинки

легені аскариди у кишечнику людини перетворюється на

дорослу особину

праве передсердя Стравохід
У кишечнику личинка звільняється від оболонок


Печінка Кровоносні судини кишечника



  1. Різноманітність нематод та способи зараження ними (Самостійна робота учнів із підручником.)

Назва паразита

Місце паразитування

Хвороба

Способи зараження

Волосоголовець




Трихоцефальоз




Гострик дитячий




Ентеробіоз




Трихінела




Трихінельоз







5. Нематоди ґрунту, хижаки і паразити рослин. (Самостійна бота учнів із текстом підручника.)

IV. Закріплення знань учнів.

  1. Прослуховування, коментування та оцінка рефератів, доповідей учнів.

  2. Розв'язування кросворда "Тип Плоскі і Тип Круглі черви".


V. Домашнє завдання. Вивчити дану тему з підручника. Закінчити розв'язувати кросворд.
VІ. Підсумок уроку