asyan.org
добавить свой файл
1


Кроссворд по предмету "Административное право"


По горизонтали

1. Обвинувачення вищих посадових осіб держави (президентів,

10. Передача

11. Нормативно правовий акт управління,

14. Электропроводность полупроводника, обусловленная фоторезистивным эффектом

21. Травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги

22. Коло питань,

23. Важливий
По вертикали

2. Оприлюднення, опублікування офіційного тексту державного акта

3. Переменный резистор, к стабильности и точности воспроизведения функциональной характеристики которого предъявляются повышенные требования

4. Розпорядження, керівна вказівка, настанова, що її дають вищестоящі

5. Одноособовий глава держави,

6. Загальний

7. Назва окремого політико-правового акту

8. Сукупність

9. Четырехугольник, у которого все углы прямые

10. Структурний підроз/

12. Регламентований процес запису

13. Перелік посадових осіб,

15. Аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством разрушения его собственных токоведущих частей

16. Одна із форм організації держав/

17. Явление, заключающееся в том, что электрическое сопротивление некоторых материалов исчезает при уменьшении температуры ниже некоторого критического значения

18. Адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності

19. Коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электрических цепей

20. Форма

23. Основоположний принцип державного управління, що визначає рівень демократичності суспільства