asyan.org
добавить свой файл
1


ДП “КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”
КОТЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

ВОДОГРІЙНИЙ


КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

127.00.00.000.0 КЕРис. 6 Схема електрична принципова для КОРДІ-9 (12) /380

КТ1, КТ2 – пускач електромагнітний, ЕК1, ЕК2, ЕК3 – електронагрівачі 1 і 2 рівня, ТЕН – 3 (4) кВт, SA1- клавішний перемикач мережі живлення, SA2, SA3 – клавішні перемикачі 1 і 2 рівня нагріву, SК1- контакт терморегулятора, SК2- переключаючий контакт реле “сухий хід,” HL1… HL3 – світлосигнальна арматура, входить в склад перемикачів SA1...SA3, HL 4 – сигнальна лампа “вода”, Е – контакт системи “сухий хід”, L1, L2, L3 – контакти фазних робочих проводів, N – контакт нульового робочого проводу, РЕ – контакт захисного заземлюючого проводу.Рис. 5 Схема електрична принципова для КОРДІ-4/220

КТ1, КТ2 - пускач електромагнітний; ЕК1, ЕК2 – електронагрівачі 1 і 2 рівня, ТЕН - 2 кВт; SА1 - клавішний перемикач мережі живлення; SА2, SА3 - клавішні перемикачі 1 і 2 рівня нагріву; SК1 – контакт терморегулятора; SК2 –перемикаючий контакт реле “СУХИЙ ХІД” ; HL1... HL3 - світлосигнальна арматура, входить в склад перемикачів SА1 ... SА3; HL4 – сигнальна лампа “ВОДА”, Е – контакт системи “СУХИЙ ХІД”, L1 – контакт фазного робочого проводу, N – контакт нульового робочого проводу, РЕ – контакт захисного заземлюючого проводу.

Це керівництво з експлуатації є об'єднаним документом, що включає опис і інструкцію з експлуатації, відомості про приймання й упакування, гарантійні зобов'язання на котел електричний водогрійний типу КОРДІ, надалі - котел.

Перед встановленням і вводом в експлуатацію котла уважно ознайомтесь з цим керівництвом, так як правильна установка, наладка і обслуговування котла забезпечать його надійну і безпечну роботу на довгий період.
УВАГА!

Підключення котла до електричної мережі на місці експлуатації проводиться тільки спеціалізованою організацією енергонагляду. При цьому обов’язково повинне бути заповнене свідоцтво про введення в експлуатацію.
^ 1 ОПИС І РОБОТА

1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Котел призначений для опалення приміщень, устаткованих системами опалення з природною або примусовою циркуляцією води. Внутрішній тиск води – не більше 0,2 МПа.

В повітрі приміщення, в якому встановлений котел, не повинно бути пилу, а також легкозаймистих, агресивних газів та водяної пари.

“ДП Красилівський агрегатний завод” випускає котли наступних номінальних потужностей 4; 6; 9; 12 кВт.

Приклад умовного позначення котла номінальною потужністю 9 кВт з номінальною напругою 380В:

КОРДІ 9/380 ТУ 3 України 6655805-004-96.
^ 1.2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні параметри котлів приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Параметри котла

Модифікація котла КОРДІ

4/220

6/380

9/380

12/380

Напруга живлення, В

220

380

Частота струму мережі, Гц

50

Потужність, кВт:

1-й рівень

2-й рівень

Повна
2

2

3

4

2

4

6

8

4

6

9

12

Коефіцієнт корисної дії, %, не менше

90

Тип нагрівача

ТЕН

Температура води, оС

90-10


2

Продовження таблиці 1

Параметри котла

Модифікація котла КОРДІ

4/220

6/380

9/380

К12/380

Робочий тиск води Рроб, МПа, не більше

0,2

Місткість бака корпуса котла, л не менше

19

З’єднувальна різьба патрубків

G1 ½ "-В

Габаритні розміри, мм, не більше:

  • довжина (з гермовводом)

  • ширина

  • висота (з патрубками)


850

130

475

Маса, кг не більше

21,5

22

Площа поперечного перетину мідних проводів кабелю живлення, мм2, не менше

3×3

4×2,5 + 1×1,5

4×3 + 1×2

Площа опалювального приміщення, орієнтовно, м2

40

60

90

120

Автоматичний вимикач, що встановлю-ється на вхідній лінії силового струму, А

25

16

20

25

Найбільший час відключення пристрою захисту в разі однофазного короткого замикання, с

0,4


Котел нагріває воду в системі опалення до завданої температури за допомогою трубчастих електронагрівачів (ТЕНів), які об’єднані в блоки.

Конструкція котла забезпечує настройку бажаної температури нагрівання води в межах допустимого діапазону і її автоматичне підтримання в межах відхилення 4-8оС.

Котел виготовлений за ступенем захисту класу 1 (з захисним заземлюючим проводом).

В зв’язку з постійними покращеннями котла можливі незначні розбіжності реальної конструкції від описаної в керівництві з експлуатації.
1.3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект постачання котла входять:

1 Котел електричний водогрійний - 1 шт.

2 Керівництво з експлуатації - 1 прим.

3 Упаковка котла - 1 шт.

Кабельна продукція і інші допоміжні матеріалі, необхідні для зовнішнього з’єднання котла, в комплект постачання не входять.

3Рис. 4 Схема електрична принципова для КОРДІ-6 /380

КТ1, КТ2 – пускач електромагнітний, ЕК1, ЕК2, ЕК3 – електронагрівачі 1 і 2 рівня, ТЕН - 2 кВт, SA1- клавішний перемикач мережі живлення, SA2, SA3 – клавішні перемикачі 1 і 2 рівня нагріву, SК1- контакт терморегулятора, SК2- переключаючий контакт реле “сухий хід,” HL1… HL3 – світлосигнальна арматура, входить в склад перемикачів SA1...SA3, HL 4 – сигнальна лампа “вода”, Е – контакт системи “сухий хід”, L1, L2, L3 – контакти фазних робочих проводів, N – контакт нульового робочого проводу, РЕ – контакт захисного заземлюючого проводу.^ 1.4 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА

Котел складається з наступних основних частин: стального корпуса 1 (див. рис.1), він же є баком для нагрівання в ньому води, встановленого в корпус блока нагрівачів – ТЕНів 2, приєднаного до корпуса і блока нагрівачів на окремих платах блока керування 3, кожуха 4, що закриває блок керування і закріплюється до корпуса, та двох патрубків 5 для подачі води в бак корпуса і відводу її після нагрівання в опалювальну систему.

Принцип роботи котла наступний. Холодна вода через нижній патрубок надходить в бак котла, там вона нагрівається ТЕНами і через верхній патрубок надходить в систему опалення. Температура води задається за допомогою терморегулятора (термостата) 6, ручка якого знаходиться на приладній панелі котла. Блок керування підтримує задану температуру автоматично і відключає електроживлення при досягненні необхідної температури води в системі опалення, а в випадку витікання води з системи відбувається аварійне відключення електроживлення. При цьому засвічується лампа 7 “ВОДА”. Наступне включення котла можливе після усунення несправностей (заповнення водою і видалення повітря з системи опалення).


Рис. 1. Котел електричний водогрійний

1 – корпус (він же бак); 2 – блок нагрівачів (ТЕНи); 3 – блок керування; 4 – кожух; 5 – патрубок; 6 – терморегулятор (капілярний термостат); 7 – сигнальна лампа “ВОДА”; 8 – здвоєний перемикач “НАГРІВАННЯ”; 9 – перемикач “МЕРЕЖА”; 10 – кришка; 11 – рамка; 12 – приладна панель; 13 – гермоввод; 14 – термометр; 16 - ніжка.

4

Е
кономний режим витрати електроенергії вибирається Споживачем за допомогою двох клавіш здвоєного перемикача 8 “НАГРІВАННЯ”. Підготовка котла в режим роботи забезпечується натисканням клавіші перемикача 9 “МЕРЕЖА”.
^ 2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

Експлуатаційні обмеження, недотримання яких неприпустимо за умовами безпеки, наведені в таблиці 2

Таблиця 2

Система

Граничні параметри

Засіб контролю

Наслідки виходу параметра за граничні значення

Електроме-режа

Напруга струму більше 220+22В – для КОРДІ 4/220 і більше 380+38В – для інших котлів

Вольтметр

Закорочення і перего-рання проводів блока керування та перего-рання і вибухання ТЕНів

Переплутування жил підвідного кабелю при приєднанні до клем котла

Візуально,

тестер

Перегорання проводів котла, пожежа

Заземлюючий контур

Відсутність заземлення корпусу котла з заземлюючим проводом кабелю живлення

Візуально

При дотику до котла небезпечно для життя

Система опалення

Зменшений рівень води в розширювальному бачку з відкритим конту-ром (нижче 1/4)

Візуально, контрольна трубка

Припинення циркуляції води в системі. Перегрів води в сис-темі, пароутворення

Температура води більше 90оС

Термометр котла

Те ж саме

Температура води менше 5оС

Термометр котла

Можливе розмороження системи

Відсутній запобіжний клапан системи опа-лення з закритим контуром

Візуально

Пароутворення, вибух, руйнування котла

Бак корпуса котла

Тиск води більше 0,2 МПа (2кгс/см2)

Манометр

Руйнування корпуса котла5

^ 2.2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.2.1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

2.2.1.1 Котел є стаціонарним виробом, умови безпечної роботи якого повинні бути забезпечені обслуговуючим персоналом, що повинен виконувати вимоги ДНАОП 0. 00-1.2.1-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” та ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила побудови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок”.

2.2.1.2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити технічне обслуговування і ремонт котла при включених колах електроживлення.

2.2.1.3 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ включення котла, незаповненого водою, і у випадку замерзання води в системі опалення. Не дозволяється використовувати воду з системи опалення для побутових потреб.

2.2.1.4 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація котла або проведення ремонтних чи профілактичних робіт без його заземлення.

2.2.1.5 Перед включенням електроживлення котла необхідно впевнитись у від-сутності якої-небудь загрози життю чи здоров’ю, перевірити цілісність заземлюючого проводу котла і надійність його контакту з заземлюючим проводом кабелю живлення.

2.2.1.6 У випадку використовування котла з закритою системою опалення (закритий розширювальний бачок) з метою виключення розгерметизації системи і руйнування котла при можливому підвищенні внутрішнього тиску при аварійних режимах роботи, в систему опалення НЕОБХІДНО ОБОВ’ЯЗКОВО ВСТАНОВЛЮВАТИ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН (в комплект постачання не входить).

2.2.1.7 Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати без нагляду працюючий котел на довгий час (більше 10 годин) чи дозволяти цей нагляд дітям.

2.2.1.8 Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація котла без установки автоматичного вимикача (в комплект постачання не входить).

2.2.1.9 Електрообладнання котла і системи опалення повинні бути приєднані до головної шини заземлення системи зрівняння потенціалів будівлі.
^ 2.2.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ КОТЛА

2.2.2.1 Котел може бути використаний з відкритою системою опалення (з відкритим розширювальним бачком) згідно схеми рис. 2.

2.2.2.2 Котел може бути використаний з закритою системою опалення (з закритим розширювальним бачком і запобіжним клапаном) згідно схеми рис. 3.

2.2.2.3 Котел може бути використаний в системі опалення з природною циркуля-цією води чи з примусовою циркуляцією (з застосуванням циркуляційного електричного насоса).

2.2.2.4 Всі електромонтажні роботи по прокладанню електропроводки (кабелю), заземленню і підключенню котла до електромережі повинні виконуватись спеціалі-зованою монтажною організацією у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1.2.1-98, ДНАОП 0.00-1.32-01, інструкціями електронагляду і цього керівництва з експлуатації.

6

2.2.2.5 До установки, монтажу і підключенню котла до системи опалення і елек-тромережі допускаються особи із спеціалізованої організації, що вивчили це керівництво.Рис. 2

Рекомендована монтажна схема ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

(з відкритим розширювальним бачком)Рис. 3

Рекомендована монтажна схема ЗАКРИТОЇ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

(з закритим розширювальним бачком і запобіжним клапаном)

^ ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ МОНТАЖНИХ СХЕМ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

1-котел; 2-заземлення; 3-кабель; 4-автоматичний вимикач електроживлення; 5-відкритий розширювальний бачок; 6-переливна труба; 7-батарея опалення; 8-подача води в систему опалення; 9-водяний фільтр; 10-запірний кран; 11–зворотний клапан; 12-редуктор; 13-манометр; 14-запірний кран зливу води; 15-закритий розши-рювальний бак; 16-запобіжний клапан.

7
ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник _______________________________________________________

(найменування організації, яка ввела апарат в експлуатацію)

_______________________________________________________________
М.П. ____________________ “____”____________

(підпис) (дата)

^ КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію котла електричного водогрійного КОРДІ _____________
1. Організація, яка проводила монтаж і введення апарата в експлуатацію (перший пуск)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

поштова адреса і повна назва

_____________________________________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата закінчення монтажу “____”_______________20___р.

Дата введення в експлуатацію (перший пуск) “____”_______________20___р.

2. Інформація про виконавців, які виконали монтаж, введення в експлуатацію (перший пуск), провели інструктаж про правила користування котлом.

________________________________________ ________________ МОНТАЖ

ПІБ, № посвідчення підпис
______________________________________ _______________ ПЕРШИЙ ПУСК

ПІБ, № посвідчення підпис
______________________________________ ________________ ІНСТРУКТАЖ

ПІБ, № посвідчення підпис

3. Інформація про місце установки котла і його власника

___________________________________________________________________

поштова адреса , ПІБ власника

_________________________________________________________________________________________
Інструктаж прослухав, правила користування котлом засвоїв.

_________________________________________________ ________________

ПІБ, власника підпис

7.2 Гарантійний строк експлуатації – 12 місяців, для котлів, що надходять в роздрібний продаж – обчислюється від дня продажу; для котлів, що призначаються для поза ринкового споживання – із дня одержання Споживачем.

7.3 У разі невиконання Споживачем вищевказаних умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації котла виробник і організації, які експлуатують та обслуговують ці котли, відповідальність за його працездатність не несуть.

7.4 У випадку виходу з ладу будь якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з вини Споживача або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок Споживача.

7.5 При неполадках в роботі Споживачу необхідно звернутись до виготовлювача за адресою:

31000, Україна, м. Красилів, Хмельницька обл.,

вул. Правдинська, 1,

ДП “Красилівський агрегатний завод”

Тел./ Факс (03855) 4-10-88, 4-35-03

Сервісний центр

Тел. (03855) 4-35-72


11

^ УВАГА! ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО КОНТУРУ ОБОВ’ЯЗКОВЕ!

2.2.2.6 При установці котла в закриту систему опалення ОБОВ’ЯЗКОВО УСТАНОВИТИ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН з Р max= 1,25 Рроб і МАНОМЕТР (в комплект постачання не входять).

2.2.2.7 Котел встановлювати горизонтально на підлозі на відстані не менше 5 см від стіни. В опалювальних системах з природною циркуляцією води для покращення її кругообігу котел бажано встановлювати дещо нижче від нагрівальних батарей.

2.2.2.8 Для захисту електричних кіл від перевантажень і струмів короткого за-микання, а також для оперативного відключення на лінії подачі електроживлення до котла ОБОВ’ЯЗКОВО ВСТАНОВЛЮВАТИ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ, типу АП-50 технічні характеристики якого повинні відповідати параметрам, наведеним в таблиці 1.

2.2.2.9 УВАГА! Перед кінцевою установкою котла до стіни відкрутити на 1-1,5 оберти гвинт М4, що закріплює кожух 4 (Рис. 1) зі сторони стіни, щоб в майбутньому, при необхідності, була можливість зняти кришку і кожух без від’єднання котла від системи опалення.

2.2.2.10 Після підключення котла до системи опалення і заземлення необхідно зняти рамку 11 (рис. 1), відкрутивши 2 гвинта кріплення, акуратно витягти і відвести в сторону приладну панель 12 блоку керування.

2.2.2.11 Кабель електроживлення підмотати гумовою пластиною, вставити його в гермоввод 13 (рис.1) і закріпити кабель гайкою гермоввода.

2.2.2.12 Через отвір у кожусі 4 підключити проводи кабелю живлення згідно схеми електричною принципової (рис. 4, 5, 6) до контактів колодки і корпуса знизу вверх в такій послідовності L1, L2, L3, N, РЕ – для трьохфазних котлів і послідовності L1, N, РЕ – для однофазного котла. Зробити зовнішній огляд елементів з метою виявлення можливих несправностей. Встановити на місце приладну панель і рамку та закріпити їх гвинтами.
^ 2.3 ВИКОРИСТАННЯ КОТЛА

2.3.1 Впевнившись в наявності води в системі опаленні і котлі та герметичності системи, подати електроживлення мережі за допомогою автоматичного вимикача.

2.3.2 Натиснути на клавішу перемикача “МЕРЕЖА”. На приладній панелі в цьому перемикачу засвічується лампа яка сигналізує про готовність котла до роботи.

2.3.3 Встановити ручку терморегулятора в одне з положень “30”, “60”, “90” і включити клавіші перемикача “НАГРІВАННЯ”. В перемикачі засвітяться лампи. Це сигналізує про включення в роботу ТЕНів блока нагрівачів.

2.3.4 Настройка бажаної температури за показами термометра виконується ручкою терморегулятора і клавішами перемикача “НАГРІВАННЯ” відповідного режиму потужності.

Подальша робота котла проходить в автоматичному режимі, а завдана температура підтримується постійною з можливими відхиленнями в межах (4-8)оС.

2.3.5 Котел оснащений системою безпеки - “СУХИЙ ХІД”, яка автоматично відключає електроживлення ТЕНів у випадку витоку води з системи опалення. При цьому на

8

приладній панелі засвічується лампа “ВОДА”. Після заповнення системи водою котел автоматично включається в роботу, а лампа “ВОДА” гасне.

2.3.6 Виключення котла виконується в наступному порядку. Повернути ручку термо-ре-гулятора проти руху годинникової стрілки до зупинки (до позначки “0”) і через 5-10 хвилин після цього виключити клавіші перемикача “НАГРІВАННЯ”. Потім виключити клавішу “МЕРЕЖА” та автоматичний вимикач, встановлений в стаціонарній електропроводці.

^ 3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

3.1 Перед запуском в експлуатацію після довготривалого зберігання і не менше одного разу в рік необхідно перевіряти надійність закріплення проводів, кабелю і затяжку різьбових з’єднань.

^ УВАГА! ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА ПРОВОДИТЬСЯ ПІСЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ТІЛЬКИ СПЕЦІАЛЬНО НАВЧЕНИМ ПЕРСОНАЛОМ.

3.2 Організація, що виконує монтаж і обслуговування котла повинна мати ліцензію на виконання цих робіт.

3.3. На обслуговування котла допускаються особи, що вивчили принцип роботи, конструкцію, порядок робіт і пройшли інструктаж з техніки безпеки та отримали допуск на виконання даного виду робіт.

3.4 Для нормальної роботи котла і вузлів опалювальної системи без пошкоджень внаслідок відкладення накипу та шлаку, чи в результаті корозії металу вода, що використовується в системі опалення, і вода, що доливається, повинна бути відповідно підготовлена (дистильована). Показники якості води повинні відповідати наступним вимогам: загальна жорсткість не більше 20мкг-гкв/кг, механічні присадки в воді не допускаються.
^ 4 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можливі несправності і засоби їх усунення наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Найменування несправності, зовнішній прояв

Ймовірна причина

Засоби усунення

При включенні клавіші перемикача “МЕРЕЖА” сигнальна лампа в ньому не світиться

1 Відсутня напруга в мережі.

2 Несправний світлодіод чи резистор перемикача.

3 Виключений чи несправ-ний автоматичний вимикач.

1 Перевірити наявність напруги в мережі.

2 Замінити несправний елемент.

3 Включити вимикач, пере-вірити його на справність.

При включенні клавіш перемикача “НАГРІ-ВАННЯ” котел не дає необхідної потужності

1 Низька напруга в мережі.

2 Несправний блок нагрівачів

3 Обрив в електричному колі.

1 Перевірити напругу в мережі.

2 Замінити блок нагрівачів.

3 Усунути обрив в електричному колі.

9

Продовження таблиці 3

Найменування несправності, зовнішній прояв

Ймовірна причина

Засоби усунення

Котел не включається, світиться лампа “ВОДА”

1 Зменшений рівень води в котлі.

2 Несправність елементів системи аварійного відключення “СУХИЙ ХІД”

1 Долити воду в систему опалення.

2 Замінити несправний елемент^ 5 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Транспортування котла в упаковці виробника може здійснюватись всіма видами транспорту при температурі від мінус 50оС до плюс 50оС. Котел повинен бути захищений від атмосферних опадів.

5.2 При транспортуванні котли повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах.

5.3 Вантажно - розвантажувальні роботи повинні виконуватись без різких поштовхів, ударів і забезпечувати збереження виробу.

5.4 Котли необхідно зберігати в заводській упаковці в закритому приміщенні при температурі 5...40оС і відносній вологості повітря не більше 60% при температурі 20оС. В повітрі приміщення не повинно бути пилу і парів агресивних і легкозаймистих речовин.
^ 6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Котел електричний водогрійний КОРДІ________ заводський номер ___________ відповідає вимогам технічних умов ТУ 3 України 6655805-4-94 і визнаний придатним до експлуатації.
Дата виготовлення __________________________________________

(місяць, рік)

Підписи осіб, відповідальних за приймання і упаковку: ___________ ___________

(підпис) (підпис)
^ 7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Виробник гарантує відповідність котла вимогам технічних умов ТУ 3 України 6655805-4-94 за умови дотримання Споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації, зазначених у цьому керівництві з експлуатації.

У випадку порушення вказаних правил Споживач втрачає право на безоплатне гарантійне обслуговування на протязі гарантійного строку експлуатації.

У випадку виходу з ладу котла з вини виробника протягом гарантійного строку експлуатації, підприємство виконує ремонт безплатно.

Підставою для виконання гарантійних зобов’язань виробника є оформлений, безпосередньо після введення в експлуатацію, “Контрольний талон” (виробника).

10