asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ЗАЛІКОВА РОБОТА

Дисципліна: ІНФОРМАТИКА

Тема: Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні


Виконав: студент II курсу

Група ПБ-23

Чопівський Микола


Київ 2011
ЗмістВступ


3

1.Правові засади діяльності політичних партій в Україні.


5

2. Процедура створення політичних партій.


12

3.Права політичних партій.


25

4.Відповідальність та припинення діяльності політичних партій.


31

Висновок


34

Список використаної літератури


36


Вступ
Серед ознак започаткування демократичних процесів в Україні є створення політичних партій, їх перші кроки у формуванні органів державної влади, надбання багатьма громадськими організаціями справді самоврядної природи. Це зумовлено тим, що політичні партії, народившись у надрах громадянського суспільства в боротьбі за державну владу, виходять за його межі, перетворюючись на посередника між суспільством і державою.

Вони є єдиним елементом такого суспільства, який за умови оволодіння державною владою може перетворити приватні інтереси громадян, різних соціальних верств на загальний політичний інтерес. Вони відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» покликані задовольняти та захищати законні соціальні, економічні, творчі, національно-культурні та інші інтереси своїх членів і не мають основною метою одержання прибутків. Статус релігійних, профспілкових, молодіжних та дитячих організацій регулюється окремими законами.

Відвоювання у держави в умовах України, Росії та інших пострадянських країн поля для самоврядної діяльності означає перетворення громадських організацій на вагомого суб'єкта політичного процесу.

Виникнення і розвиток багатопартійності, започаткування участі політичних партій у формуванні органів державної влади є,

по-перше, перешкодою узурпації влади державою;

по-друге, однією з гарантій реалізації конституційного права громадян України брати участь в управлінні державними справами;

по-третє, одним із політико-правовій засобів здійснення представницької форми народовладдя;

по-четверте, результатом втілення у життя права громадян України на свободу об'єднання у політичні партії. Закріплене у ст. 36 Конституції України це право є можливістю задовольняти первинні потреби громадян в політико-правовій сфері відносин. Ю. М. Тодика до первинних потреб відносить також цінності конституційного ладу — справедливість, благополуччя. За допомогою політичної партії найбільш суттєві первинні потреби перетворюються на інтерес соціальних верств, за умови оволодіння політичною партією державною владою — на загальний політичний інтерес.

Якщо політична партія не виражає соціального чи іншого суттєвого групового інтересу, тобто не має соціальної бази, вона втілює свої вузько партійні інтереси і неминуче приречена на поразку.

Актуальність теми - Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні на сьогоднішній день тема досить актуальна з огляду на те, що політичні партії покликані впливати на політику держави в інтересах громадян і повинні бути виявом їхніх інтересів та прагнень, а в нас партії перетворені на те щоб відстоювати інтереси певних груп або для того щоб пройти до Верховної Ради а потім відстоювати тільки свої інтереси не залежно від того від якої політичної сили пройшов народний обранець.
следующая страница >>