asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11 12
^

Метод попарного пресуванняПринципово цей метод базується на технологічних операціях виготовлення двохсторонніх ДП, тому цей метод характеризується тим, що всі міжшарові з’єднання виконуються у вигляді металізованих отворів отриманих по технології двосторонніх ДП.

Найчастіше цей метод дозволяє виготовляти чотирьохшарові ДП, але майже без проблем можна сформувати шести-, восьми-, десятишарові ДП.

Для виготовлення БДП цим методом використовується двосторонній фольгований діелектрик. На одній стороні кожної заготівки комбінованим негативним методом виготовляються друковані провідники внутрішніх шарів БДП, тобто другого і третього шару для чотирьохшарової ДП. Потім свердляться отвори для з’єднання другого та першого шару, а також третього та четвертого.

Після хімічно-гальванічної металізації цих отворів забезпечується зв’язок між цими шарами.

Для внутрішніх шарів (з виготовленими на них друкованими провідниками та металізованими отворами) склеюються між собою склотканиною просякнутою лаком або неполіризованою смолою.

На чотирьохшаровій ДП комбінованим позитивним методом формують провідниковий малюнок першого і четвертого шарів. Для створення зв’язку між першим і четвертим шарами в них свердляться та металізуються отвори.

Прямого електричного зв’язку між внутрішніми шарами немає.

Зв’язок внутрішніх шарів здійснюється через переходи з другого на перший шар, з першого на четвертий, та з четвертого на третій. Ця обставина вимагає додаткового місця на платі і обмежує щільність монтажу.

При виготовленні БДП цим методом необхідно слідкувати за тим, щоб всі металізовані отвори (між першим та другим шарами, а також між третім та четвертим шарами) були заповнені смолою після пресування, тому-що в іншому випадку може зруйнуватися зв’язок між цими шарами при використанні (реалізації) комбінованого позитивного методу.

Надлишок смоли на поверхні фольги теж неприпустимо.
^

Лекція №12

Тут склотканина промащена недополімеризованим реактопластом.

Далі комбінованим негативним методом утворюється така структура.


Після цього утворені друковані плати спресовуються (склотканина між ними).


Потім проводять свердління отворів, їх металізацію та утворюють провідниковий малюнок на зовнішніх шарах (комбінований негативний метод).


Недоліки:

1. Невелика кількість провідникових шарів (використовують не більше 8...10 шарів).

2. В багато шаровій ДП не всі металеві отвори використовуються для монтажу. Часто отвори що з’єднують 1 – 2 і 3 – 4 шари слугують лише для створення електричного зв’язку між шарами 2 – 3.

3. Цикл виготовлення плат цим методом достатньо тривалий що обумовлено необхідністю послідовного використання ідентичних технологічних операцій ( наприклад двічі повторюється хімічне і гальванічне міднення).

4. Невелика щільність монтажу (велика площа переходу між 2 і 3 шаром).
^

Метод пошарового нарощування


Для утворення провідникових шарів та електричного з’єднання цих шарів між собою при виготовленні багато шарових друкованих плат (БШДП) цим методом використовують Гальвані – хімічну технологію. Цей метод є найбільш трудомістким та тривалим через неможливість паралельного виконання технологічних операцій виготовлення окремих шарів БШДП.

Метод пошарового нарощування полягає в послідовному наклеюванні, або напресуванні діелектрика та формуванні на його поверхні провідникового малюнку нарощуванням шару міді та формування фото-сітковим хімічним методом друкованого (провідникового) малюнку.

Всі ці операції повторюються стільки разів скільки шарів в БЩДП.

Існує два варіанти цього методу:

1) В першому з варіантів методу зв’язок між шарами здійснюється за допомогою стовпчика утвореного з мідної фольги.

Мідну фольгу розташовану на одній стороні діелектричної основи покривають резистор та стравлюють мідь з прогальних ділянок. Після травлення знімають захисний резист та захищають тільки контактні площадки. Далі здійснюється повторне травлення при якому товщина провідника зменшується в два рази. На цю поверхню плати крім виступаючих над провідниками контактними площадками наноситься ізоляційний матеріал. На ізоляційний матеріал ті виступаючі контактні площадки наноситься шар міді який контактує з виступаючими мідними стовпчиками.Далі на ньому формується другий провідниковий шар плати.Вказані операції повторюються стільки разів, скільки шарів необхідно отримати в БШДП.

При монтажі інтегральних схем з планарними виводами, контактні площадки використовуються для пайки виводів в нахлест.
2) При другому способі стовпчик для з’єднання 1-го і 2-го шарів утворюється гальванічним нарощуванням міді не з фольги як в першому способі.

БШДП в цьому способі виготовляється в наступній послідовності:

Підготовка діелектричних під ложок, свердління отворів.Напресування 1-го шару міді.
Гальванічне нарощування стовпчиків міді у отворах.Формування 2-го шару міді хіміко-гальванічним осадженням.Формування провідникового малюнку.Пресування та гальванічне нарощування стовпчиків міді.Хімічне осадження міді.При виготовленні БШДП цим методом важливий контроль стану поверхні контактних виступів. Не допускається витікання лаку чи клею в процесі пресування на поверхню контактних переходів – стовпчиків. Тому що це :

1) Зменшує площу контакту.

2) Приводить до поганої якості гальванічно осадженого шару міді.
Перевага цього методу в тому що він забезпечує надійне між шарове з’єднання.

Недоліки:

- метод дуже трудомісткий, вартісний і тривалий через не можливість проведення одночасно технологічних операцій формування шарів.

- у випадку великої площі провідників внутрішніх шарів існує велика ймовірність розшарування плати, тому що адгезія хімічно осадженої міді до діелектрику дуже низька.<< предыдущая страница   следующая страница >>