asyan.org
добавить свой файл
1
Конспект заняття №

З фізичного виховання

Для 6 класу

Тема: Гімнастика.

Задачі заняття:

1.Удосконалення акробатичних вправ,вправ на рівновагу та координацію.

2. Розвивати гнучкість,спритність,координацію рухів

3. Виховувати цілеспрямованість,наполегливість,інтерес до спорту.

Інвентар: секундомір,гімнастичні мати,гімнастичні палиці.Зміст заняття

Дозу

вання

Організаційно – методичні вказівки

  1. Підготовча частина

Шикування. Повідомлення завдань заняття.

  1. Ходьба :

А) на носках;

Б) на п’ятах ;

В) на зовнішній та внутрішній стороні стопи;

Г) напівприсяді;

Д) в повному присяді;

2. Повільний біг. Вправи на відновлення дихання.

3. Бігові вправи:

А) з високим підніманням стегна,

Б) з захлестуванням гомілки назад;

В) з прямим «вибросом» ніг вперед та назад;

Г) приставним лівим та правим боком;

Д) стрибковий біг;

Е) багатоскоки.

Вправи на відновлення дихання.

4. Комплекс ЗРВ у русі:

В.п. – руки перед грудьми, 1 -2 - відведення зігнутих рук назад, 3 -4 – відведення прямих.

В.п. – руки всторони, 1 -4 – кругові оберти рук вперед, 5 – 8 – назад.

В.п. – руки до плечей, 1 – 4 – кругові оберти в плечових суглобах вперед, 5 – 8 – назад.

В.п. – руки «в замок» 1 -2 – повороти тулуба в ліву сторону, 3 – 4- вправу.

В.п. – руки «в замок» 1 – 2- виконуємо випад лівою ногою вперед, повертаючись у ліву сторону, 3 – 4 – зміна положення вправо.

В.п. – руки «в замок» 1 – 2- виконуємо випад лівою ногою вперед, підіймаємо руки вгору та прогинаємося в спині, 3 – 4 – зміна положення вправо.

В.п. – руки на поясі. 1 – доторкаємося пальцями рук лівої ноги, 2 – правої ноги, 3- обох, 4 – в.п.

В.п. – руки вперед. 1 – доторкаємося лівою ногою до правої руки, 2 – в.п., 3 – доторкаємося правою ногою до лівої руки, 4 – в.п.

В.п. – повний присід руки за голову - стрибки з повного присяду.

5. Комплекс ЗРВ на місці:

В.п. – о.с. – руки на поясі, 1 -4 - колові рухи голови праворуч, 5 – 8 – ліворуч.

В.п. – стійка ноги нарізно, руки за голову , 1 -2 - повороти в ліву сторону, 3 -4 – зміна положення.

В.п. – стійка ноги нарізно, 1 -4 – кругові оберти тулуба в ліву сторону, 5 – 8 – в праву.

В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі, 1 -2 – нахили тулуба в ліву сторону, 3 -4 – в праву.

В.п. – о.с. – руки на поясі, 1 – руки вгору, підіймаємось на носочках, прогинаємось в спині, 2- доторкаємося пальцями рук до пальців ніг, 3 – присідаємо руки вперед, 4 – в.п.

В.п. – стійка ноги нарізно, руки на поясі, 1- випад в ліву сторону, 2 – вихідне положення, 3 – випад в праву сторону , 4 – в.п.

В.п. – широка стійка, тулуб наклонений вперед, руки в сторони, самостійне доторкання пальцями рук до пальців ніг.

В.п. – о.с. – руки на поясі. Стрибки :

5 – на лівій нозі; 5 – на правій, 5 – на обох.

Вправи на відновлення дихання.

Перешикування в одну шеренгу.

II. Основна частина.

1.Техніка безпеки під час занять гімнастикою.

2.Ознайомлення с технікою стройової підготовки:

А)Вправи на місці:шикування;повороти на право,на ліво,кругом;перешикування з однією в дві шеренги,в три;

Б)Вправи в русі : повороти в русі, перешикування: в дві, в три,чотири...,шеренги.

3.Ознайомлення з акробатичними вправами:

А)Кувирок вперед;

Б) «Берізка».

В) Гімнастичний « міст».

Г) «Ластівка».

Д) Виконання акробатичної комбінації.

4. Вправи на рівновагу:вправи на колоді,розвороти на 180 градусів,на 360 градусів.

5.Рухливі ігри.

III. Заключна частина.

  1. Вправи на увагу «клас» .

  2. Підведення підсумків заняття.
  1. Домашнє завдання


Шикування в одну шеренгу. Чітке виконання команд «рівняйсь - струнко», повороти на місці.

Тулуб прямий, руки на поясі.

Слідкувати за темпом виконання вправи.

Слідкувати за виконанням вправи, вказати на помилки та виправляти їх.

Виконуємо пружнє відштовхування.

Виконуємо на носках.

Піднімаємо стегно вище.

Слідкуємо за виконанням.

Слідкувати за відновленням дихання студентів.

Лікті вище.

Виконуємо інтенсивніше.

Дотримуємося рахунку вправи.

Слідкуємо за виконанням.

Методичні вказівки.

Дотримуємося рахунку.

Не згинаємо ноги в колінах.

Руки не опускаємо, ноги прямі.

Слідкувати за виконанням.

Виконуємо з великою амплітудою.

Нахиляємо нижче.

Дотримуємося рахунку.

Пружні випади.

Інтенсивна зміна положення.

Вести рахунок самостійно.

Провести інструкцію та закріпити.

Розповідь та показ техніки.

Нагадати про помилки,які можуть бути при виконанні техніки стройової підготовки.

Розповідь та показ техніки стройової підготовки.

Виділити головні компоненти техніки.

Розповідь та показ техніки акробатичних вправ.

Нагадати о помилках в техніки акробатичних вправ.

Здійснювати страховку.

Спостерігати за виконанням гри.

Спостерігати за увагою студентів.

Виділити кращих та активних.

Виправити помилки, допущені під час заняття

Рухливі ігри,спортивні ігри