asyan.org
добавить свой файл
1
Положення

про районний конкурс-захист проектних робіт

з української літератури

«Література незалежної України»


 1. Конкурс-захист проектних робіт проводиться РМО вчителів української мови та літератури з грудня 2011 р. по лютий 2012 р.
 1. Мета конкурсу: підвищення інтересу до поглибленого вивчення української мови та літератури, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу школярів, стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей та учнівської молоді.
 1. Для організації та проведення конкурсу, перевірки виконаних завдань і визначення призерів створюється журі.
 1. Конкурс проводиться на добровільних засадах.
 1. Конкурс проводиться у два етапи:


5.1. І етап – заочний, проводиться у вересні-грудні поточного навчального року.

У ньому можуть брати участь усі бажаючі учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району.
5.2. ІІ етап – очний. Кількість та особи ІІ етапу конкурсу визначаються рішенням журі за результатами перевірки представлених робіт. На захист проектних робіт запрошуються всі бажаючі. Проводиться у січні-лютому поточного навчального року.


 1. Учасники конкурсу за попередніми результатами (підсумки І етапу) мають право подавати до журі апеляції з приводу оцінювання виконаних конкурсних робіт і одержати на них вичерпну відповідь.
 1. Нагородження.


7-1. Журі нагороджує переможців грамотами за І, II, III місце, подяками.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

1. До розгляду приймаються роботи, виконані українською мовою.

2. Титульні аркуші робіт, що подаються на конкурс, не повинні містити жодного посилання на авторів роботи чи твору.

3. Роботи приймаються в такому вигляді: машинопис (інтервал - 1,5), комп'ютерний набір (шрифт Times New Roman - 14 pt, інтервал - 1,5); електронна презентація.

4. Обсяг проектної роботи - 10 - 15 сторінок машинопису; 15-20 слайдів.

До розгляду беруться роботи, що містять результати самостійного дослідження, виявляють власну думку та позицію конкурсанта, містять висновки

5. У кінці роботи обов'язково зазначаються використані джерела та перелік літератури.

6. Проектна робота оцінюється за такими критеріями:

 • оригінальність обраної теми;

 • самостійність дослідження; аргументоване доведення висунутих положень, якість матеріалу для дослідження;

 • логічність, послідовність викладу думок;

 • системність і повнота у розкритті теми;

 • самостійність та аргументованість висновків;

 • грамотність викладу та культура оформлення.

^ СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОЇ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ

За своїм характером учнівська проектна робота - літературне дослідження, а не робота реферативного типу. Учнівська проектна робота повинна мати чітку структуру:

 • титульний аркуш (слайд);

 • план;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список наукової літератури та джерел дослідження;

 • додатки (у вигляді схем, таблиць, діаграм, словників та ін.).

У своїй роботі учень має продемонструвати достатній термінологічний апарат, оволодіння навичками аналізу та опису предмету дослідження, уміння самостійно робити теоретичні узагальнення та висновки.

Заявка-анкета учасника конкурсу:
ЗАЯВКА-АНКЕТА

Проектна робота на тему _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дані учасника конкурсу:

Прізвище
Ім'я
По батькові
Дата народження
Навчальний заклад
Клас
Контактний телефон
П.І.П керівника роботи, посада