asyan.org
добавить свой файл
1
УКРАЇНА
ВОРОШИЛОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
83050 м. Донецьк, вул. Щорса, 27 тел/факс: (062) 335-30-81,е-mail: roo_vorosh@rambler.ru
Наказ

від 06.08.2012 №228

Про проведення районного

конкурсу-огляду на краще

обладнання та оформлення

шкільних бібліотек

З метою активізації роботи щодо створення сучасних бібліотечно-інформаційних центрів на базі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів району, забезпечення умов для ведення компетентного супроводу навчально-виховного процесу та вільного доступу його учасників до роботи з наявними інформаційними ресурсами, на виконання плану роботи районного відділу освіти на 2012-2013 навчальний рік.
Наказую:
1.Провести районний конкурс-огляд на краще оформлення та обладнання шкільної бібліотеки у термін з 15.08.2012 р. по 28.08.2012 р.

2.Затвердити Положення районного конкурсу-огляду (додаток 1), склад районного оргкомітету (додаток 2) та районного журі конкурсу ( додаток 3).

3.Методисту РМК Суєтовій С.В.:

3.1.Забезпечити якісний супровід конкурсу та своєчасне розміщення його матеріалів на сайті районного відділу освіти.

3.2 Видати наказ за підсумками огляду-конкурсу у термін до 01.09.2012 р.

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1Забезпечити участь бібліотеки у районному конкурсі-огляді.

4.2Забезпечити участь членів журі у роботі згідно положення конкурсу-огляду.

5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районного методичного кабінету Пащенко В.В.

Начальник районного відділу освіти Скалдіна Н.А.

Узгоджено:

Пащенко В.В.
Суєтова С.В.

Додаток 1

до наказу РВО

від__________№__________

ПОЛОЖЕННЯ

Районного-конкурсу огляду на краще оформлення та обладнання шкільної бібліотеки

(віртуальний режим).
1.Мета конкурсу-огляду:

-стимулювання створення, популяризації і підтримки інформаційно-бібліотечних центрів на базі бібліотек навчальних закладів;

-розвиток інформаційного освітнього простору;

-стимулювання оновлення змісту роботи шкільних бібліотек;

-просування IКТ серед учасників навчально-виховного процесу;

-використання мережі Iнтернет для освіти.

^ 2.Учасники конкурсу-огляду:

У районному конкурсі-огляді беруть участь бібліотеки усіх загальноосвітніх закладів району.

3.Організатори конкурсу-огляду:

-Ворошиловський районний відділ освіти;

-районний методичний кабінет.

^ Обов’язки організаторів конкурсу-огляду:

-визначають та забезпечують порядок проведення конкурсу;

-приймають конкурсні матеріали;

-формують склад журі, розподіляють доручення між його членами;

-організують роботу журі конкурсу;

-визначають форму нагородження переможців;

-приймають рішення про нагородження на підставі підсумків конкурсу;

-інформують про хід проведення конкурсу та його підсумки.

^ 4.Журі конкурсу-огляду:

Журі формується з представників адміністрації НВЗ району та працівників шкільних бібліотек. Його очолює голова, який має заступника, решта- члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

^ Обов’язки голови журі конкурсу-огляду:

-бере участь у формуванні складу журі;

-несе відповідальність за об’єктивність оцінювання конкурсних матеріалів.

^ Обов’язки членів журі конкурсу:

-оцінюють відповідно умов конкурсу-огляду матеріали, подані до участі;

-підраховують підсумки відкритого Iнтернет-голосування;

-визначають переможців на підставі оцінки журі та підсумків Iнтернет-голосування і надають в оргкомітет пропозиції щодо їх нагородження;

-передають результати конкурсу в оргкомітет;

-складають відповідний протокол.

^ 5.Порядок організації і проведення конкурсу-огляду:

конкурс-огляд проводиться у декілька етапів:

15.08.-22.08.2012 р.- підготовка бібліотекарями НВЗ фото-та інформаційних матеріалів, запис їх на цифрові носії (флеш-карти, СD або DVD).

23.08.2012 р. - надання матеріалів конкурсу-огляду на цифрових носіях до районного відділу освіти та розміщення їх на сайті РВО у відповідному розділі.

24.08.-27.08.2012 р.- відкрите Iнтернет-голосування на сайті РВО.

28.08.2012 р. – підрахунок балів, отриманих кожною бібліотекою при Iнтернет-голосуванні, проведення засідання журі.

^ 6.Конкурсне завдання.

До участі у конкурсі приймаються наступні цифрові матеріали:

6.1 Фотографії шкільної бібліотеки, які зображують:

-читальний зал з декількох ракурсів (не менш 3 фото);

-виставки літератури крупним планом (1 чи більше фотографій кожної виставки);

-література розміщена на стендах у безпосередньому доступі читачів крупним планом (1 чи більше фотографій кожного стенду);

-куточки профорієнтації, національно-патріотичного виховання, краєзнавства та ін.(1 чи більше фотографій кожного куточку);

-оформлення системи каталогів та картотек;

-місце для роботи з комп’ютером та Iнтернетом (за наявністю);

-пам’ятка для учасників навчально-виховного процесу, графік роботи бібліотеки крупним планом;

-книжкове сховище (архів) з деколькіх ракурсів (не менш 5 фотографій).

6.2 Стисла текстова інформація щодо новітніх форм та методів роботи, які впроваджуються даною бібліотекою (робота з ресурсами Iнтернет, електронна система обліку і т.п.), наявності у бібліотеці комп’ютера і підключення до Всесвітньої мережі, організації роботи учнів та педагогів у мережі, а також щодо заходів, здійснення у ході підготовки до початку нового року і направлених на покращення умов доступу учасників навчально-виховного процесу до інформаційних ресурсів (ремонт у приміщенні бібліотеки, встановлення комп’ютера, підключення до Iнтернету, оновлення оформлення та обладнання бібліотеки тощо).

^ 7.Критерії оцінювання шкільних бібліотек:

-вигляд та стан читального залу (наявність зручних робочих місць для читачів, їх кількість, оформлення столів, освітлення, господарчий стан приміщення, його зовнішній вигляд та ін.);

-наявність оновлених виставок літератури та їх оформлення (зручність перегляду, акуратність розміщення, актуальність розміщення, актуальність тематики, єдиний стиль оформлення вказівників та табличок з назвами, добір літератури та ін.);

-добір, актуальність розміщення на полицях, тематика літератури, яка знаходиться на стендах у безпосередньому доступі читачів, єдиний стиль оформлення вказівників та назв розділів;

-наявність та стан тематичних куточків (тематика: профорієнтація, національно-патріотичне виховання, краєзнавство та ін., зміст та оформлення розміщених матеріалів);

-система каталогів та картотек (оформлення, зручність для читачів);

-наявність та кількість місць для роботи з комп’ютером, організація доступу до них учнів та вчителів, зручність розміщення;

-наявність підключення до Iнтернету та можливість доступу читачів до інформаційних ресурсів Всесвітньої мережі;

-наявність та оформлення пам’яток для учасників навчально-виховного процесу, порад читачам, графіку роботи бібліотеки;

-оформлення та стан книжкового сховища (актуальність та зручність розміщення літератури у приміщенні, відповідність вимогам нормативної документації, оформлення вказівників, назв розділів і т.п., відсутність застарілої, зіпсованої літератури);

-наявність новітніх форм та методів роботи, які впроваджуються даною бібліотекою (робота з ресурсами Iнтернет, електронна система обліку і т.п.)

^ 8.Вивчення і нагородження переможців конкурсу.

Переможцем конкурсу є шкільна бібліотека, яка отримала найвищий сумарний рейтинг по оцінкам журі та підсумкам відкритого Iнтернет-голосування. Бали підраховуються наступним чином:

-протягом Iнтернет-голосування зареєстровані користувачі сайту залишають коментарі до конкурсних матеріалів кожного закладу освіти, у яких виставляють оцінку за 12-бальною системою;

-по закінченню термінів голосування кожен матеріал отримує оцінку, яка дорівнює середньому значенню усіх балів, виставлених йому зареєстрованими користувачами;

-журі конкурсу-огляду незалежно від результатів відкритого голосування проводить перегляд усіх матеріалів та розподіляє їх за місцями, внаслідок чого кожен матеріал отримує оцінку згідно таблиці:

I місце

13 балів

II місце

12 балів

III місце

11 балів

IV місце

10 балів

V місце

9 балів

VI місце

8 балів

VII місце

7 балів

VIII місце

6 балів

IX місце

5 балів

X місце

4 бали

XI місце

3 бали

XII місце

2 бали

XIII місце

1 бал


-підсумковий рейтинг кожного матеріалу складається з суми двох оцінок (бали, отримані за підсумками Iнтернет-голосування, та бали, виставлені за рішенням журі).

Рішення членів журі оформлюється відповідним протоколом. Переможці конкурсу-огляду нагороджуються грамотами районного відділу освіти.
Додаток 2
Склад організаційного комітету

районного конкурсу-огляду на краще оформлення та обладнання

шкільної бібліотеки:

1.Скалдіна Н.А. – начальник Ворошиловського районного відділу освіти, голова.

2.Пащенко В.В. – завідувач районного методичного кабінету, заступник голови.

3.Суєтова С.В. – методист районного відділу освіти.
Додаток 3
Склад журі

районного конкурсу-огляду на краще оформлення та обладнання

шкільної бібліотеки:

1.Пащенко В.В. – завідувач районного методичного кабінету, голова.

2.Суєтова С.В. – методист районного відділу освіти, заступник голови.

3.Шаповалова Т.М. – керівник РМО бібліотекарів.

4.Лупандіна Л.О. – заступник директора НВК №1.

5.Тюлюкіна О.Ю. – заступник директора ЗОШ №14.

6.Єленєвська О.В. – заступник директора гімназії №15.

7.Iващенко М.Д. – заступник директора ліцею №22.

8.Ярош К.А. – бібліотекар ЗОШ №9.

9.Погромська Н.I. - бібліотекар гімназії №18.