asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток

до листа ПОІППО

від 12.12.2011р. № 1532
Методичні рекомендації

щодо підготовки і проведення ІІ (районного, міського) етапу конкурсу з

креслення у 2011-2012 н. р.
1. ІІ (районний) етап конкурсу з креслення рекомендуємо провести 17 грудня 2011 року серед учнів 8-11 класів за завданнями, розробленими районними (міськими) комісіями по складанню завдань з креслення.

2. На виконання завдання конкурсу з креслення передбачено 3 години (астрономічний час).

3. Робота оцінюється в 100 балів за такими критеріями:

8 клас:

шрифт – 15 балів; нанесення розмірів – 15 балів; графіка – 15 балів; зображення – 10 балів; аксонометрія – 20 балів; творче завдання – 25 балів.

9, 10, 11 класи:

шрифт – 10 балів; нанесення розмірів – 10 балів; розрізи –15 балів; графіка – 10 балів; зображення – 15 балів; аксонометрія – 20 балів; творче завдання –20 балів.

4. Пропонуємо включити такі завдання:

8 клас

1. Написати креслярським шрифтом: прізвище, ім'я, школа, район, місто, область.

2. На підставі двох заданих зображень створити третє зображення (задача на кмітливість) та наочне зображення (технічний рисунок).

3. Нанести всі необхідні розміри.

4. Виконати технічний рисунок деталі.

5. Творче завдання.

9 клас

1. Написати креслярським шрифтом: прізвище, ім'я, школа, район, місто, область.

2. За двома заданими зображеннями виконати третє (вигляд зліва). При цьому за головний вигляд необхідно використати вигляд, який показано стрілкою (перетворення зображення), виконати необхідні-розрізи.

3. Нанести всі необхідні розміри.

4. Виконати аксонометричну проекцію деталі.

5. Творче завдання.

10 клас

1. Написати креслярським шрифтом: прізвище, ім'я, школа, район, місто, область.

2. Побудувати креслення технології деталі в 3-х виглядах з використанням
раціональних розрізів.

3. Нанести необхідні розміри.

4. Виконати аксонометричне зображення деталі з вирізом ¼ частини.

5. Творче завдання.

11 клас:

1. Написати креслярським шрифтом: прізвище, ім'я, школа, район, місто, область.

2. За двома заданими зображеннями побудувати третє.

3. Нанести всі необхідні розміри.

4. Виконати аксонометричну проекцію (прямокутну ізометрію) з вирізом однієї чверті частини.

5. Творче завдання.
5. До місця проведення конкурсу з креслення учні повинні прибути організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі:

креслярське приладдя;

– зошит в лінійку;

– формат А-4 (3 шт.).

6. Просимо до ^ 16 січня 2012 року направити у відділ методики виховання ПОІППО (Чемшит В.Г.) звіт про проведення ІІ (районного, міського) етапу конкурсу з креслення, завдання ІІ етапу та заявку на участь команди учнів району (міста) у ІІІ (обласному) етапі конкурсу з креслення.

7. До складу команди слід включити учнів-переможців 8-11 класів по одному представнику від класу (4 учні від району, міста).Ректор
В.В.Зелюк