asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Кому належить майнове право інтелектуальної власності?

Майнове право взагалі належить автору ІВ, але за певних умов майнове про може належати і роботодавцю, юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Особливості здійснення права інтелектуальної власності на зазначений об'єкт можуть бути встановлені договором.


 1. Основні умови для визначення співавторства.

Для визнання співавторства і, отже, права авторства за особами, які брали участь у створенні творчого результату, необхідні такі умови:

 1. творчий результат, створений спільною творчою працею співавторів, має бути єдиним цілим, таким, що не може існувати без складових частин як ціле. Наприклад, якщо з підручника, написаного співавторами, вилучити одну або кілька глав, підручник як цілісний твір втрачає своє значення. Проте можливе й таке поєднання двох форм творчості, коли жодна з них не втрачає свого самостійного значення, але в такому разі не буде співавторства;

 2. спільна праця співавторів має бути творчою. Якщо один розповідає сюжет, а інший записує - це не співавторство. Тому не визнаються співавторами особи, які надавали автору будь-яку технічну допомогу, - креслярі, друкарки, консультанти, особи, які здійснювали необхідні розрахунки, надавали фінансову чи іншу матеріальну допомогу автору тощо;

3) має бути угода про спільну працю. Ця угода необов'язково має бути укладена в письмовій формі, вона може бути й усною;

4) при роздільному співавторстві кожен із співавторів зберігає авторське право на свою частину, водночас він є співавтором результату в цілому;

5) співавторство має бути добровільним;

6) при нероздільному співавторстві об'єкт спільної праці може використовуватися лише за спільною угодою всіх співавторів. Проте право опублікування та іншого використання твору, право на подання заявки на об'єкт промислової власності належить усім співавторам, якщо інше не передбачено угодою між ними.


 1. За яких умов майнові права створеного об’єкта інтелектуальної власності належать роботодавцю?

Майнові права належать роботодавцю:

 • творець об'єкта інтелектуальної власності перебував у трудових відносинах з роботодавцем на підставі договору трудового найму;

 • договір найму визначає коло службових обов'язків творця, до числа яких входить обов'язок створювати об'єкти інтелектуальної власності;

 • об'єкт інтелектуальної власності створено в порядку виконання трудового договору;

 • об'єкт інтелектуальної власності слід визнавати службовим і за умов, що роботодавець надавав творцю фінансову, матеріальну та іншу допомогу або іншим чином істотно сприяв творцеві у процесі створення зазначеного об'єкта.Ця допомога має бути такою, без якої об'єкт інтелектуальної власності не міг би бути створений;

- договір має бути укладений лише в письмовій формі;

- у договорі обов'язково має бути визначений розмір винагороди за використання об'єкта інтелектуальної власності, створеного за договором найму, строки і порядок її виплати.

 1. Хто може бути заявником? Чи можуть бути заявником іноземні особи та особи без громадянства на території України?

Заявником може бути фізична і юридична особа. Заявниками за певних умов можуть бути фізичні особи - громадянин України, громадяни зарубіжних країн і особи без громадянства. 1. Хто є патентним повіреним?

Патентним повіреним є представник який реалізує свої права у справах інтелектуальної власності, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства, у разі якщо Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України на подання до державної реєстрації об'єктів промислової власності.

Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Таке доручення оформляється в письмовій формі договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до чинного законодавства.

Хоча також згідно із законодавством Патентними повіреними є і іноземні юридичні особи, якщо їх місцеперебування знаходиться за межами України.