asyan.org
добавить свой файл
1
Комплексно – цільова програма

«Громадянська освіта та виховання в школі»

Шляхи реалізації комплексно – цільової програми

«Громадянська освіта та виховання в школі»


Етап

Загальні цілі етапу

Шляхи реалізації

І. Інформаційно – аналітичний

1. Вивчення найбільш важливих проблем у навчанні та вихованні, обґрунтування їх актуальності.

2. Аналіз творчого потенціалу педколективу, здатності до проектної діяльності.

3. Розробка стратегії й тактики громадянської освіти та виховання.

1. Ознайомлення із нормативно – правовою базою громадянської освіти.

2. Вивчення досвіду роботи працюючих в даній сфері опорних шкіл.

3. Проведення діагностичних досліджень педколективу з метою вивчення творчого потенціалу та здатності до проектної діяльності.

ІІ. Науково – методичний

1. Формування системи громадянської освіти та громадянського виховання в школі.

2. Створення науково - методичної системи як основи впровадження ГО та ГВ.

1. Розробка та затвердження Концепції громадянської освіти в школі.

2. Створення системи ГО через викладання шкільних дисциплін, спецкурсів, факультативів тощо.

3. Апробація програми Руденка Л.В. «Громадянська освіта. 1-4 класи».

4. Розробка системи проектної діяльності з ГО в рамках основних навчальних дисциплін ( між предметні зв’язки).

5. Підготовка матеріалів та оформлення кабінету ГО.

6. Організація роботи творчої групи з питань ГО.

7. Методичні семінари – практикуми на тему «Проект як форма навчальної діяльності. Методика організації».

ІІІ. Організаційно – практичний

1. Упровадження в практику роботи науково – методичних розробок з ГО.

2. Забезпечення практичної розбудови системи ГО та ГВ.

3. Створення оптимальних умов для здійснення ГО та ГВ.

4. Підвищення рівня творчої активності школярів.

1. Впровадження навчальних дисциплін інваріантної частини та спецкурсів за державними та авторськими програмами з ГО.

2. Удосконалення ГВ через учнівське самоврядування та систему виховної роботи (рольові ігри, дискусії, тренінги, клуби тощо).

3. Створення учнівських проектів з питань ГО.

4. Організація та проведення ділової гри «Вибори», удосконалення роботи шкільного парламенту.

5. Проведення засідань МО, творчої групи, семінарів – практикумів, психологічних тренінгів для вчителів.

ІV. Узагальнюючий

1. Вивчення та аналіз стану ГО та ГВ у школі.

2. Оцінювання ефективності системи ГО та ГВ.

3. Визначення найбільш ефективних форм ГО та ГВ з метою створення власної системи

1. Анкетування педколективу, учнів та батьків з метою вивчення ефективності роботи з ГО та ГВ.

2. Порівняльний аналіз результатів ГО за 5 років: навчальних досягнень учнів, методичних систем викладання, системи виховної роботи.

3. Створення власної системи ГО за підсумками роботи. Удосконалення та поглиблення.

4. Можливий вихід на створення авторських програм з ГО та ГВ.


Форми реалізації

завдань громадянської освіти

в ЗОШ №4


Громадянська освіта Краєзнавство Учнівське

(3-4 кл.) (7 кл.) самоврядування
Етика (5-6 кл.) Літературне Вибори президента

країнознавство та шкільного

Основи правознавства (9,11 кл.) парламенту

(9 кл.)

Журналістики Правовиховна

Громадянська освіта (11 кл.) робота

(10 кл.)

Радіогазета Всеукраїнський

Людина і світ (11 кл.) (8-10 кл.) творчий конкурс

«Права очима дітей»

Громадянська освіта

(спецкурс, 2 кл.) Шкільний конкурс

«Герб і прапор

Народознавство школи»

(7 кл.)

Тренінгова програма

«Вчимося бути «Рівний – рівному»

громадянами»

(спецкурс, 6 кл.) Корекційна та

консультаційна Практичне право робота психолога

(спецкурс, 8 кл.)

^ Загальношкільний проект

навчально – виховної роботи


Назва проекту

відповідальн

Форма узагальнення

Термін виконання

О роде наш красний, роде наш прекрасний!

2-А

Свято
Подивись, який чудовий край, де лине рідна мова!

3-А, 3-Б

Свято
Сторона барвінкова, де я народився

4-А, 4-Б

свято
Заочна гра «Країнами Європи»

5-6 кл.

Свято-гра
Екологічні стежини нашого міста

7-А

Фотоальбом
Подорож до школи майбутнього

7-Б

Альбом
Краєзнавство

7-В

Альбом
Образ калини в українській літературі

8-А

Альбом, сценарій
Історія вулиць м. Ладижина

8-Б

Інформаційний журнал
Творіть добро, щоб кращим став цей світ

8-В

Фоторепортаж
Історія, походження топонімічних назв Вінницької області

9-А

Інформаційний журнал
Молодь за здоровий спосіб життя

9-Б

Конференція
Політичні та правові аспекти у творах Т.Шевченка

9-В

Літературна конференція
Державна влада та структура в англомовних країнах

9-Г

Інформаційний журнал
Зарубіжні письменники та Україна

10-А

Стенд-карта
Гроші та грошові системи країн ЄС

10-Б

Альбом
Політичні та правові аспекти у творах Лесі Українки «Бояриня» та О.Кобилянської «Людина», «Царівна»

10-В

Літературна конференція