asyan.org
добавить свой файл
1
Компетентності вчителя
Українська мова та література
Соціальна компетентність

Стимулювання діалогічного спілкування.

Удосконалення реалізації програм «Рівний — рівному», «Діалог».

Проведення факультативів зі світової культури.

Проведення тренінгів соціальної активності.

Проведення циклу позакласних заходів у формі ситуативних занять.

Написання творів з теми «Якби я був президентом...», «Якби я був директором школи...».

Формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до іс­торії, традицій українського народу, рідної мови та державних символів.
Полікультурна компетентність

Проведення інтегрованих уроків, уроків-екскурсій, зустрічей з цікавими людьми.

Проведення рольових ігор, «круглих столів*» з питань культури та мистецтва.

Відвідування театру з подальшим обговоренням змісту та характеристикою образів даного твору.

Застосування нетрадиційних форм організації уроків, як-от: інтелект-шоу, ерудит-коктейль, літературний салон, літературна вітальня.

Сприяння розвитку духовності учнів.
Комунікативна компетентність

Підготовка дидактичних матеріалів до уроків розвитку мовлення, репродукцій, карток, уривків з фільмів.

Розробка варіантів карток з порівняльним перекладом.

Підготовка тез для усного і писемного мовлення з метою дотримання норм українського мовного етикету.

Розробка системи нестандартних уроків, які передбачають максимальне спілкування учнів.

Залучення дітей до створення власного словника труднощів української мови.

Створення на уроці нестандартних ситуацій, близьких до життєвих.

Продовження формування вмінь та навичок учнів у позакласній роботі (робота відповідного гуртка, факультатива тощо).

Залучення дітей до випуску альманаху, газети.

Стимулювання критичного ставлення до власної роботи, висловлен­ня власної думки та адекватного сприйняття відгуків.

Удосконалення вміння слухати і чути з метою запобігання помилок у чужому і власному мовленні.
Інформаційна компетентність

Розвиток умінь учнів обирати потрібні джерела інформації.

Удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу.

Проведення інформаційних хвилинок.

Проведення інформаційних диктантів.

Вироблення вмінь складати схеми та читати їх..

Організація зустрічей з живими носіями інформації.

Залучення учнів до використання комп'ютера як потужного інструмента здобуття та обробки інформації.

Стимулювання критичного ставлення до повідомлень засобів масової інформації.

Виховання загальної інформаційної культури.
Компетентність самоосвіти і саморозвитку

Створення програми самоосвітньої діяльності учнів.

Визначення проблеми, над якою передбачається працювати.

Підбір та опрацювання літератури.

Створення учнями словника понятійно-термінологічного поля.

Складання учнями тез, виписок, опорних конспектів, виконання творчих завдань.

Проведення ігор «Компетентність», «Науково—дослідна лабораторія».

Розробка учнями вікторин, тестів, сценаріїв, написання рефератів.
Компетентність продуктивної творчої діяльності

Творчий підхід до вибору теми творів.

Раціональний підбір творчих завдань.

Реалізація нестандартних форм проведення уроків, що передбачає активізацію творчого потенціалу учнів, інтегрованих уроків, дебатів тощо.

Проведення інтенсивної позакласної роботи з предмета.

Проведення тижнів української мови та літератури, української куль­тури, української пісні тощо.