asyan.org
добавить свой файл
1

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО





Міністерство охорони здоров’я України




МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 003 – 2/о


Затверджена наказом МОЗ України

27. 12. 99 р. № 302

Найменування закладу


К А Р Т А

хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома



Для друкарні !

При виготовленні документа

використати формат А5



Прізвище, ім’я, по батькові хворого __________________________________________________
Дата народження 1__1__1__1__1__1

число, місяць, рік
Домашня адреса __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ДАТИ:

Почав(ла) лікування_______________________________________________________________
Закінчив(ла)______________________________________________________________________
Діагноз:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Код за МКХ-Х

_________________________________________________________________ 1__1__1__1__1__1

Листок тимчасової непрацездатності з___________________по___________________________


стор. 2-3 (разворот) ф.№ 003-2/о


^ I. Щоденник спостереження за хворим і виконання призначень


Призначення

Дата виконання і підпис


























































1. Огляд лікуючого лікаря























































2. Масаж























































3. ЛФК























































4. Голкотерапія























































5.























































6.























































7.























































8.























































9.























































10.























































11.























































12.























































13.























































14.























































15.























































16.























































17.























































18.























































19.























































20.























































21.

























































стор.4 ф.№ 003-2/о


^ II. Діагностичні обстеження


Призначено

(підкреслити)
Дата виконання і підпис




ЕКГ




Ендоскопічні обстеження




Ультразвукове обстеження




Рентгеноскопія




























Лабораторні дослідження





























^ III. Хірургічні операції

Назва операції___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Дата проведення “____”_______________________ _________р.
^ IV. Результати лікування (підкреслити)
Покращання, погіршення, без змін, одужання_________________________________________
Переведений в стаціонар__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
“_____” ___________________ ________р.

Підпис лікуючого лікаря_____________________


Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома

(форма № 003-2/о)
“Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома” (форма 003-2/о) ведеться в амбулаторно-поліклінічних закладах, де за штатним розписом передбачені денні стаціонари в поліклініці або вдома.

Заповнюється на кожного хворого, який поступає на лікування в денний стаціонар.

Паспортна частина карти заповнюється медичною сестрою з паспортних даних або зі слів хворого. В карті лікуючий лікар записує призначення, діагностичні дослідження, процедури, лікувально-оздоровчі заходи. Лікуючий лікар, лікарі – спеціалісти, які консультують хворого, середні медичні працівники, які виконують призначення лікарів – проставляють дату огляду (виконаних призначень) і свої підписи.

Карта видається хворому на руки на період перебування його в денному стаціонарі в поліклініці (вдома).

Після закінчення лікування лікуючий лікар забирає карту у хворого, уточняє зроблені записи, відмічає результат лікування.

Після проведеного лікування карта передається в кабінет обліку і медичної статистики закладу, при якому організований денний стаціонар в поліклініці, стаціонар вдома. Карта використовується для аналізу результатів лікування і оцінки діяльності денного стаціонару при поліклініці.
Особливості заповнення облікової медичної документації

в закладі загальної практики / сімейної медицини
* В рядку "Домашня адреса" виставляється: код сім'ї та члена сім'ї.
Термін зберігання карти визначається керівником закладу: може зберігатися в формах № 025/о, або № 112/о, або окремо – 3 роки після звітного періоду.