asyan.org
добавить свой файл
1Код форми за ДКУД

Код закладу за ЄДРПОУ


^ МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Міністерство охорони здоров’я України
Форма №

0

0

7

/

о

Затверджена наказом МОЗ України

Найменування та поштова адреса закладу


2

5

1

2

0

57

6

0

^ ЛИСТОК

обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару

_______________________________________

(назва відділення, профіль ліжок)

“______” _________________________ 20___рік

(дата заповнення)

Профіль ліжок

Номер рядка

Фактично розгорнуто ліжок, включно ліжка, згорнуті на ремонт

у тому числі ліжка, згорнуті на ремонт

Рух хворих за минулу добу

На початок поточного дня

перебувало хворих на початок минулої доби

поступило хворих (без переведених всередині лікарні)

переведено хворих

всередині лікарні

виписано хворих

Померло

перебувало хворих

Перебувало матерів при хворих дітях

кількість вільних місць

всього

з них

з інших відділень

в інші відділення

всього

у тому числі переведені в інші стаціонари

всього

у тому числі сільських жителів

чоловічих

жіночих

сільських жителів

дітей до 17 років включно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всього
у тому числі:

за профілем ліжок


Підпис медсестри ________________________________

^ СПИСОК ХВОРИХ

стор.2 ф.№ 007/оПрізвище, ім’я, по-батькові хворих, які поступили

Прізвище, ім’я, по-батькові переведених з інших відділень

Прізвище, ім’я, по-батькові виписаних

Прізвище, ім’я, по-батькові переведених

Прізвище, ім’я, по-батькові померлих

Прізвище, ім’я, по-батькові хворих,

які перебували в тимчасовій відпустці*

в інші відділення даної лікарні

в інші стаціонари

*Для психічно хворих і хворих на туберкульоз


^ Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару” форма .№007/о, заповнюється в кожному відділенні, виділеному в складі лікарні відповідно з кошторисом і наказом вищестоящого органу охорони здоров’я.

У відділеннях, які мають в своєму складі виділені наказом у лікарні ліжка вузького профілю (наприклад, онкологічні ліжка в складі хірургічного або гінекологічного відділення тощо), у листку записуються першим рядком відомості про число ліжок і рух хворих у цілому у відділенні (включно і відомості про ліжка вузьких спеціальностей); у наступні рядки зазначаються дані щодо ліжок і руху хворих за вузькими спеціальностями.

При заповненні рядків, які відносяться до ліжок вузьких спеціальностей, що виділені в складі будь-якого відділення, вказується рух хворих із захворюваннями, відповідними профілю ліжок, які виділені в даному відділенні, незалежно від того, на яких ліжках даного відділення вони лежали.

Наприклад, у складі хірургічного відділення виділені наказом в лікарні 3 ліжка для урологічних хворих; фактично в окремі дні у відділенні перебувають не 3, а 5 і більше урологічних хворих – рух цих хворих вказується за урологічними ліжками. У той же час хворі з урологічними захворюваннями можуть бути госпіталізовані і в інші відділення, в складі яких урологічні ліжка не виділені. Відомості про таких хворих вказуються за ліжками того відділення, в яких вони були госпіталізовані і не включаються сумарно в відомості щодо урологічних хворих, які лежать у відділенні, що має урологічні ліжка.


У графі 3 листка вказуються фактично розгорнуті в межах кошторису ліжка, включно і ліжка тимчасово згорнуті на ремонт, і ті, які тимчасово не працюють з інших причин, у тому числі із-за відсутності фінансування. У це число не включаються тимчасові приставні ліжка, які розгорнуті у палатах, коридорах у зв’язку з перевантаженням відділення.

Із числа ліжок, фактично розгорнутих, зазначених у графі 3 – у графі 4 виділяються в тому числі ліжка тимчасово згорнуті в зв’язку з ремонтом та іншими причинами.

У графах 5-13 зазначаються відомості щодо руху хворих за минулу добу з 9-ої години ранку попереднього до 9-ої години ранку поточного дня; (про число хворих, які поступили у відділення; число переведених із відділення у відділення, виписаних і померлих); у графах 14 і 15 – щодо кількості хворих, які були у відділенні на 9-ту годину ранку поточного дня.

Кількість хворих, яке зазначено в графі 14 попереднього дня повинно бути переписано в графу 5 поточного дня. Необхідно щоденно вести контроль за балансом числа хворих за відповідними графами, тобто, щоб кількість хворих, які зазначені на початок поточного дня (графа 14) повинні дорівнювати кількості хворих, які перебували на початок попереднього дня (графа 5), плюс які поступили (графа 6), плюс переведені із інших відділень (графа 9), за мінусом кількості хворих, переведених в інші відділення (графа 10), виписані (графа 11) і померлі (графа 13), тобто, графа 14= підсумку граф 5+6+9 – графа 10-11-13.
^ Начальник Центру медичної статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков
Затверджено

наказом МОЗ України

від 27.12.2005 760________


Інструкція

щодо заповнення медичної облікової документації – форми №007/о

^ Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару”

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №007/о “Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару” (далі – форма №007/о), на підставі якої ведеться щоденний облік руху хворих і використання ліжкового фонду в стаціонарі. Поряд з цим, вона забезпечує можливість регулювати прийом хворих у стаціонарі, так як у формі вказується кількість вільних місць.

1. Форму №007/о заповнює відповідальна особа (старша медична сестра) закладу охорони здоров’я: лікарень усіх профілів, стаціонарів, диспансерів та НДІ, клінік медичних університетів, госпіталів ІВВВ тощо.

2. У верхньому лівому куті форми №007/о вказуються найменування міністерства, у сфері управління якого перебуває заклад; найменування та повна поштова адреса закладу.

3. Після заголовка форми №007/о обов’язково має бути вказана дата її заповнення.

4. У графі 1 вказується профіль ліжок відділення, в яке хворих було госпіталізовано.

5. У відділеннях, які мають в своєму складі виділені наказом в лікарні ліжка вузького профілю (наприклад, онкологічні ліжка в складі хірургічного або гінекологічного відділення тощо), у листку записується першим рядком відомість про число ліжок і рух хворих у цілому у відділенні, включно і відомості про ліжка з вузьких спеціальностей; у наступних рядках вписуються дані про ліжка і рух хворих з вузьких спеціальностей.

6. При заповненні рядків, що відносяться до ліжок вузьких спеціальностей, що виділені в складі якого-небудь відділення, вказується рух хворих з захворюваннями, відповідними профілю ліжок, які виділені в даному відділенні, незалежно від того, на яких ліжках даного відділення перебували хворі.

Наприклад, у складі хірургічного відділення виділені наказом в лікарні 3 ліжка для урологічних хворих; фактично в окремі дні у відділенні знаходилось не 3, а 5 і більше урологічних хворих. Рух цих хворих показується на урологічних ліжках. У той же час хворі з урологічними захворюваннями можуть бути госпіталізовані і в інші відділення, в складі яких урологічні ліжка не виділені. Відомості про таких хворих вказуються за профілем ліжок того відділення, в яке їх було госпіталізовано і не включаються сумарно у відомості про урологічних хворих, які лежать у відділенні, що має урологічні ліжка.

7. У графі 2 зазначається номер рядка ліжок за профілем згідно з установленим переліком ліжок.

8. У графі 3 вказуються фактично розгорнуті в межах кошторису ліжка та ліжка, що тимчасово згорнуті на ремонт, і ті, що тимчасово не працюють з інших причин, у тому числі із-за відсутності фінансування. У графу 3 не включаються тимчасові приставні ліжка, які розгорнуті в палатах, коридорах і в зв’язку з перевантаженням відділення.

9. У графі 4 виділяються у тому числі ліжка, тимчасово згорнуті у зв’язку з ремонтом, карантином та з інших причин (із графи 3).

10. У графі 5 зазначається кількість хворих, які перебували у відділенні на початок минулої доби.

11. У графі 6 вказується кількість хворих, які поступили – всього (без переведених всередині лікарні).

12. У графі 7 необхідно зазначити кількість госпіталізованих сільських жителів (із графи 6).

13. У графі 8 із загальної кількості хворих, які поступили (графа 6) зазначається кількість дітей віком 0-17 років включно

14. У графі 9 зазначається кількість хворих, які переведені всередині лікарні з інших відділень даного стаціонару.

15. У графі 10 вказуються відомості про кількість хворих, які переведені всередині лікарні в інші відділення стаціонару.

16. У графі 11 зазначаються відомості про кількість хворих, які виписані із відділення стаціонару - всього.

17. У графі 12 - кількість переведених хворих в інші стаціонари, із кількості виписаних (із графи 11).

18. У графі 13 зазначається кількість померлих хворих – всього.

19. У графі 14 вказується кількість хворих, які перебували у стаціонарі на початок поточного дня – всього.

20. Кількість хворих, яке зазначене в графі 14 попереднього дня, повинно відповідати графі 5 поточного дня. Необхідно щоденно вести контроль за балансом кількості хворих за відповідними графами, тобто, кількість хворих, яке зазначено на початок поточного дня (графа 14) має відповідати кількості хворих, які перебували на початок минулої доби - (графа 5), плюс, які поступили (без переведених всередині лікарні) – (графа 6), плюс переведені хворі із інших відділень (графа 9), за мінусом кількості хворих, які переведені в інші відділення (графа 10), за мінусом виписаних хворих (графа 11) та померлих (графа 13). Тобто, графа 14 має дорівнювати підсумку даних граф 5+6+9 за мінусом даних граф 10, 11, 13.
21. У графі 15 вказується кількість сільських жителів, які перебували у стаціонарі на початок поточного дня.

22. У графі 16 зазначається кількість матерів при хворих дітях на початок поточного дня.

23. У графі 17 вказується інформація про кількість вільних місць на початок поточного дня для чоловіків.

24. У графі 18 – кількість вільних місць на початок поточного дня для жінок.

25. У формі №007/о відомості про хворих, які перебувають у тимчасовій відпустці зазначаються окремим рядком. При цьому, хворі, які перебувають у відпустці за минулу добу вказуються у графі 11, ті, що перебувають у відпустці на початок і на кінець доби - вказуються в графах 5, 14 і 15, а ті, що повернулися – у графі 6.

26. Для одержання підсумкових даних у лікарні в цілому - заповнені листки відділень передаються кожний день статистику, який відповідає за облік в стаціонарі, і перевірені дані форми №007/о вносяться у зведену форму №007/о обліку руху хворих і ліжкового фонду, що ведеться в лікарні в цілому.

27. Відомості про кількість хворих, які перебувають у відпустці і зазначені в графах 14 і 15 додатковим рядком, повинні відповідати списку цих хворих на зворотному боці форми №007/о.

28. При підрахунку загальної кількості хворих у графі 14 для складання заявки на харчування необхідно виключити хворих, які перебувають у відпустці, зазначених в графі 14 додатковим рядком.

29. У кінці місяця на підставі даних щоденних листків з кожного із профілів ліжок і в лікарні в цілому складаються підсумкові дані, які є підставою для заповнення щомісячної облікової форми №016/о “Зведеної відомості обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні або профілю ліжок”.

30. “Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару” має бути заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила форму №007/о, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за інформацію, що надана в “Листку обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару” є особа, яка її заповнила.

Примітка. У графі 8 “Поступило дітей” у знаменнику необхідно зазначити “у тому числі кількість сільських дітей віком 0-17 років”.

Термін зберігання форми №007/о - 1 рік після звітного періоду.


Начальник Центру медичної статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков