asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13



FAMILIA UNA SUMUS





львівська лінгвістична гімназія

Україна, 79005, м. Львів

вул. Кирила і Мефодія, 17а
Телефон гімназії: (032) 260-04-16

Тел./факс: 260-04-18 260-04-15

e-mail: lingua_gymn@ukr.net
КОДЕКС ЧЕСТІ ГІМНАЗИСТА
Львівська лінгвістична гімназія - навчальний заклад нового типу, створений шляхом реорганізації середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 4 м. Львова, яка добре відома в місті і за його межами своїми випускниками - людьми, що відзначаються високими моральними якостями та найвищим рівнем професійності.
За час існування школа створила добрі традиції, свій імідж. Звання учня цієї школи зобов'язує до певного стилю життя, дотримання християнських засад та відповідних поведінкових норм, високого рівня освіти та культури.
^ Тому вважаємо, що гімназист Львівської лінгвістичної гімназії - це той, хто дотримується наступних принципів:


  • має високі моральні якості; ніколи не принизить честі та гідності іншої людини (особливо молодшої чи слабшої від себе) та не дозволить це зробити іншому;

  • постійно докладає зусилля для саморозвитку, удосконалення себе, як особистості із глибоким християнським світоглядом; в цьому вбачає запоруку свого життєвого успіху;

  • здобуття високого рівня знань вважає одним із головних своїх обов'язків; розвиває в собі творчу ініціативу, активний у науково-пізнавальній та практичній діяльності;

  • доброзичливий і товариський, допоможе другові, однокласникові порадою чи конкретною справою;

  • дбає про збереження шкільного та власного майна, не дозволить іншим нищити його;

  • співпрацює з органами учнівського самоврядування у справі вдосконалення форм навчання та організації цікавого та змістовного дозвілля;

  • дбає як про власну безпеку життя та здоров'я, так і своїх близьких та товаришів; не допускає шкідливих звичок.

  • трактує здоров'я кожного, як національну цінність.


Міністерство освіти і науки України
львівська лінгвістична гімназія
________________________________________________________________

(прізвище)


________________________________________________________________

(ім'я)


________________________________________________________________

(по батькові)


________________________________________________________________

(дата народження)


Реєстраційний номер ___________________

м.п.

Рік вступу до гімназії ___________________

Директор гімназії ___________ __________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)



Дитина повинна бути не тільки школярем, а передусім, людиною з багатогранними інтересами, запитами, прагненнями

Кращі людські здобуття

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ Участь у житті гімназії

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ Заняття в гуртках та студіях

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
^ Найкращі досягнення

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Класний керівник_________________________

1 - ___клас 20___ - 20___ навчальний рік

Поведінка _________ за І семестр, поведінка _________ за II семестр




з/п

Навчальні предмети

^ Рівень навчальних досягнень

І семестр

II семестр

Річна

1.

^ Українська мова










2.

Українська література










3.

Зарубіжна література










4.

Англійська мова










5.

Німецька мова










6.

Третя мова _______










7.

Математика










8.

Алгебра










9.

Геометрія










10.

Інформатика










11.

Історія України










12.

Всесвітня історія










13.

Правознавство










14.

Природознавство










15.

Біологія










16.

Географія










17.

Фізика










18.

Астрономія










19.

Хімія










20.

Музика










21.

Образотворче мистецтво










22.

Трудове навчання










23.

Основи здоров’я










24.

Фізична культура










25.

Етика










26.

Християнська етика










27.

Захист Вітчизни










28.













































следующая страница >>