asyan.org
добавить свой файл
1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

ст. 21 Закону України “Про державну статистику”
^ Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення


^ ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

У 20___ РОЦІ

(станом на 1 вересня)


Подають:

Термін подання

№ 77-РВК


відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів
- органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше

30 вересня(один раз на рік)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

06.08.2010 р. № 317

Респондент:
Найменування ___________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

_________________________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)
^ Розділ 1. Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного вікуКількість дітей, осіб

у тому числі в

Із графи 1 -

з них


сільській

дітей з
дітей
ряд-

місцевості

вадами
у
ка
з них
з них

розумово-

дів-

сіль-

Назва показника
усього

дів-

усього

дів-

го або фі-

чат

ській


чат
чат

зичного
місце-розвитку -
востіусьогоА

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей, яким виповнилося 5 років

01


з них навчаються в загальноосвітніх навчальних

закладах

02


Кількість дітей від 6 до 18 років – усього

(рядки 04 + 08 + 09)

03


з них:

навчаються в навчальних закладах для здобуття

повної загальної середньої освіти – усього

04


у тому числі:

у загальноосвітніх навчальних закладах усіх

ступенів

05


у професійно-технічних навчальних закладах

06


на основних відділеннях вищих навчальних

закладів усіх рівнів акредитації

07


не навчаються для здобуття повної загальної

середньої освіти

08


відомості відсутні

09^ Розділ 2. Причини невідвідування навчального закладуКількість дітей,

осіб

у тому числі

Із графи 1 -

з них


ряд-

ка

сільська

дітей з
дітей
місцевість

вадами
у
розумово-

дів-

сіль-

Назва показника
усього

з них

усього

з них

го або фі-

чат

ській


дів-
дів-

зичного
місце-


чат
чат

розвитку -
востіусьогоА

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей від 6 до 18 років,

які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти

(рядки 02 + 05 + 06)

01


з них:

не навчаються – усього (рядки 03 + 04)

02


у тому числі:

за станом здоров’я

03


з інших причин

04


навчаються професії без здобуття повної

загальної середньої освіти

05


навчаються у спеціальних закладах для

дітей, які мають вади у розумовому розвитку

06^ Розділ 3. Віковий склад дітей, які не навчаються для здобуття

повної загальної середньої освіти

(без дітей з вадами розумового або фізичного розвитку)


Число повних років станом на 01.09.20___ року:

Назва показника

рядка

разом

6 років

7-9 років

10-14 років

15 років

від 16 до 18 років

А

Б

1

3

4

5

6

7

Не навчається – усього (рядки 02 – 06)

01з них:


ніколи не навчалися

02закінчили початкову школу

03
х

закінчили основну школу

04
х

х


навчалися, але не закінчили початкову


школу

05навчалися, але не закінчили основну


школу

06Із рядка 01:


дівчат

07дітей у сільській місцевості

08
______________________________________________ __________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації


______________________________________________ ___________________________________________

(ПІБ)

телефон: _____________________ факс: ______________________електронна пошта: _______________________________