asyan.org
добавить свой файл
1
«Затверджено»

наказом №_____ від 201 р.
Інструкція №

з безпеки життєдіяльності під час організації та проведення

початкової вправи курсу стрільб з автомата Калашникова
Загальне положення.

Викладач предмета «Захист Вітчизни» - керівник стрільб відповідає за точне додержання стріляючими правил безпеки, встановленого порядку, а також умов виконання вправи.

Перед початком стрільб.

Викладачу довести до всього особового складу підрозділу сигнали припинення вогню; перевірити відповідність мішеного обладнання умовам початкової вправи і наявність зв’язку зі старшим керівником стрільб; перевірити готовність навчальних місць з розбірки - збірки автомата, підготовки його до стрільби; організувати нагляд за проведенням стрільби; доповісти старшому керівникові про готовність до стрільби, кількість стріляючих.

^ Під час стрільб.

Викладач керує стрільбою на дільниці; веде облік патронів, що дали осічку; при порушенні заходів безпеки негайно припиняє стрільбу і доповідає старшому керівникові стрільб.

При виконанні вправ дотримуватися такого порядку: командир взводу наказує командиру стріляючого відділення поставити бойове завдання підлеглим і одержати на пункті бойового розподілення боєприпаси на чергову зміну стріляючих. Боєприпаси видаються поштучно за відомістю або в споряджених магазинах. Якщо необхідно, боєприпаси можуть видаватися роздавачем на вихідному положенні. Учні, одержавши боєприпаси, оглядають їх, споряджають патронами магазини і під керівництвом командира відділення (старшого зміни) крокують на вихідне положення, яке знаходиться не ближче 10 м. від рубежу відкриття вогню.

Після прибуття зміни на вихідне положення керівник стрільб уточнює кожному учаснику стрільби порядок виконання вправи (вогневу позицію, місце і положення для стрільби, сектор стрільби, чергу тощо). Переконавшись у готовності зміни і дільниці до стрільби керівник доповідає про готовність до стрільби старшому керівникові стрільб. За командою керівника стрільб «На вогневий рубіж, вперед!» зміна виходить на вогневий рубіж. Після сигналу «До бою!» за командою керівника стрільб на дільниці учні готуються до стрільби, заряджають зброю і доповідають: «Такий-то до бою готовий!». За сигналом «Вогонь!» учні самостійно виявляють і уражають цілі, ведуть спостереження у вказаному секторі обстрілу, діють відповідно до отриманого завдання.

Закінчивши виконання вправи, учні розряджають зброю, керівник стрільб на дільниці проглядає її, повертає зміну на вихідне положення і заслуховує доповідь кожного учня про його дії під час виконання вправ курсу стрільб, затримках та поломках зброї при стрільбі за формою: «Товаришу ст. лейтенант, учень такий-то виконав початкову вправу з автомата. Під час стрільби спостерігав: «грудна фігура» уражена, «атакуючий стрілець» уражений, патрони використані повністю (не повністю, залишилося стільки-то патронів), затримок під час стрільби не було (були такі-то затримки). Заслухавши доповіді учнів і зробивши короткий розбір виконання вправ, керівник стрільб наказує здати на пункт бойового розподілення гільзи або невикористані боєприпаси. Після цього доповідає старшому керівникові стрільб про закінчення стрільби зміною

По закінченню стрільб.

Викладач доповідає старшому керівникові про закінчення стрільби всього підрозділу; організовує прибирання стрільбища; доповідає старшому керівникові про результати стрільби; проводить розбір стрільби, оголошує оцінку кожному учню.

Контроль за дотриманням даних правил безпеки життєдіяльності учнів під час проведення стрільб покладено на викладача предмета «Захист Вітчизни».
Інструкцію розробив:
«Погоджено»

в.о. спеціаліста з ОП