asyan.org
добавить свой файл
1
Звіт

про результати періодичного відстеження результативності регуляторного акта


1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Згурівської районної державної адміністрації

від 02.12.2009 № 519 «Про організацію роботи, пов’язаної із частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

^ 2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економіки Згурівської районної державної адміністрації

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття розпорядження є здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки малого та середнього підприємництва за рахунок використання коштів, передбачених в районному бюджеті, сприяння збільшенню залучених кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів

^ 4. Строк виконання заходів

З 01.01.2013 по 01.03.2013 року

5. Тип відстеження (базове, повторне, періодичне)

Періодичне

^ 6. Методи одержання результатів відстеження

Проведення аналізу ефективності використання коштів районного бюджету, кількості залучених суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в реалізації інвестиційних проектах в районі та їх результатів

^ 7. Дані та припущення , на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

При відстеженні результативності регуляторного акту були використані наступні показники:

  • сума коштів затверджених відповідних видатків з районного бюджету для відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб»єктам малого та середнього підприємництва;

  • кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва;

  • рівень поінформованості суб’єктів малого та середнього підприємництва з основних положень акта

^ 8.Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

В зв’язку з тим, що у 2012 році кошти з районного бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів не виділялись та звернень суб’єктів малого та середнього підприємництва району до райдержадміністрації не надходило , кількісні та якісні значення показників результативності (терміни, протягом яких інвестиційні проекти будуть окупатися, розміри отриманого прибутку, кількість створених додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції) не визначені

^ 9. Оцінка результатів реалізації регулювання регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Впровадження механізму фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва в Згурівському районі забезпечить вирішення соціальних та економічних проблем, шляхом створення нових робочих місць, розвитку виробничих потужностей, впровадження нових видів продукції та послуг, підвищення їх якості, модернізації та оновлення основних фондів. З моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту зазначеного розпорядження, звернення суб’єктів малого та середнього підприємництва району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитам не надходили. Таким чином, на протязі 2012 року кошти з районного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, не виділялися


Голова адміністрації (підпис) В.М. Явон