asyan.org
добавить свой файл
1
Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту "Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів"

від 22.07.2011р.


Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Розпорядження голови Великобурлуцької районної державної адміністрації
"Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів" від 27.08.2007 р. № 294

Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економіки Великобурлуцької райдержадміністрації

Цілі прийняття акта

Здешевлення кредитних ресурсів шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва за рахунок коштів районного бюджету, сприяння збільшенню залучених кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів.

Строк виконання заходів з відстеження

липень 2011 року

Тип відстеження

Періодичне

Методи одержання результатів відстеження

Проведення аналізу ефективності використання коштів районного бюджету, кількості залучених суб'єктів малого та середнього підприємництва до участі в інвестиційних проектах району та їх результатів. Проведення аналізу задоволення суб’єктів господарювання якістю отриманих послуг щодо державної підтримки розвитку підприємництва, а також кількості реалізованих проектів, відмов щодо участі їх у конкурсі, призупинення дій щодо участі інвестиційного проекту у конкурсі або призупиненні їх реалізації.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Фактичні дані щодо звернень суб’єктів господарювання Великобурлуцького району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Кількісні та якісні значення показників результативності

В зв’язку з тим, що звернень суб’єктів малого та середнього підприємництва району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами залученими для реалізації інвестиційних проектів до райдержадміністрації не надходило і конкурс не проводився. Кількісні та якісні значення показників результативності (терміни, протягом яких інвестиційні проекти будуть окупатися, розміри отриманого прибутку, кількість створених додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції та ін.) не визначені.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З моменту набуття чинності зазначеного розпорядження звернень суб’єктів господарювання району для отримання часткового відшкодування з районного бюджету до адміністрації не надходили і в зв’язку з цим конкурс не проводився. Таким чином, провести оцінку результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей не має можливості.

Начальник управління економіки О. АНДРУЩЕНКО

районної державної адміністрації