asyan.org
добавить свой файл
1


36

62

Корнієнко Людмила Іванівна

Учитель початкових класів

d:\картинки\эмблемы\1191269251_c4133.jpg

d:\картинки\эмблемы\173.jpg • Вчимося спонукати себе до самоосвітньої діяльності

  Проаналізуйте, чи завжди ви це робите:

  1.Аналізуєте свої слабкі та сильні сторони.

  2.Визначаєте свої потреби, інтереси, мету, мотиви.

  3.Знаєте, як долати свої недоліки, бо ознайомилися з інформацією, як це робили видатні люди.

  4.Відчуваєте в собі силу здійснити процес самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.

  5.Знаєте, як здобувати інформацію з різноманітних джерел інформації, володієте певними навичками.

  6.Самостійно організуєте свою діяльність.

  7.Опрацьовуєте матеріал осмислено, знаходите можливості його застосування у своєму житті.
  d:\картинки\образование\11.wmf

 • Пам'ятка з самоосвіти

  1.Постав перед собою завдання самостійно поліпшувати свої досягнення в навчанні, виявляй при цьому наполегливість.

  2.Подумай, які риси характеру потрібні тобі в самостійному житті, які з них ти можеш сформувати в себе під час навчання.

  3.Проаналізуй, як ти виконуєш навчальні завдання. Дай собі відповідь на запитання:

  •Для чого ти вчишся?

  •Чи вмієш ти самостійно виконувати навчальні завдання?

  •Як ти перевіряєш себе: під час виконання домашнього завдання; коли вже все виконаєш; плануєш, який вийде результат?

  •Як довго ти можеш бути уважним і працездатним?

  •У який час протягом дня ти працюєш краще?

  •Чи вмієш ти зосередитися на навчальному завданні, коли тобі щось заважає?

  •Чи користуєшся ти пам'ятками під час виконання домашнього завдання?

  •Які недоліки у твоїй навчальній діяльності можуть тобі заважати самостійно працювати, здобувати знання?

  •Відповідаючи на подані вище запитання, спробуй поставити перед собою завдання поліпшити самостійне здобуття знань.
  d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed14615.jpgd:\картинки\образование\13.wmf

Корисні звички для успішного навчання та самонавчання

Щоб бути успішним у навчанні та самонавчанні, підготуйте себе до цього, формуючи такі звички:

•Відповідайте за себе. Відповідальність — це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси.

Сконцентруйтеся на своїх цінностях і принципах. Не дозволяйте друзям і знайомим вказувати, що для вас важливо.

Поставте першочергові речі першими. Не дозволяйте іншим відвертати вашу увагу від поставленої мети. Визначте час і місце своєї найбільшої продуктивності. Розташуйте пріоритети відповідно до ступеня складності матеріалу.

Показуйте
себе з кращого боку.Спочатку зрозумійте інших, а потім намагайтеся, щоб зро
зуміли вас.


Шукайте найкраще розв'язання проблеми.


Будьте вимогливими до себе.
d:\картинки\образование\34.wmf

d:\картинки\образование\51.wmf

d:\картинки\образование\54.wmf

Як користуватися енциклопедіями та енциклопедичними словниками

Дані видання створені для задоволення потреби в загальнодоступних довідково-енциклопедичних виданнях з усіх предметів шкільної програми.

Принцип розташування статей у словнику — алфавітний.

У словниках є посилання на різні статті, в яких учень може знайти додаткову інформацію.

Як користуватися довідниками? Як приклад розгляньмо порядок роботи з «Кратким справочником школьника 5—11-х классов»:


 • Довідковий посібник містить матеріали з усіх предметів, які вивчають у 5—11-х класах.

  - Всі предмети відображено у розділі «Зміст» і розбито на сторінки.

  - Кожний предмет розбито на сторінки. • Наприклад, потрібно знайти матеріал з географії на тему «Сучасна політична мапа світу». Відкриваємо «Зміст», знаходимо розділ «Географія», в якому шукаємо розділ «Економічна та соціальна географія». Відкриваємо сторінку 423. Цей розділ поділено на два підрозділи, серед яких є «Економічна та соціальна географія світу», знаходимо там свій матеріал.

  d:\картинки\образование\61.wmf

Як вести спостереження

1.З'ясуй для себе мету спостереження.

2. Підготуй усе необхідне для цієї роботи.

3.Під час роботи роби записи, малюй тощо.

4.Проаналізуй результати спостереження та зроби висновки.

d:\картинки\образование\85.wmf

Як виконувати письмові завдання

1.Уважно прочитай завдання.

2.Повтори за допомогою підручника, вивчи визначення, правила, пов'язані з виконанням даної роботи.

3.Після виконання письмового завдання уважно перевір написане.

4.Помилки виправляй акуратно, відповідно до рекомендацій учителя.

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\sf20049.jpg

Як працювати над твором

1.Зміст твору має відповідати темі (про що писатимете) та основній думці (що ви стверджуватимете).

2.Не пишіть зайвого (що не стосується теми висловлювання).

3.Стежте за порядком викладу думок.

4.Використовуйте відомі вам мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті.

5.Дбайте про мовленнєве оформлення.

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\pe19956.jpg

Як працювати над переказом

1.Прочитайте уважно текст.

2.Визначте його тему та основну думку.

3.Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.

4.З'ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку
розділових знаків.

5.Складіть план.

6.Перекажіть текст, дотримуючись плану.

7.Пам'ятайте про вимоги до мовлення.

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed14615.jpg

Як працювати над збагаченням словникового запасу

1. Читайте багато художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які ви хотіли б вживати у своєму мовленні.

2.Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.

3.Не залишайте поза увагою незрозумілі слова— звертайтеся частіше до словників.

4.Заведіть зошит обліку прочитаних книг.

5.Ваше мовлення збагатять записи прислів'їв, приказок, крилатих слів та виразів.

Як скласти простий план

1.Уважно прочитай текст.

2.Поділи текст на об'єднані спільним змістом логічні ланки.

3.Добери заголовок до кожного уривка.

Як скласти складний план

1.Уважно прочитай матеріал.

2.Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану).

3.Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану).

4.Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст тексту.

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\pe21302.jpg

Як читати книгу?d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\sy16985.jpg

1.Визнач мету читання.

2.Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

3.Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.

4.Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.


 
^ Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

• поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;

• швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;d:\картинки\векторные рисунки\бонус\002\pe16379.jpg

• панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;

• вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;

• читання-перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;

• сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

^ ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ РІЗНІ ТЕКСТИ

Читання оповіданняd:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\bs20014.jpg

1.Прочитай.

2.Про що (про кого) в ньому йде мова?

3.Що (чи хто) сподобалося?

4.Прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор?

5.Відшукай відповіді на запитання.

6.Вибери образні слова, описи.

7.Склади план.

8.Перекажи.

9.Підготуй продовження.

Читання казки

1.Прочитай.

2.Відшукай незрозумілі слова.

3.Підбери відповідні запитання.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\002\pe19149.jpg

4.Склади план.

5.Перекажи.

6. Що в казці правдиве, а що вигадане?

Правила читача

1.Намагайся читати вголос, не поспішай, вдумуйся в зміст прочитаного.

2.Зверни увагу на те, як поводяться герої книжок, вчися у них доброго.

3.Коли закриватимеш книжку, подумай, чого вона тебе навчила.

4.Умій берегти книжку.

Як працювати з текстом

1.Встановіть за ілюстраціями і назвою тему тексту.

2.Ознайомтеся зі змістом. Не поспішайте під час читання.

3.Уточніть значення незнайомих слів.

4.Відтворіть зміст прочитаного за запитаннями.

5.Складіть свої запитання.

6.Попрацюйте над інтонацією:

змінюйте ваш голос на розділових знаках;

читайте м'яко й голосно;

вкладайте в читання частину душі.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed14849.jpg

7.Поміркуйте над прочитаним:

8.Чим зацікавив твір?

9.Чи сподобався він вам?

Чим?

Чого навчив?

10.Перекажіть твір своїм батькам.

11.Намалюйте до нього малюнок.

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed18265.jpg

Послідовність роботи над списуваним текстом

1.Прочитай речення (його частину).

2.Вдумайся у його зміст.

3.Повтори речення (його частину) подумки.

4.Придивися до правопису слів, написання розділових знаків.

5.Швидко й безпомилково запиши речення (його частину).

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\bs20014.jpg

Пам'ятка для виконання письмових робіт

1.Приготуй усе необхідне для роботи.

2.Прочитай завдання, подумай, які правила потрібно використовувати у вправі.

3.Переглянь подібні вправи, які виконували в класі.

4.Не поспішаючи, починай виконувати роботу.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed14615.jpg

5.Окремі складні частини завдання не пиши в зошит, користуйся чернеткою.

6.Виконавши завдання, зроби перевірку.

Пам'ятка для виконання усних завдань

1.Згадай, про що розповідав учитель на уроці.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\bs17385.jpg

2.Читай текст цілком; одночасно, де потрібно, користуйся малюнками, схемами.

3.Читай уважно і намагайся запам'ятати головне.

4.Закрий книжку і подумки уяви прочитане.

5.Читай вдруге, звертаючи увагу на ті місця, які не запам'ятав.

6.Коли текст запам'ятовуєш погано, запиши план прочитаного.

Як написати твір

1.Прочитай тему твору, вдумайся в неї.

2.Визнач тип тексту, який ти складатимеш (опис, роздум, розповідь)

3.Подумай, про що обов'язково потрібно сказати в творі, щоб розкрити тему.

4.Добери слова, вирази, які зроблять твій твір виразним.

5.Згадай, із яких частин складається текст (вступ, основна частина, закінчення).

6.Склади план.

7. Продумай, про що розповідатимеш у кожній частині (з чого можна почати твір, про що написати в основній частині, як закінчити твір), де використати дібрані слова і вирази.

8.Усно склади повний текст твору, користуючись планом.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\001\ed18265.jpg

9.Запиши його (дотримуючись абзаців).

10. Перевір написане.

Як вивчити вірш

d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\pe21324.jpg

1.Починай готувати уроки з вивчення вірша.

2.Тихо прочитай вірш. Пам'ятай: читаєш вірш для того, щоб вивчити. З'ясуй усі незрозумілі слова і звороти.

3.Голосно прочитай вірш. Намагайся відчути його ритм.

4.Прочитай вірш втретє — голосно й виразно.

5.За дві хвилини повтори вірш уголос напам'ять 2—3 рази, за необхідності зазираючи в текст. Спробуй уявити події, описані у вірші, або його настрій.

6.Через три години двічі-тричі повтори вірш, не зазираючи в текст.

7.Перед сном ще раз повтори вірш.

8.Наступного ранку спочатку прочитай вірш, а потім розкажи напам'ять.

Як розв'язати задачу

1.Уважно прочитай задачу; подумай, про що у ній ідеться; з'ясуй незрозумілі слова і вирази; виділи в задачі умову і запитання.

2.Подумай, що означає кожне число, який зв'язок між числами.

3.Ця задача проста чи складена? Якщо складена, то спробуй намітити план розв'язання.

4.Якщо план не вдалося відразу скласти, випиши числові дані задачі або зроби стислий запис; пригадай, яку подібну задачу розв'язували раніше; розв'яжи частину задачі; чи не можна тепер знайти відповідь на основне запитання?

5.Розв'яжи задачу.

6.Перевір розв'язок.d:\картинки\векторные рисунки\бонус\003\pe21325.jpg

7. Запиши відповідь.