asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

Список літератури та нормативних актів, використаних при написанні роботи.
^ Нормативні акти України.
1. Закон Верховна Рада 22/12/95 496/95-ВР

Про внесення доповнень до Закону України "Про заставу"

2. Закон Верховна Рада 16/12/93 3709-12

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства"

3. Закон Верховна Рада 14/12/94 287/94-ВР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

4. Закон Верховна Рада 14/03/95 90/95-ВР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

5. Закон Верховна Рада 25/02/94 4035-12

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу"

6. Закон Верховна Рада 28/01/94 3891-12

Про внесення зміни до статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

7. Закон Верховна Рада 02/10/92 2654-12

Про заставу

8. Закон Верховна Рада 02/09/93 3425-12

Про нотаріат

9. Закон Верховна Рада 28/12/94 334/94-ВР

Про оподаткування прибутку підприємств

10. Закону України «Про виконавче провадження»

11. Постанова Верховна Рада 02/10/92 2655-12

Про введення в дію Закону України "Про заставу"

12. Постанова Верховна Рада 27/06/95 247/95-ВР

Про затвердження Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

13. Постанова Кабінет Міністрів 12/01/93 14-93-п

Про Книгу запису застав

14. Постанова Кабінет Міністрів 19/02/96 227-96-п

Про Порядок реалізації положень статті 5 угод між Україною та Російською Федерацією, між Україною та Республікою Білорусь про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності

15. Постанова Кабінет Міністрів 09/01/96 25-96-п

Про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві

16. Декрет Кабінет Міністрів 26/12/92 14-92

Про податок на добавлену вартість

17. Наказ Міністерство юстиції 07/07/94 z0152-94

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

18. Інструкція ГДПІ 31/03/93 z0018-93

Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість

19. Роз'яснення Вищий Арбітражний Суд 06/10/94 v_706800-94

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів

20. Лист Вищий Арбітражний Суд 16/10/95 v_732800-95

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів

21. Кодекс Верховна Рада України

Цивільний кодекс України

Монографії та статті.


 1. Азимов Ч. Н. Залоговое право. - Х., 1993.

 2. Азімов Ч. Н. Забезпечення виконання зобов’язань. - Х., 1995.

 3. Белов А. П. Способы обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговых сделках. - М., 1992.

 4. Брагинский М. Залог и закон о залоге // Хозяйство и право. - 1993. - № 6.

 5. Бублик В. Залоговое право: практика применения. // Хозяйство и право. - 1994. - №№ 3, 4.

 6. Будилов В. М. Залоговое право России и ФРГ. - С.Пб., 1993.

 7. Бушев А. Залог квартиры: правовые проблемы. // Хозяйство и право. - 1995. - № 2.

 8. Витрянский В. Обеспечение обязательств. // Хозяйство и право. - 1995. - № 10.

 9. Вишневский А. А. Залоговое право. - М., 1995.

 10. Гонгало Б. М., Крошенинников П. В. Комментарый к закону “О залоге”. - Екатеринбург, 1992.

 11. Грось Л. Залог: вопросы гражданского права и гражданского процесса. // Хозяйство и право. - 1996. - № 2.

 12. Звоницкий А. С. О залоге по русскому праву. - К., 1912.

 13. Зуб И. В. Правовые аспекты доверия. // Бизнес. - 1994. - № 48.

 14. Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975.

 15. Кассо Л. Понятие о залоге в современном праве. - Юрьев, 1898.

 16. Кикабидзе Н. Залоговое законодательство и интересы банков. // Хозяйство и право. - 1995. - № 1.

 17. Колюшин Е. И. Практический комментарий закона Российской Федерации “О залоге”. - М., 1992.

 18. Локоть С. Бери, если возьмешь. // Бізнес. - 1995. - № 32.

 19. Мейер Д. И. Древнерусское право залога. - Казань, 1855.

 20. Панаистов И. Г. Обеспечение обязательств (неустойка, залог, задаток, поручительство). Лекции для студентов ВЮЗИ. - М., 1958.

 21. Перетерский И. С. Способы обеспечения обязательств (задаток, неустойка, поручительство). - М., 1930.

 22. Попов В. Залог во внешнеэкономических обязательствах. // Хозяйство и право. - 1992. - № 10.

 23. Підопригора П. А. Основи римського приватного права. - К., 1995.

 24. Сарбаш С. Способы обеспечения исполнения обязательств. // Хозяйство и право. - 1996. - №№ 10, 11.

 25. Сиротина И. А. Кредит под залог. Техника получения. - М., 1995.

 26. Смирнов В. В. Золог и страхование. - К., 1995.

 27. Товстоліс М. Розуміння застави в звичаєвому праві України. - К., 1928.

 28. Шульга М. Залог земли. // Бизнес - информ. - 1993. - №№ 1, 2.1 Це правило має одне виключення: майно державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають в державній власості, реалізується виключно з аукціонів (публічних торгів).

2 Палладій, іридій, родій, рутеній, осмій.


<< предыдущая страница