asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7
Курсова робота

Робочий час. Правові аспекти.

З м і с т

Вступ

Розділ I. Правове регулювання робочого часу за законодавством України

1.1. Поняття та види робочого часу

1.2. Режим робочого часу
Розділ II. Тривалість робочого часу

2.1. Умови застосування скороченого робочого часу

2.2. Неповний робочий час

2.3. Порядок проведення надурочних робіт

2.4. Облік робочого часу
Додаток №1
Висновок
Список використаної літературиВступ.


При розгляді мною курсової роботи можна зазначити те що: законодавство про працю встановлює нормальну тривалість робочого дня, скорочену його тривалість, а також допускає можливість визначити угодою сторін трудового договору тривалість робочого дня.

^ Робочий час це встановлений законом, колективним дого­вором чи угодою сторін період, протягом якого працівники зобо­в'язані виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.

За законодавством України існує розмежування робочого часу на види:

 • нормальний;

 • скорочений;

 • неповний.

Відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. У сучасних умовах спостерігається тенденція закріплення положень щодо регулювання тривалості робочого часу в колективних договорах та інших локальних актах.

^ Скорочена тривалість робочого часу – це тривалість робочого часу зменшена законодавством у порівнянні із загальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці та створення сприятливих умов для поєднання роботи з навчанням окремих категорій працівників.

^ Неповна тривалість робочого часу - встановлюється відповідно до ст.56 КЗпП угодою між працівником і власником або уповноваженим органом як при вступі на роботу , так і згодом.

Неповний робочий час може встановлюватись шляхом:

 • зменшення тривалості робочого дня на зумовлену кількість годин;

 • зменшення тривалості робочого тижня на зумовлену кількість робочих днів;

 • поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня.

Разом з тим законодавець надає право роботодавцям при укладенні колективного договору встановлювати меншу норму тривалості робочого часу.

Розділ І. Правове регулювання робочого часу за законодавством України.


Робочим часом вважається встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник згідно з Правилами внутрішньо трудового розпорядку, графіку роботи та умови трудового договору повинен перебувати на місці виконання робіт та виконувати свої трудові обов’язки.

У законодавстві здійснюється розмежування робочого часу на види:

 • нормальні;

 • скорочений;

 • неповний.

Відповідно до ст.50 КзПП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Крім того потрібно зазначати , що згадані вище гарантії щодо норми тривалості робочого часу поширюється на найманих працівників підприємства усіх форм власності.

^ Скорочена тривалість робочого часу – це тривалість робочого часу зменшена законодавством у порівнянні із загальновстановленим 40-годинним робочим тижнем з метою охорони праці та створення сприятливих умов для поєднання роботи з навчанням окремих категорій працівників. Так відповідно до ст.51 КЗпП України право на скорочений робочий день – від 24 до 36 годин на тиждень мають працівники, у випадках їх фактичної зайнятості на роботах зі шкідливими умовами праці протягом усього скороченого робочого дня.

^ Неповна тривалість робочого часу – встановлюється відповідно до ст.56 КЗпП угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом як при вступі на роботу , так і згодом. Неповний робочий день може встановлюватись шляхом:

 • зменшення тривалості робочого дня на зумовлену кількість годин;

 • зменшення тривалості робочого тижня на зумовлену кількість робочих днів;

 • поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня.

Аналізуючи сучасний фінансовий стан підприємств, потрібно зазначити, що встановлення неповного робочого часу можливе не тільки з ініціативи працівника, а й з ініціативи власника підприємства, установи, організації. 1следующая страница >>