asyan.org
добавить свой файл
1

® ООО «Лесная сертификация»

ЗАЯВКА

на проведення сертифікації ланцюжка постачань за системою FSCТМ

Підприємство, що підписало цю Заявку, просить ТОВ "Лісова сертифікація" представити на свою адресу комерційну пропозицію на виконання робіт щодо сертифікації ланцюжка постачань за системою FSC з вказанням порядку і вартості робіт, а також застосовуваних сертифікаційних стандартів.

До даної заявки додаються контактні дані і опитний лист підприємства, що підписало цю Заявку.^ ОПИТНИЙ ЛИСТi

для сертифікації FSCТМ Ланцюжка постачання (FSC-STD-40-004)

Вся вказана Вами інформація конфіденційна і не підлягає розголошуванню^ ООО «Лесная сертификация», www.fcert.ru

Адрес: 665724 Иркутская обл., г. Братск-24, а/я 1378

Тел./факс: 8-800-350-44-33

Сибирский офис (Братск) +7 (3953) 45-12-78, E-mail: director@fcert.ru

Северо-западный офис (Санкт-Петербург) +7 (812) 921-74-65, E-mail: Alexey.savulidi@fcert.ru
Представник ТОВ «Лісова сертифікація» в Україні: +38 067-251-75-05

E-mail: sergiy_rozvod@ukr.net^
Контактна інформація заявника
Найменування компанії


^ Посада, ПІБ керівника


Юридична адреса


Фактична адреса


^ Поштова адреса


Тел./факс


E-mail компанії


^ URL (веб-сайт)


ПІБ контактної особи


Посада контактної особи


Тел./факс


^ E-mail контактної особи


Дата підписання заявки
Тип сертифікації

((відмітьте вид сертифікації)


Індивідуальна

Мульти-сайт

Групова
^ Застосовувані стандарти

(відмітьте застосовувані стандарти)


Сертифікація ланцюжка постачань лісопродукції "від виробника - до споживача" / FSC-STD-40-004 "Стандарт сертифікації ланцюжка постачань"
Сертифікація контрольованої деревини / FSC-STD-40-005 "Оцінка підприємством FSC контрольованої деревини"
Мульти-сайт сертифікація / FSC-STD-40-003 "Стандарт для мульти-сайт сертифікації ланцюжків постачань"
Сертифікація проектів / FSC-STD-40-006 "Стандарт FSC ланцюжків постачань для сертифікації проектів"
Відстежування вторинних матеріалів / FSC-STD-40-007 "Стандарт відстежування джерел вторинного матеріалу, призначеного для використання в групах продукції FSC або сертифікованих FSC проектах"

^ Заявлена область сертифікації


Інформація про структуру компанії

Сфера діяльності компанії (лісозаготівля/ переробка / торгівля без переробки / друкарня)
Місцезнаходження центрального офісу (основного виробничого майданчика)
Кількість виробничих майданчиків, короткий опис взаємодії між майданчиками
Чисельність персоналу компанії (з розподілом за виробничими майданчиками)
Інформація про підрядників, які плануються до включення у область сертифікації
Оборот компанії за минулий рік, $ США

^ Клас 1

Менше

200 000

Клас 2

200 001

- 1 млн.

Клас 3

1 млн. - 5 млн.

Клас 4

5 млн. - 25 млн.

Клас 5

25 млн. -100 млн.

Клас 6

100 млн. - 500 млн.

Клас 7

500 млн. - 1 млрд.

Клас 8

Більше 1 млрд.

Відмітьте свій клас (X)

Інформація про групи продукції і використовувані матеріали

Перелік груп продукції, які Ви плануєте сертифікувати (вид продукції, породи)
Перелік використовуваних матеріалів (сировини) для виробництва груп продукції, заявлених на сертифікацію
Опис джерел сировини (не сертифіковані / сертифіковані)
Перелік FSC сертифікованих джерел сировини
Співвідношення сертифікованої / несертифікованої сировини
Чи є можливість фізичного розподілу сертифікованих і несертифікованих матеріалів на всіх стадіях виробництва продукції?
Чи реалізовуватиметься фізичний розподіл сертифікованих і несертифікованих матеріалів?
Коли Ви плануєте отримати FSC сертифікат?Якщо Ви отримуєте сертифіковані та несертифіковані матеріали і не маєте можливості фізично їх розділити і/або плануєте змішувати вищезгадані матеріали при виробництві FSC груп продукції, Вам необхідно надавати несертифікованим матеріалам статус "контрольовані матеріали".

Це вимагає розширення області сертифікації з "ланцюжка постачань" до "ланцюжка постачань і FSC контрольованої деревини" (з додатковою оцінкою відповідності вимогам стандарту FSC-STD- 40-005).

Розширення області сертифікації також потрібне, якщо Ви плануєте закуповувати матеріали із статусом "FSC контрольована деревина" (матеріали, отримані від утримувачів FSC сертифікатів CoC/CW або CW/FM).

В цьому випадку дайте відповідь на наведені нижче питання.
Види матеріалів (сировини), яким планується присвоїти статус "контрольовані матеріали"
Кількість несертифікованих постачальників, включених в програму контролю
Короткий опис ланцюжка руху сировини з моменту заготівлі деревини до Вашого підприємства
Регіони заготівлі деревини, включеної в програму контролю

^ Підпис керівника (чи уповноваженої особи) підприємства-заявника


____________________________ ____________________________ _________________________

посада підпис ПІБ


Опис подальших дій

за результатами розгляду заявки на сертифікацію
Розглянувши Вашу заявку, ми представимо Вам комерційну пропозицію з вказівкою попередньої області сертифікації, застосовуваних стандартів FSC, на відповідність яким проводитиметься оцінка, а також вартості сертифікаційних послуг ТОВ "Лісова сертифікація".

У випадку згоди з нашою комерційною пропозицією і підписанням сертифікаційного договору, Ваше підприємство візьме на себе зобов'язання виконувати вимоги сертифікаційної системи FSC, у тому числі, надавати будь-яку інформацію, необхідну для оцінки Вашого підприємства.

i Підписання цього опитного листа уповноваженою особою заявника свідчить про те, що Заявникові відомі вимоги щодо сертифікації у тому обсязі, який дозволив Заявникові прийняти відповідне рішення про проходження FSC сертифікації за заявленою схемою і Заявник зобов'язується надавати будь-яку інформацію, необхідну для ухвалення рішення сертифікаційним органом при розгляді заявки і, при укладенні сертифікаційного договору, об'єктивної і незалежної сертифікаційної оцінки.
Розділ заповнюється ТОВ "Лісова сертифікація"
АНАЛІЗ ЗАЯВКИ ПРЕТЕНДЕНТА НА FSC СЕРТИФІКАТ CоC (CoC/CW)
^ 1. Попередня область сертифікації

Тип сертифікаціїПервинний / вторинний переробникКількість майданчиківКлас AAFМатеріали, що входятьFSC групи продукціїСистеми контролю FSC заявЗакупівля і продаж FSC контрольованої деревини (без контрольованих матеріалів)Система контролю несертифікованих постачальників Кількість контрольованих постачальниківІнші особливості сертифікації

2. Процедура сертифікації

Тривалість попереднього аудитуТривалість основного аудитуВартість попереднього аудитуВартість основного аудитуПланові терміни сертифікації

Вихідний номер комерційної пропозиції _________________________________________