asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 20 21 22 23 24

п/п

Організаційно-методична робота з кадрами

Дата

Відповідальний

Контроль

Відмітка

1

2

3

4

5

6

І.

Методичний тиждень “Уроки показують майстри педагогічної майстерності”.

Березень, 2013

директор

Наказ по школі

2

Випуск методичних бюлетенів:

- із досвіду впровадження особистісно орієнтовної технології навчання, як засобу розвитку пізнавальної активності учнів.

Протягом року

Бюлетені

3

Індивідуальні консультації для молодих вчителів і класних керівників.

Протягом року

Директор

Методичні рекомендації

4

Методичний тиждень: “Уроки показують молоді педагоги”.

Березень

Директор

Наказ по школі

5

Провести місячник педагогічної майстерності “Пошук продовжується”:

- творчі звіти вчителів, які атестуються;

- огляд творчих лабораторій.

Березень

6

“Трибуна досвіду” – захист досвіду вчителями, які атестуються.

Квітень

Директор

Наказ по школі

7

Огляд надбань перспективного досвіду.

Квітень

Видання, збірки

8.

Аукціон педагогічних ідей “Сторінки нового плану роботи”.

Квітень

Керівники МО

Методичні рекомендаціїЗа звітний період педагогічний колектив школи працював над виконанням Закону України „Про загальну середню освіту”, над реалізацією положень Концепції загальної середньої освіти по гуманізації та демократизації освітньої галузі.

„Розвиток творчих здібностей учнів” – це проблема над якою працював педагогічний колектив в 2009 – 2010 н.р. Працюючи над реалізацією даної проблеми, вчителі в практиці своєї роботи наряду з традиційними формами використовували і інноваційні технології, проводились нестандартні уроки, новітні форми і методи подачі нового матеріалу та контролю знань учнів.

На початок 2009 – 2010 н.р. в школі навчалось 44 учнів в 1,2,3,4 класах з якими працювали 7 вчителів. Із загальної кількості вчителів 4 мають вищу категорію, 2– спеціалісти 1-ої категорії та 1 спеціаліст 9го розряду. Середня наповнюваність учнів по класах на кінець навчального року становила 11 учнів, що значно нижче середньої наповнюваності учнів по класах по місту. Практично вчителі працювали за індивідуальною формою навчання. Підбір учнів у класах різний, тому диференційований підхід у контролі знань був найбільш раціональним для об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, що і використовували вчителі в практиці своєї роботи. Враховуючи те, що майже всі учні не відвідували дошкільні навчальні заклади на кінець року всі вони засвоїли програмовий матеріал, що і дало підстави для їхнього переводу до наступного класу, за виключенням учня 2го класу, який був залишена на повторний рік в зв’язку з тривалим невідвідуванням школи і не засвоїв програмового матеріалу. Мова йде про Пучека Ярослава, який прийшов до нас з ЗОШ І – ІІІ ст№5 практично з нульовими знаннями та нестандартною і неадекватною поведінкою, яка не сприяла позитивній роботі всіх учнів класу.

Педагогічний колектив школи працював відповідно до плану роботи, в якому передбачались і сходинки росту педагогічної майстерності вчителів. Якщо говорити про результативність роботи вчителів мовою цифр, то вони такі:

З 44 учнів, які навчались в школі в 2009- 2010 навчальному році першокласники та другокласники не атестувались З 13 учнів 4 класу на високий і достатній рівень закінчили - 9, що складає 69%, в 3класі, де навчалось 12учнів 7 з них закінчили навчальний рік на 7 – 12 балів, що складає 58,3% .Тенденція зниження кількості учнів, які навчаються на «7» - «12» балів зупинилась. Завдяки високим показникам навченості в 3 та 4 класах цей показник значно виріс і в цілому по школі. На кінець навчального року він складав 64%. Два учні 4го класу, а саме, Петрушко Сергій та Галадза Марія закінчив навчальний рік на «10 – 12» балів.

В цьому навчальному році було призупинені заняття на тривалий час в зв’язку з епідемією грипу та інших вірусних захворювань. Тому вчителі змушені були переглянути свої навчальні плани, скоригувати їх, щоб на кінець навчального року було забезпечено виконання програмового матеріалу. Частково компенсувався втрачений час за рахунок роботи школи в вихідні дні. Прийняті заходи сприяли виконанню навчальних планів і програм на кінець навчального року.

Наша школа маленька. І тому на рахунку кожен учень. І при відсутності хоча б одного – двох робота вчителя перетворюється автоматично на індивідуальну. Тому проблема відвідування школи, особливо в осінньо - весняний періоди, стоїть дуже гостро. Дане питання постійно було на контролі в адміністрації школи, класних керівників. Особливих зривів занять учнями не було. Хоча і фіксувались одинокі випадки пропуску уроків окремими учнями без поважних причин. Так багато пропусків без поважних причин допускає учень 4го класу Золотарьов Нікіта, відчутно позначається і на рівні його загальної підготовки та засвоєнню навчальної програми за четвертий клас. Така ж проблема виникла і з ученицею цього ж класу Степаненко Ніною, яка часто змінювала своє місце проживання, що і відбилось на відвідуванні школи. Проблеми пропуску уроків Пучеком Ярославом особливо викликали занепокоєння. Учень з неадекватною поведінкою, з норовливим характером не реагував на всі зауваження. Мати не має на нього ніякого впливу, що і сприяло пропуску уроків без поважних причин та створенню нездорової атмосфери не лише в класі, а і в школі. Своєчасне реагування на такі пропуски класних керівників не завжди давала позитивні результати. Проблеми з відвідуванням уроків виникають в дітей з ромських сімей, батьки яких по своєму іноді трактують закони і можуть сприяти пропуску уроків своїми дітьми без нагальної на те потреби.<< предыдущая страница   следующая страница >>