asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 23 24

ЗАХОДИ ПО ВИКОНАННЮ “Закону України про освіту”

Забезпечення життєдіяльності школи, створення умов для навчання і виховання дітей.

Практичні заходи щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту.

МЕТА: забезпечити стабільне функціонування школи, як цілісної соціально-педагогічної системи.

№ п/п

Основний зміст діяльності

Строки

виконання

Відповідальний

Відмітка

1

2

3

4

5

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

1

Провести облік дітей шестирічного віку.

Двічі на рік

Вчителі

2

Здійснити комплектування класів


1кл. – 7учнів

2кл. – 5 учнів

3кл – 4учнів

4 кл. – 9 учнів


5кл – 10учнів

6кл – 12учів

7кл – 9учнів

до 26.08.12

Директор

3

Скласти і затвердити: навчальний план школи на 2012-2013 н.р.;

тарифікацію;

розклад уроків;

календарний план роботи школи;

календарні плани з предметів;

план виховної роботи класних керівників;

план фізкультурно-оздоровчої роботи.

до 29.08.12

до 01.09.12

до 01.09.12

до 01.0912

до 01.09.12

до 01.09.12

до 08.09.12

до 10.09.12

Крига А.І.

Крига А.І.

Крига А.І.

Вчителі

Крига А.І.

Крига А.І.

Класні керівники

4

Педагогічна рада: 1. Аналіз роботи школи в 2011– 2012н.р. та завдання на новий н.р. 2.Затвердження плану роботи на новий навч. рік. 3. Затвердж. режиму роботи школи

31.08.12р.

Директор

4

Провести вибори всіх органів учнівського самоврядування, надати допомогу в плануванні їх роботи.

до 10.09.12

Класні керівники

5

Спільно з профкомом провести огляд готовності навчальних кабінетів, класів і шкільних майстерень до нового навчального року, створити умови для навчання учнів.

до 25.08.12

Голова ПК

7

Забезпечити участь всіх педагогів у серпневих педагогічних зустрічах.

до 23..08.12

Директор

8

Провести інструктаж з питань правильного оформлення класних журналів.

до 27.08.12

Директор

9

Провести інструктивно-методичні наради з учителями з питань:

про виконання єдиного орфографічного режиму та дотримання Закону України “Про мову”;

планування навчально-виховної роботи згідно з нормативними документами;

про стан санітарно-гігієнічного режиму, правил техніки безпеки та охорони життя і праці в школі;

про проведення першого уроку в новому навчальному році;

про підготовку школи до нового навчального року: готовність навчальних кабінетів, класів, шкільних майстерень, їдальні, спортзалу; забезпечення кадрами, забезпечення підручниками.

до 10.09.12

Директор

10

Провести нараду по підсумках початку навчального року та вжити необхідних заходів по подоланню недоліків.

до 16.09.12

Директор

11

Видати накази і організувати їх виконання:

про організацію методичної роботи в школі;

про організацію факультативних індивідуальних занять, курсів за вибором;

про затвердження титульного списку школи на 2012/2013 н.р.;

про призначення класних керівників;

про встановлення тарифних ставок;

про розподіл навчального навантаження;

про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами в 2012/2013н.р.

про створення атестаційної комісії та атестацію педагогічних працівників.

- про зарахування учнів до 1-го класу

до 23.09.12

Директор

12

Організувати підготовку огляду конкурсу між класами за збереження підручників.

до 30.09.12

Класні керівники

Бібліотекар

13

Організувати цікаве проведення осінніх канікул школярів. Затвердити план.

листопад 2012

Класні керівники

14

Розробити і затвердити оздоровчі заходи на зимові канікули.

грудень 2012

Класні керівники

16

Організувати проведення різних оглядів навчальної роботи учнів: на кращий зошит, наочність, малюнок.

протягом року

Класні керівники

17

Організувати участь у січневих педагогічних зустрічах.

Січень 2013

Директор

18

Забезпечити виконання плану проведення зимових канікул.

28.12.12 – 11.01.13

Класні керівники

19

Розробити і затвердити заходи по підготовці учнів 4 кл. до річної підсумкової атестації.

до 05.01.13

Директор

Іонанова В.В.

20

Спланувати проведення весняних канікул.

до 18.03.13

Класні керівники

22

Розподілити навчальне навантаження педагогічним працівникам школи на наступний навчальний рік.

до 05.04.13

Директор

23

Скласти розклад державної підсумкової атестації.

до 05.04.13

Директор

24

Скласти графік проведення походів, екскурсій учнів.1 – 7класів

до 21.04.13

Класні керівники

25

26

Підвести підсумки навчального року в перевідних класах.

до 14.06.13

Директор

27

Провести:1. Вечір зустрічі з випускниками.

лютий 2013

Директор

^ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ

1

Розробити і затвердити на загальних зборах трудового колективу “Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи”.

до 01.09.12

Директор

^ АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРЧІ ЗАХОДИ

1

Підготувати і здати в управління освіти звіти ЗОШ

до 03.09.12

Директор

2

Скласти графіки чергування обслуговуючого персоналу по школі.

до 03.09.12

Директор

3

Видати накази:

- про розподіл обов’язків серед працівників школи

до 03.09.12

Директор

4

Забезпечити вчителів програмами, навчальним обладнання, учнів – навчальною літературою

вересень

Директор№№ з/п

Основний зміст діяльності

Строки виконання

Відповідальний

Контроль

Відмітка

^ АДМІНІСТАТИВНО-ГОСПОДАРЧІ ЗАХОДИ

1


1

Забезпечити дотримання і вивчення стану санітарно-гігієнічних норм в організації роботи школи.

Вересень 2012

Директор

Наказ по школі

2


2

Перевіряти дотримання повітряного, світлового і гігієнічного режиму в школі.

Протягом року

Директор

Медсестра

Засоби масової інформації

33

Погодити розклад уроків щодо санітарно-гігієнічних вимог з санепідемстанцією

До 03.09.12

Лікар санепідем-станції

Розпоряд-ження по школі

44

Забезпечити учнів гарячим пільговим харчуванням згідно ст.. 52,53 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Вересень 2012

Директор

Наказ по школі

5


5

Забезпечити учнів безкоштовним користуванням підручниками згідно ст. 52,53 Закону України “Про державну допомогу сім’ям”.

Вересень 2012

Директор

Наказ по школі

66

Організувати систему харчування по школі вчителів та учнів.

Вересень 2012

Директор

Розпоряд-ження по школі

77

Проводити генеральні прибирання приміщень.

Кожної п’ятниці

Кл. керівники

Засоби масової інформації

88

Призначити громадського інспектора з охорони дитинства.

До 03.09.12

Директор

Наказ по школі

9


9

Ознайомити та провести інструктаж працівників школи з правил техніки безпеки.

До 03.09.12

Директор

Наказ по школі

110

Призначити відповідальних за техніку безпеки при роботі в навчальних кабінетах на уроках фізкультури, майстернях, позакласних та інших заходах.

До 03.09.12

Директор

Наказ по школі

11

Провести інструктаж по ТБ при під час польових робіт, при проведенні екскурсій та занять з фізкультури.

Протягом року

Вчителі поч. школи

Наказ по школі

12

Видати накази, організувати їх виконання:

про призначення осіб, відповідальних за дотримання техніки безпеки;

про вивчення всіма працівниками школи та учнями правил техніки безпеки в навчальних кабінетах та майстернях.

про попередження дитячого травматизму.

про дотримання техніки безпеки, правил пожежної безпеки в школі.

про призначення громадського інспектора з охорони дитинства.

провести заліки з техніки безпеки з вчителями школи.

До 03.09.12

Директор

Наказ по школі

П№


п/п

П

п

Основний зміст

діяльності

Клас

Строки

виконання

Відповідальний

Контроль

Відмітка


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ ЗАХОДИ З ОСНОВ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

11

Випускати екрани чистоти.

1,2, 3,4,5,6,7

щомісяця

Вчитель біології

22

Провести профілактичні заходи:

- організувати вікторину “Чи знаєш ти гриби?”

1,2,3,4,

5,6

До 09.09.12

Кл. керівники

33

Випустити бюлетні “Твоє здоров’я”

До 10.10.12

Кл. керівники

4

Провести бесіди “Тонкий лід”.

1,2,3,4,

5,6,7

До 09.12.12

Класні керівники

44

Провести тиждень “За здоровий спосіб життя”:

зустріч з лікарем, медсестрою школи;

години спілкування “Шкідливість алкоголю, наркотиків, куріння”;

тестування “Твоє відношення до шкідливих звичок”;

конкурс малюнків, бюлетенів на задану тему;

день лижника;

підсумок проведення тижня, нагородження преміями.

1,2,3,4,

6,5.7

12-16.12.12.

До 14.12.12

До 15.12.12

До 16.1212

Кресан О.М.

Кудра Л.А.


Іонанова В.В.

Потороча О.В.

Ухо І.С.

Медсестра.

Класні керівники

55

Провести інструктаж про небезпеку використання піротехнічних засобів.

До 23.12.12

Класні керівники

66

Провести тиждень життєдіяльності:

години спілкування “Правила

безпечної поведінки на воді влітку”, “

“Обережно – отрута”,

“Дії під час виникнення

пожежі”,

“Як поводитися з незнайомими

речовинами. Вибухові предмети”.

1 - 7

15 -19.04.13

Класні керівники

Кресан О.М.

Кудра Л.А.

Ухо І.С.


Іонанова В.В.

77

Перевірити дотримання ТБ на уроках фізкультури

1

До 22.01.13

Директор

88

Провести бесіду “Грип. Як його розпізнати?”

1 – 6

До 30.01.13

Класні керівники

19

Перевірити ТБ на уроках трудового навчання.

1 – 6

До 11.11.12

Директор

110

Заслухати питання організації чергування вчителів, учнів під час навчально-виховного процесу в школі з метою профілактики дитячого травматизму.

1 – 6

До 08.04.13

директор

111

Організувати конкурс кращого малюнка “Я знаю правила дорожнього руху”.

1 – 6

Лютий 2013

Кл. керівники

1^ ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ, ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

Забезпечення соціального захисту дітей, охорони їх життя, здоров’я і прав.

МЕТА: формувати навички здорового способу життя та уміння керувати власним організмом, сприяти розвитку фізичних здібностей, зміцненню здоров’я, гармонії духу і тіла.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ЗАВДАННЯ: забезпечення заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я, соціального захисту дітей, педагогів, працівників школи.

Основний зміст роботи

Строки

виконання

Відповідальні

Контроль

Відмітка

^ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ

11

Провести соціологічні дослідження складу сімей учнів, які вимагають особливої уваги.

Протягом року

Класні керівники

Анкетування, дослідження

22

Здійснити громадський огляд умов життя дітей-сиріт та під опікою.

До 07.10.12

Кл. керівники

33

Провести огляд стану здоров’я учнів, педагогів, працівників школи.

Протягом року

Директор, медсестра

44

Забезпечити зв’язок з сім’єю з метою з’ясування складових захворювань, причин відхилень у здоров’ї, психіці дітей.

Вересень – грудень, 2012

Класні керівники

^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ

1


1

Виявити і здійснити облік дітей, які потребують соціально-матеріальної підтримки: дітей-сиріт, з багатодітних сімей.

Двічі на рік

Класні керівники

Наради, наказ по школі

2


2

Проводити інформування учнів, їх батьків, працівників школи про профілактику захворювань, пропагувати здоровий спосіб життя.

Протягом року

Класні керівники

Засоби масової інформації

33

Забезпечити оздоровлення дітей, які мають посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС.

Протягом року

Директор школи

Складання списків, статистичні дані по оздоровленню
следующая страница >>